Nieuwe CLP-gevarenklassen in IUCLID

Nieuwe CLP-gevarenklassen in IUCLID

Foto: PxHere

Nieuwe CLP-gevarenklassen in IUCLIDBedrijven kunnen binnenkort beginnen met het opnemen van informatie over nieuwe gevarenklassen in hun IUCLID-dossiers, na de wijziging van de verordening inzake indeling, etikettering en verpakking (CLP).

9 april 2024 – De nieuwe gevarenklassen voor het indelen, etiketteren en verpakken van stoffen en mengsels worden vanaf 29 april 2024 opgenomen in de IUCLID-software. Dit zijn:

  • hormoonontregelaars (ED) voor de menselijke gezondheid of het milieu;
  • persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT); zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPzB);
  • persistent, mobiel en giftig (PMT); zeer persistent en zeer mobiel (vPvM).
3 redenen om voor Siam software te kiezen
Verschillende overgangsperioden

Bedrijven kunnen beginnen met het opnemen van informatie over deze gevaren bij het indienen van dossiers onder de CLP-, REACH- en biocidenverordeningen bij ECHA.
Voor stoffen en mengsels gelden verschillende overgangsperioden. Zodra de geldigheidsduur ervan is verstreken, moeten bedrijven bij het indienen van informatie bij ECHA aangeven hoe hun stof of mengsel is ingedeeld volgens de nieuwe gevarenklassen.

 

Geen wijzigingen volledigheidscontrole

Er zijn momenteel geen wijzigingen in de volledigheidscontrole van REACH-registraties met betrekking tot de nieuwe gevarenklassen, maar de IUCLID-validatieassistent zal bedrijven eraan herinneren om deze gegevens in te voeren zodra deze beschikbaar zijn. ECHA werkt ook de handleidingen over dossiervoorbereiding bij met advies over de nieuwe IUCLID-velden.

 

Uitbreiding chemicaliëndatabase

De onlangs gelanceerde chemicaliëndatabase van ECHA, ECHA CHEM, zal in het najaar van 2024 worden uitgebreid met de opnieuw ontworpen inventaris van indelingen en etiketteringen, die ook de nieuwe gevarenklassen zal omvatten.
Richtsnoeren voor de nieuwe gevarenklassen zullen later dit jaar beschikbaar zijn.

 

Verdere informatie

 

Bron: ECHA
Lees ook: Hoogtepunten van RAC- en SEAC-bijeenkomsten dit voorjaar

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!