Inspecteurs gaan indeling en etikettering van mengsels in producten controleren

Inspecteurs gaan indeling en etikettering van mengsels in producten controleren

Foto: PxHere

Inspecteurs gaan indeling en etikettering van mengsels in producten controlerenHet Handhavingsforum van ECHA heeft ingestemd met een nieuw EU-breed project om te controleren of gevaarlijke mengsels in producten, zoals luchtverfrissers of elektronische sigaretten, op de juiste manier worden geclassificeerd, geëtiketteerd en verpakt. Met als reden om consumenten en kinderen tegen chemische gevaren te beschermen.

17 juni 2024 – Het doel van de controles in het nieuwe REF-14-project is het beschermen van de menselijke gezondheid door het afdwingen van de voorgeschreven vereisten om gevaarlijke mengsels te classificeren en te etiketteren. De controles zullen betrekking hebben op consumentenproducten die overal op de markt verkrijgbaar zijn en waarvan bekend is dat ze gevaarlijke mengsels bevatten. Denk aan nicotineproducten met acuut giftige stoffen of luchtverfrissers die sensibiliserende of irriterende stoffen bevatten.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
Producten soms niet geclassificeerd en geëtiketteerd

Handhavingsautoriteiten merkten op dat deze producten soms niet geclassificeerd en geëtiketteerd zijn om consumenten te informeren over de gevaren en hoe ze veilig te gebruiken. Ze worden soms ook aangetroffen zonder kinderveilige sluiting, waardoor kinderen eraan kunnen worden blootgesteld.
Inspecteurs gaan controleren of de leveranciers van deze producten voldoen aan hun verplichtingen onder de CLP-verordening. Inclusief classificatie en etikettering, evenals vereisten voor verpakking en kinderveilige sluiting. Ook zullen zij de meldingen aan de antigifcentra en de veiligheidsinformatiebladen van de mengsels controleren. Het REF-14-project zal in 2025 worden voorbereid en inspecties worden in 2026 verwacht.

 

Proefproject met enige vertegenwoordigers

Het Forum was het er ook over eens dat het volgende proefhandhavingsproject zich uitsluitend zal richten op vertegenwoordigers die geïmporteerde stoffen registreren, inclusief de stoffen die in mengsels aanwezig zijn. De inspecteurs zullen ernaar streven meelifters en mogelijk frauduleuze marktdeelnemers te identificeren, wat zal bijdragen aan een gelijker speelveld voor bedrijven in verschillende landen.

 

En ook …

Inspecteurs gaan ook controleren of de hoeveelheid van de stof correct is geregistreerd. Registratie voor een te lage hoeveelheid kan ertoe leiden dat er onvoldoende informatie wordt verstrekt om gebruikers en autoriteiten te helpen de risico’s van de stof goed te beheersen. Naast andere vereisten kunnen inspecteurs tevens controleren of alleen vertegenwoordigers gegevens bijhouden van de importeurs die eronder vallen en de verplichtingen met betrekking tot de veiligheidsinformatiebladen.

 

De transparantie van Forum

Om de transparantie verder te vergroten, stemde het Forum er ook mee in om de praktijk van het publiekelijk uitzenden van zijn toekomstige workshops voor belanghebbenden – waarin de resultaten en aanbevelingen van handhavingsprojecten worden gepresenteerd – te testen. Dit zal helpen het bewustzijn over nalevingskwesties en het werk van de handhavingsautoriteiten te vergroten.
Zowel Forum als zijn subgroep voor biociden BPRS gaven leiding aan zijn lopende projecten en beoordeelden de resultaten van handhavingscampagnes die op nationaal niveau gaande waren.

 

Achtergrond

Het Handhavingsforum, inclusief de subgroep biociden, is een netwerk van handhavingsautoriteiten uit de EU en de EER. Zij zijn verantwoordelijk voor het coördineren van de handhaving van de REACH-, CLP-, PIC-, POP- en biocidenregelgeving met als doel onze gezondheid en het milieu te beschermen en tegelijkertijd een gelijk speelveld te garanderen voor bedrijven op de hele EU-markt.

 

Verdere informatie

 

Bron: ECHA
Lees ook: PFAS-vrije polymeermembranen voor halfgeleiderverwerking 

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!