Europese Commissie dringt aan op uitbreiding chemische verbod op medische verpakkingen

Europese Commissie dringt aan op uitbreiding chemische verbod op medische verpakkingen

Foto: PxHere

Europese Commissie dringt aan op uitbreiding chemische verbod op medische verpakkingen17 juni 2024 – Internationale organisaties dringen er bij de Europese Commissie (EC) op aan om polyvinylchloride (PVC) in verpakkingen te verbieden. Hoewel de huidige beperkingen op de schadelijke chemische stof beperkt zijn tot voedselverpakkingen, benadrukt milieurechtorganisatie Client Earth het belang van het opnemen van medische verpakkingstoepassingen in het verbod.

3 redenen om voor Siam software te kiezen

Een in november gepubliceerd rapport van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) bevestigde veel van de gevaren van PVC. Daaronder hormoonontregeling, reproductieve stoornissen, kanker, neurotoxiciteit, onderdrukking van het immuunsysteem en irritatie van de luchtwegen.

 

Opvallend!

Terwijl het rapport van ECHA stelt dat 27% van de medische toepassingen PVC bevat met een gemiddeld additiefgehalte van 57%, omvatten de richtlijnen geen medische toepassingen.

 

Oproep verbod!

Het Europees Milieubureau (EEB) heeft bijgedragen aan een vorige week verschenen rapport en roept op tot een verbod op PVC in alle niet-essentiële toepassingen, inclusief verpakkingen. ‘Wij streven naar een alomvattende beperking van de productie, het gebruik en het op de markt brengen van PVC, aangezien de hele levenscyclus van PVC problematisch is en risico’s met zich meebrengt voor de menselijke gezondheid en het milieu”, vertelt Christine Hermann, beleidsmedewerker Chemie van de EEB.

 

Reactie Client Earth

Ondertussen dringt Client Earth erop aan dat medische toepassingen verder moeten worden beoordeeld op basis van een realistische worst-case-scenariobenadering, waarbij rekening wordt gehouden met een 24-uurs blootstellingsbenchmark en de maximale hoeveelheid gebruikte chemicaliën. ‘Onze analyse kijkt naar de verschillende componenten van de evaluatie en conclusies en biedt aanvullende informatie waar de beoordeling niet uitputtend was. Ons diepgaande onderzoek van het ECHA-rapport leidt tot één conclusie: de EC zou een beperking op PVC moeten invoeren, naast het reguleren van de gevaarlijkste additieven ervan’, aldus Client Earth.

 

Een kritische kloof?

Het ECHA-rapport identificeert de risico’s die samenhangen met het gebruik van PVC-materialen door consumenten, waarbij gebruik wordt gemaakt van een realistische worst-case-scenariobenadering. Het bureau constateert dat chemische additieven in PVC-artikelen bij normaal gebruik weinig lekken.
Maar Client Earth waarschuwt dat deze beoordeling alleen de risico’s kwantificeert voor specifieke productcategorieën en additieven. Denk aan voedselverpakkingen, gebruik in de auto-industrie en kunstleer. Tegelijkertijd worden andere prominente gebruiksscenario’s – zoals medische toepassingen – ‘verwaarloosd’.

 

Medische slangen van zacht PVC

Client Earth beweert bijvoorbeeld dat medische slangen van zacht PVC, die vaak langdurig worden gebruikt en over het algemeen een hoog gehalte aan additieven bevatten, een directe blootstellingsroute bieden. Vooral wanneer ze intraveneus of als voedingssonde worden gebruikt.
‘Deze omissie is belangrijk omdat neonatale afdelingen hoge blootstelling aan ftalaten, bekende hormoonontregelaars, hebben gemeld bij baby’s die zijn blootgesteld aan PVC-buizen’, zegt het rapport.

 

Geen rekening gehouden met alle relevante gebruiksscenario’s

De uitsluiting van medische hulpmiddelen van de risicobeoordeling wordt als een ‘kritieke leemte’ beschouwd, gezien de langdurige en intieme aard van de blootstelling bij deze toepassingen. Client Earth beweert dat ECHA bij de beoordeling van PVC tijdens de levensduur ervan niet met alle relevante gebruiksscenario’s rekening heeft gehouden.
Hermann vertelt ons dat het ECHA-rapport specificeert dat er alternatieven beschikbaar moeten zijn: ‘Als aan bepaalde verpakkingseisen niet kan worden voldaan door enig ander materiaal dan PVC, kan een in de tijd beperkte afwijking voor dat specifieke gebruik in een beperking worden overwogen. Dit is een duidelijke tijdlijn die zekerheid biedt en ervoor zorgt dat innovatie snel afstand neemt van PVC’, stelt ze.

 

PVC-risico’s

Client Earth beweert dat zachte medische slangetjes een directe route bieden voor blootstelling aan PVC. De risico’s die PVC met zich meebrengt op het gebied van de chemische veiligheid staan ​​al tientallen jaren op de radar van EU-wetgevers, beweert Client Earth. Maar pas onlangs heeft de EC ECHA de opdracht gegeven om dit materiaal en de daarin gebruikte additieven formeel te onderzoeken.

 

Risico’s van toegevoegde stoffen

Het Client Earth-rapport identificeerde verschillende risico’s van PVC-hars en stoffen die aan PVC worden toegevoegd om specifieke eigenschappen te bereiken. De liefdadigheidsinstelling voor milieuwetgeving wijst erop dat ECHA ook niet volledig rekening houdt met de risico’s die verband houden met de dagelijkse blootstelling aan PVC-microplastics en bepaalde additieven (vooral ftalaten en vlamvertragers) die mogelijk binnenshuis kunnen plaatsvinden.

 

Meeste emissies tijdens gebruik

Volgens de UK Environmental Agency zullen de meeste emissies van additieven waarschijnlijk optreden tijdens het gebruik van artikelen over de langere termijn: ‘Studies van stof binnenshuis hebben PVC-microplastic geïdentificeerd in particuliere appartementen en huizen, kantoren, hotels, klaslokalen, ziekenhuizen en op overdekte markten waarbijvoorbeeld kleding, kruidenierswaren en woninginrichting wordt verkocht.’

 

Conclusie Client Earth

Client Earth concludeert: ‘De EC heeft in haar Chemicals Strategy for Sustainability erkend dat groepsbeperkingen de weg vooruit zijn om de schadelijkste groepen chemicaliën te reguleren. Het verbieden van slechts een paar additieven in plaats van de bredere PVC-groep zou een stap van deze aanpak betekenen en slechts een deel van een breder probleem oplossen.’

Bron: Packaging Insights
Lees ook: Onderzoeksbehoeften voor reguleren gevaarlijke chemicaliën bijgewerkt

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!