EEB daagt ECHA uit tot 10 REACH-verbeteringen

EEB daagt ECHA uit tot 10 REACH-verbeteringen Binnen 12 maanden! EEB daagt ECHA uit tot 10 REACH-verbeteringen – The European Environmental Bureau (het Europees Milieubureau EEB) heeft tien activiteiten voorgesteld die ECHA tegen maart 2021 moet voltooien om de...

Hoe zit ‘t met glyfosaat?

  Hoe zit ‘t met glyfosaat? In maatschappij en media worden kritische vragen gesteld over de Europese beoordeling van de werkzame stof glyfosaat. Hoe gaat dit in de Europese Unie? Glyfosaat kankerverwekkend? Een van de terugkerende vragen is of glyfosaat kanker...

ECHA introduceert zoekapplicatie chemicaliën-wetgeving EU

  ECHA introduceert zoekapplicatie chemicaliën-wetgeving EU   ECHA introduceert zoekapplicatie chemicaliën-wetgeving EU – ‘MKB profiteert waarschijnlijk het meest van centrale systeem’, aldus het agentschap De op 11 maart 2020 gelanceerde...

ECHA verzamelt informatie over cadmium en asbest!

  ECHA verzamelt informatie over cadmium en asbest!   Wat zijn de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan asbest, cadmium en de anorganische cadmium verbindingen?   ECHA heeft oproepen gedaan informatie te delen over asbest, cadmium en de...

ECHA stelt zeven nieuwe stoffen voor autorisatie voor

  ECHA stelt zeven nieuwe stoffen voor autorisatie voor Helsinki, 5 maart 2020 – ECHA beveelt aan om zeven gevaarlijke stoffen op te nemen in de autorisatielijst van REACH (bijlage XIV). Opmerkingen kunnen uiterlijk op 5 juni 2020 worden ingediend.  Heeft u...