Onderzoeksbehoeften voor reguleren gevaarlijke chemicaliën bijgewerkt

Onderzoeksbehoeften voor reguleren gevaarlijke chemicaliën bijgewerkt

Foto: PxHere

Onderzoeksbehoeften voor reguleren gevaarlijke chemicaliën bijgewerktHet Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft zijn rapport over de belangrijkste uitdagingen op het gebied van de regelgeving bijgewerkt. Het rapport geeft nu meer gedetailleerde informatie over de gebieden waarop wetenschappelijk onderzoek nodig is om mens en milieu te beschermen tegen gevaarlijke chemicaliën.

12 juni 2024 – Om de regulering van gevaarlijke chemische stoffen in de EU te blijven verbeteren, is meer wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van methodologieën nodig.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
Belangrijkste uitdagingen

In 2023 introduceerde ECHA zijn belangrijkste onderzoeksbehoeften en bracht deze in lijn met de gebieden die zijn geïdentificeerd in de EU-strategie voor duurzaamheid van chemische stoffen (CSS). Dit initiatief maakte deel uit van de inspanningen van het Agentschap om de belangrijkste uitdagingen op regelgevingsgebied aan te pakken in het kader van het Partnership for the Assessment of Risk from Chemicals (PARC). Er is meer wetenschappelijk onderzoek nodig op de volgende gebieden:

  • Bescherming tegen de meest schadelijke chemicaliën: neurotoxiciteit, immunotoxiciteit en hormoonontregeling;
  • Het aanpakken van chemische vervuiling in het milieu: bioaccumulatie, beoordeling van de gevoeligheid van niet-bijenbestuivers (NBP) voor biociden, uitbreiding van de bescherming van de biodiversiteit met behulp van New Approach Methodologieën (NAM’s) en nieuwe benaderingen om chemicaliën in het milieu te monitoren;
  • Afstappen van dierproeven: Read-across en NAM’s, In vitro/in silico absorptie, distributie, metabolisme en excretie (ADME) en Fysiologisch-Gebaseerde Kinetische (TK) modellen, vistoxiciteit en carcinogeniteit op korte en lange termijn; En
  • Verbeterde beschikbaarheid van chemische gegevens: polymeren, materialen van micro- en nanogrootte en nieuwe analytische methoden voor handhaving.

 

Uitbreiding chemische veiligheid

Uitvoerend directeur van ECHA Dr. Sharon McGuinness over deze update: ‘We hebben dit rapport bijgewerkt om meer gedetailleerde informatie te bieden over regelgevingsonderwerpen waarvoor meer onderzoek nodig is. Bijvoorbeeld om bioaccumulatie aan te pakken en toxicokinetische modellen verder te ontwikkelen. Onze hoop is dat de onderzoeksgemeenschap positief op onze oproep zal reageren.’
‘Deze update is in lijn met de Strategieverklaring 2024-2028 van ECHA, die tot doel heeft de kennis over chemische veiligheid uit te breiden en alternatieve methoden voor de beoordeling van gevaren en risico’s van chemische stoffen te bevorderen.’

 

Achtergrond

Het rapport Key Areas of Regulatory Challenge maakt deel uit van een evoluerende onderzoeks- en ontwikkelingsagenda die tot doel heeft PARC en de bredere onderzoeksgemeenschap te ondersteunen en te inspireren. De lijst met onderzoeksbehoeften is niet uitputtend. Het rapport weerspiegelt de huidige prioriteiten van ECHA en ook de toekomstige taken die binnen het ECHA-mandaat vallen.

 

Zevenjarig EU-breed onderzoeks- en innovatieprogramma

PARC is een zevenjarig EU-breed onderzoeks- en innovatieprogramma onder Horizon Europa dat tot doel heeft onderzoek te bevorderen, kennis te delen en vaardigheden op het gebied van risicobeoordeling op het gebied van chemische regelgeving te verbeteren. De rol van ECHA in PARC is ervoor te zorgen dat het gefinancierde wetenschappelijke onderzoek de huidige regelgevingsuitdagingen met betrekking tot chemische risicobeoordeling aanpakt en waarde toevoegt aan de regelgevingsprocessen van de EU.

 

Verdere informatie

 

Bron: ECHA
Lees ook: Hoe middelgrote bedrijven zich voorbereiden op het PFAS-verbod

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!