Schoon leidingwater voor alle EU-burgers

Schoon leidingwater voor alle EU-burgers. Start nieuwe richtlijn ECHA – De herziene drinkwaterrichtlijn treedt vandaag in werking. Het heeft tot doel mensen te beschermen, de toegang tot water te verbeteren en uniforme veiligheidsnormen voor de industrie te...

Eerste resultaten SCIP-plicht

Eerste resultaten SCIP-plicht: 5 miljoen meldingen ontvangen voor schadelijke chemicaliën in producten – Sinds 5 januari moeten bedrijven – onder de Kaderrichtlijn afvalstoffen – bij ECHA gegevens indienen over zorgwekkende stoffen in hun producten....

Gemengde gevoelens Brexit-deal bij chemische bedrijven

Gemengde gevoelens Brexit-deal bij chemische bedrijven – Risico ‘enorme kosten’ onopgeloste regelgevingskwesties. Volgens sectorale handelsgroepen worden de chemische sectoren in de VK en EU de komende jaren geconfronteerd met “enorme kosten” bij de...