Chemisch nieuws

ECHA stroomlijnt raadplegingen over biociden

https://uficode.nl/echa-stroomlijnt-raadplegingen-over-biociden/

Geïnteresseerde partijen kunnen binnenkort in één keer informatie verstrekken over alternatieven voor biocide werkzame stoffen. De impact ervan op de samenleving en andere relevante factoren voor derogatievoorwaarden. Dit zal de technische beoordeling verbeteren van de omstandigheden waaronder zeer gevaarlijke stoffen in de EU kunnen worden goedgekeurd. … <Lees Meer>

EU lidstaten missen kans om​ …​

EU lidstaten missen kans om speelgoed veiliger te maken

… speelgoed veiliger te maken. Op 15 mei hebben de EU lidstaten een onderhandelingsmandaat aangenomen over de herziening van de speelgoedveiligheidsrichtlijn, die er niet in slaagt kinderen volledig te beschermen tegen schadelijke chemicaliën. Na het zeer ambitieuze standpunt dat het Europees Parlement eerder dit jaar heeft ingenomen, kon het mandaat van de … <Lees Meer>

Gezamenlijk actiekader vijf EU-agentschappen

Gezamenlijk actiekader vijf EU-agentschappen

Op 7 mei 2024 hebben het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), het Europees Milieuagentschap (EEA), de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een gezamenlijk actiekader gepubliceerd om de samenwerking te … <Lees Meer>

EU-agentschappen: meer werk nodig om …​

EU-agentschappen: meer werk nodig om chemicaliën veilig en duurzaam te maken

… chemicaliën veilig en duurzaam te maken. De transitie naar veiligere en duurzamere chemicaliën vordert op sommige gebieden, terwijl deze op andere nog maar net begint. Dit is de conclusie van een eerste, gezamenlijke Europese beoordeling van de oorzaken en gevolgen van chemische vervuiling door het Europees Milieuagentschap (EEA) en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

ECHA controleerde 21% van REACH- …

ECHA controleerde 21% van REACH-registratiedossiers op naleving

registratiedossiers op nalevingHet Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft tussen 2009 en 2023 nalevingscontroles uitgevoerd op ongeveer 15.000 registraties, wat neerkomt op 21% van de volledige registraties. Het Agentschap heeft daarmee zijn wettelijke doelstelling voor dossierbeoordeling gehaald, die in 2019 is verhoogd van 5% naar 20%. Van de stoffen die in hoeveel- … <Lees Meer>

Nieuwe ECHA richtlijnen maken weg …

Nieuwe ECHA richtlijnen maken weg vrij voor betere bescherming van bijen!

… vrij voor betere bescherming van bijen! De leidraad helpt bedrijven en autoriteiten bij het beoordelen van de risico’s voor bijen van biocide werkzame stoffen en producten. Het maakt deel uit van bredere EU-initiatieven die tot doel hebben de achteruitgang van het aantal bestuivers tegen 2030 om te keren en de biodiversiteit te behouden. ECHA’s richtsnoer presenteert een aanpak om de risico’s van … <Lees Meer>

ECHA lanceert een nieuwe chemicaliëndatabase​

ECHA lanceert een nieuwe chemicaliëndatabase

ECHA CHEM is een nieuwe oplossing van het agentschap voor het publiceren van informatie over chemische stoffen. De zojuist beschikbaar gekomen eerste release bevat informatie uit alle REACH-registraties en er komt nog meer. ECHA onderhoudt de grootste database voor chemische stoffen in de Europese Unie (EU). In deze database worden door de industrie ingediende gegevens … <Lees Meer>

ECHA voegt vijf gevaarlijke chemische …

ECHA voegt vijf gevaarlijke chemische stoffen toe aan Kandidatenlijst

… stoffen toe aan Kandidatenlijst. De kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen bevat nu 240 vermeldingen voor chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mens of milieu. Bedrijven zijn verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s van deze chemicaliën en het geven van informatie aan klanten en consumenten over het veilige gebruik ervan. Het Europees Agentschap … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Europese rivieren zwaar vervuild met PFAS​

Europese rivieren zwaar vervuild met PFAS

Zijn groenten die worden bewaterd met het water van de Po veilig? De vraag is niet zo bizar als het lijkt, omdat de Po meer vervuild bleek te zijn met PFAS dan de Seine, de Theems en zelfs de Donau. Deze laatste rivier is vanuit algemeen perspectief de meest vervuilde rivier van Europa. PFAS zijn chemicaliën die worden gebruikt als componenten voor de meest voorkomende toepassingen in gebruiksvoorwerpen, zoals anti-aanbakpannen, meubel- … <Lees Meer>

Chemische leveranciers: blijf alert …

Chemische leveranciers: blijf alert op ECHA-beoordelingen!

… op ECHA-beoordelingen! Er wordt een gezamenlijke aanbevelingsbrief voor leden van de chemische industrie uitgebracht over de Assessment of Regulatory Needs-rapporten (ARN) van het Europees Chemisch Agentschap (ECHA). Eurometaux, International Fragrance Association (IFRA), FuelsEurope en Downstream Users of Chemicals Co-ordination Group (DUCC) adviseren chemische leveranciers om alert te blijven op de binnenkomende … <Lees Meer>

Toename import gevaarlijke stoffen in EU!​

Toename import gevaarlijke stoffen in EU!

Door handel in benzeen houdende stoffen! Het gerapporteerde volume gevaarlijke chemische stoffen dat in het kader van de Prior Informed Consent (PIC)-verordening naar en vanuit de Europese Unie (EU) wordt geïmporteerd, is in 2022 sterk blijven stijgen. Uit het jaarverslag van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) over de handel in chemicaliën die in de EU verboden of aan strenge beperkingen onderworpen zijn, blijkt dat de … <Lees Meer>

In veel consumentenproducten komen …

Gevaarlijke chemicaliën komen voor in veel consumentenproducten!

… gevaarlijke chemicaliën voor! Bij een EU-breed handhavingsproject van het ECHA Forum zijn buitensporige hoeveelheden gevaarlijke chemicaliën aangetroffen in consumentenproducten. Denk daarbij aan stoffen zoals lood en ftalaten. In totaal overtrad 18% van de geïnspecteerde producten de EU-wetgeving. De nationale handhavings-autoriteiten in 26 EU-landen controleerden meer dan 2 400 … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Hervormingsvoorstel voor chemische beoordeling

Hervormingsvoorstel voor chemische beoordeling

Op 7 december presenteerde de Europese Commissie het ‘Eén stof, één beoordeling’-pakket met drie rechtshandelingen op het gebied van het chemische beleid. Vier EU-agentschappen spelen hierin een sleutelrol. Het gaat om een ​​meer uniforme, ‘scherpere’ beoordeling, meer kennis en een betere vroegtijdige risicodetectie. Met het gepresenteerde pakket wil de Europese Commissie ervoor zorgen dat ‘betere preventie door verbeterd beheer … <Lees Meer>

ECHA identificeert risico’s van …

ECHA identificeert risico's van PVC-additieven en het vrijkomen van microdeeltjes

… PVC-additieven en het vrijkomen van microdeeltjes. Uit het onderzoek van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) is gebleken dat sommige stoffen die aan polyvinylchloride (PVC)-plastic worden toegevoegd – denk bijvoorbeeld aan weekmakers – risico’s kunnen opleveren voor mens en milieu. Om het gebruik van deze additieven te beperken en de uitstoot van PVC-microdeeltjes tot een … <Lees Meer>

ECHA over afdwingbaarheid voorgestelde …

ECHA over afdwingbaarheid voorgestelde PFAS beperking

… PFAS beperking. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) maakte eerder deze maand bekend dat zijn handhavingsforum advies heeft gepubliceerd over de afdwingbaarheid van de voorgestelde beperking van per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS). Opgesteld door de vijf nationale autoriteiten van Duitsland, Denemarken, de Nederland, Noorwegen en Zweden. In het advies wordt een … <Lees Meer>

Eén op de drie gecontroleerde biociden​ …

Eén op de drie gecontroleerde biociden blijkt niet-conform

… blijkt niet-conform. Bij een EU-breed handhavingsproject zijn ongeveer 60 werkzame stoffen aangetroffen in biociden die niet zijn toegestaan ​​op de EU-, EER- en Zwitserse markt. Eén op de drie gecontroleerde producten voldeed niet aan minimaal één van de gecontroleerde wettelijke eisen. De nationale handhavingsautoriteiten in 29 landen controleerden ruim 3.500 biociden. In totaal vol- … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

ECHA identificeert onderzoeksbehoeften …

ECHA identificeert onderzoeksbehoeften voor reguleren gevaarlijke chemische stoffen

… voor reguleren gevaarlijke chemische stoffen. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft een nieuw rapport gepubliceerd over ‘Key Areas of Regulatory Challenge 2023’, waarin gebieden worden geïdentificeerd waar onderzoek nodig is om mens en milieu te beschermen tegen gevaarlijke chemicaliën. Het benadrukt ook waar nieuwe methoden nodig zijn, die de verschuiving van dierproeven … <Lees Meer>

Uit onderzoek ECHA blijkt aanwezigheid…

Uit onderzoek ECHA blijkt aanwezigheid giftige chemicaliën in kinderverzorgingsproducten

… giftige chemicaliën in kinderverzorgingsproducten. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft ontdekt dat stoffen die kanker veroorzaken, genetische mutaties veroorzaken of de voortplanting schaden, aanwezig zijn in kinderverzorgingsproducten. Denk daarbij aan artikelen zoals autostoelen, slabbetjes en aankleedkussens. Het onderzoek helpt de Europese Commissie … <Lees Meer>

ECHA adviseert meer transparantie …

ECHA adviseert meer transparantie in handel gevaarlijke chemische stoffen

… in handel gevaarlijke chemische stoffen! Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) doet aanbevelingen voor wijzigingen in de wetstekst, met als doel de implementatie door de EU van de Prior Informed Consent (PIC)-verordening, die de export en import van gevaarlijke chemicaliën en pesticiden regelt, te verbeteren. Uit het derde rapport van ECHA over de werking van de Verordening met voorafgaande … <Lees Meer>

Algeheel verbod op PFAS verlamt schone​…

Algeheel verbod op PFAS verlamt schone technologie!

… technologie! Opinie! Een algeheel verbod op alle soorten PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen) – of ‘forever chemicals’ – wordt momenteel overwogen door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). PFAS worden gebruikt in schoonmaakproducten, pannen met antiaanbaklaag, producten voor persoonlijke verzorging en meer. Een verbod hierop zal dus levens redden en duurzame … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Geen overeenstemming in EU over ​​ …

Geen overeenstemming in EU over gebruik glyfosfaat!

… gebruik glyfosfaat! De EU-lidstaten zijn er niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over de door de Europese Commissie voorgestelde verlenging van tien jaar voor het gebruik van glyfosaat, een controversiële chemische stof die in herbiciden wordt gebruikt. Verschillende lidstaten waaronder Nederland en Frankrijk, onthielden zich vrijdag van stemming bij de stemming in het Permanent Comité voor planten, dieren, … <Lees Meer>

ECHA gaat een beperkingsvoorstel​ …

ECHA gaat een beperkingsvoorstel opstellen voor chroom (VI)-stoffen

… opstellen voor chroom (VI)-stoffen. De Europese Commissie heeft ECHA verzocht een REACH-beperkingsvoorstel op te stellen voor bepaalde chroom (VI)-stoffen die momenteel op de autorisatielijst van zeer zorgwekkende stoffen staan. ECHA heeft een mandaat gekregen van de Europese Commissie om een ​​Annex XV-rapport op te stellen voor mogelijke beperking van ten minste de chroom (VI)-stoffen die momenteel voorkomen in … <Lees Meer>

RAC stelt voor secundair gebruik met​​ …

RAC stelt voor secundair gebruik met creosoot behandeld hout te beperken!

… creosoot behandeld hout te beperken! Het Comité voor Risicobeoordeling (RAC) van ECHA steunt het Franse voorstel om het op de markt brengen, hergebruiken en secundair gebruik van hout behandeld met creosoot en aanverwante stoffen te beperken. Het ontwerpadvies van het Comité voor Sociaal-Economische Analyse (SEAC) staat tot 7 november 2023 open voor commentaar. Op advies vanuit Frankrijk is het RAC tot de … <Lees Meer>

Britse ‘waakhond’: Belangrijk​ …

Britse 'waakhond': Belangrijk batterijmateriaal niet als giftig classificeren

… batterijmateriaal niet als giftig classificeren. De Britse ‘veiligheidswaakhond’ heeft voorgesteld om lithiumchemicaliën niet als ‘giftig’ te classificeren in een post-Brexit-regelgevingsmaatregel die de investeringen in de Britse toeleveringsketen voor elektrische auto’s moet stimuleren. Lithium is de belangrijkste grondstof voor batterijen voor elektrische … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

35 gevaarlijke chemicaliën toegevoegd​ …

35 gevaarlijke chemicaliën toegevoegd aan de Prior Informed Consent (PIC)

… aan de Prior Informed Consent (PIC). Na een wijziging van de EU-verordening inzake voorafgaande geïnformeerde toestemming zijn 35 gevaarlijke chemicaliën toegevoegd aan PIC. Hierdoor zijn EU-exporteurs vanaf 1 november 2023 verplicht kennis te geven van de voorgenomen export van deze stoffen. Zoals ook al gold voor de stoffen die reeds op deze lijst stonden. Tot de chemicaliën die zijn toegevoegd … <Lees Meer>

ECIA waarschuwt tegen REACH-beperking PFAS​

ECIA waarschuwt tegen REACH-beperking PFAS

ECIA’s Global Industry Practices Committee (GIPC) dringt er in samenwerking met andere brancheorganisaties bij bedrijven in het geautoriseerde kanaal voor elektronische componenten op aan om rechtstreeks naar de ECHA-website te gaan, deskundig commentaar in te dienen en uitzonderingen aan te vragen op de komende REACH-beperkingen op PFAS in Europa. Dit laatste indien nodig uiteraard. … <Lees Meer>

EU-breed verbod op PFAS in blusschuim …

Der Ausschuss für sozioökonomische Analyse (SEAC) der ECHA hat seine endgültige Stellungnahme zur Unterstützung

… gerechtvaardigd! Het Comité voor Sociaal-Economische Analyse (SEAC) van ECHA heeft zijn definitieve advies aangenomen ter ondersteuning van een geleidelijk verbod op per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) in blusschuim. De beperking zou de PFAS-emissies in het milieu in 30 jaar met ongeveer 13.200 ton kunnen verminderen. Het SEAC is van mening dat de voorgestelde beperking van het op de markt … <Lees Meer>

Nieuw EU-handhavingsproject voor …

Nieuw EU-handhavingsproject voor chemische stoffen in online aangeboden producten

… alternatieve methoden voor dierproevenHet handhavingsforum van ECHA stemde ermee in een EU-breed project te starten om te controleren of online aangeboden producten voldoen aan de REACH-beperkingen en de vereisten van de verordening inzake indeling, etikettering en verpakking (CLP). De subgroep Biocidenverordening, BPRS, stemde ermee in een project te … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Hoogtepunten van de BPC-bijeenkomst in juni

Hoogtepunten van de BPC-bijeenkomst in juni

Het Biocidencomité (BPC) van ECHA is van mening dat het niet mogelijk is om de risicoprofielen te differentiëren van stoffen die worden gebruikt als bloedstollingsremmende rodenticiden (AVC’s). Met deze conclusie besluit de commissie haar oordeel over de tweede vergelijkende beoordeling van bloedstollingsremmende rodenticiden. Tijdens zijn vergadering van 5 en 8 juni heeft de BPC zijn advies aangenomen … <Lees Meer>

ECHA workshop opent weg voor …

ECHA workshop opent weg voor regelgeving dierproefvrije chemicaliën

... regelgeving dierproefvrije chemicaliën. Meer dan 500 deelnemers namen deel aan de ECHA-workshop over nieuwe benaderingsmethodologieën (new approach methodologies oftewel NAM) om manieren te bespreke. Met als doel om dierproeven te vervangen bij de gevarenbeoordeling van industriële chemische stoffen en tegelijkertijd een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te waarborgen. Meer dan 500 deelnemers namen deel aan de ECHA-workshop over nieuwe … <Lees Meer>

Publicatie gegevens ontwikkeling​​​ …

Publicatie gegevens ontwikkeling alternatieve methoden voor dierproeven

… alternatieve methoden voor dierproevenEFPIA en ECHA hebben onlangs aanvullende informatie over de gevaarlijke eigenschappen van 75 stoffen uit 370 tests gepubliceerd als IUCLID-datasets. Dit is meer dan een verdubbeling van de hoeveelheid gegevens die oorspronkelijk beschikbaar was voor de wetenschappelijke gemeenschap die alternatieve testmethoden ontwikkelde toen het gezamenlijke initiatief een jaar geleden van … <Lees Meer>

ECHA geeft advies over nieuwe gevaren- …

ECHA geeft advies over nieuwe gevarenklassen voor stoffen en mengsels

… klassen voor stoffen en mengselsOp 20 april 2023 treden drie nieuwe gevarenklassen voor het indelen, etiketteren en verpakken (CLP) van stoffen en mengsels in werking. ECHA heeft informatie over de toepassingsdata en gerelateerde richtlijnen gepubliceerd. De gevarenklassen op een rij. De Europese Commissie heeft de verordening inzake indeling, etikettering en …. <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

ECHA beoordeelt reproductietoxiciteitonderzoeken van​​ …

… één generatie en doet aanbevelingen voor ‘best practices’In een overzicht van 55 uitgebreide onderzoeken naar voortplantingstoxiciteit (EOGRT) over één generatie, bevestigt ECHA hun doeltreffendheid bij het identificeren van zorgwekkende stoffen. Sinds de invoering ervan als een REACH-informatievereiste in 2015, zijn EOGRT-onderzoeken effectief gebleken bij het  identificeren … <Lees Meer>

ECHA zoekt input over …

ECHA zoekt input over voorgestelde PFAS-beperking

… voorgestelde PFAS-beperking. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) nodigt geïnteresseerde partijen uit om uiterlijk 25 september 2023 wetenschappelijke en technische informatie over de vervaardiging, het op de markt brengen en het gebruik van per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) in te dienen. De zes maanden durende raadpleging over het beperkingsvoorstel, opgesteld door de Deense, Duitse, Nederlandse, Noorse en … <Lees Meer>

ECHA identificeert bepaalde gebromeerde​​ …

ECHA identificeert bepaalde gebromeerde vlamvertragers als kandidaten voor beperking

… vlamvertragers als kandidaten voor beperking. ECHA heeft zijn regelgevingsstrategie voor vlamvertragers vrijgegeven. Hierin worden aromatische gebromeerde vlamvertragers geïdentificeerd als kandidaten voor een EU-brede beperking. Dit zou de blootstelling van mens en milieu aan deze persistente, potentieel bioaccumulerende en toxische stoffen tot een minimum beperken. …. <Lees Meer>

Autoriteiten en ECHA dringen aan​​ …

Autoriteiten en ECHA dringen aan op naleving van autorisatieplichten

… op naleving van autorisatieplichten. Uit het EU-brede project van het Enforcement Forum over inspecties van REACH-autorisatieplichten bleek dat de meerderheid van de gebruikers – voornamelijk kleine en middelgrote bedrijven – al voldoet aan de autorisatievereiste om risico’s te beheersen. Handhavingsmaatregelen die tijdens het project door autoriteiten worden genomen, hebben tot  … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Nieuwe farmaceutische IUCLID datasets​ …

Nieuwe farmaceutische IUCLID datasets ondersteunen alternatieven voor dierproeven

… ondersteunen alternatieven voor dierproeven. De nieuwe datasets bieden robuuste farmaceutische informatie voor industrie en onderzoek in een gestructureerd formaat. Ze ondersteunen de toxiciteitsbeoordeling van structureel vergelijkbare chemicaliën met als doel de behoefte aan dierproeven te verminderen. Ze kunnen ook worden gebruikt om voorspellende modellen te ontwikkelen en om correlaties te … <Lees Meer>

ECHA wil evaluatie potentieel risicovolle​ …

ECHA wil evaluatie potentieel risicovolle cosmetische stoffen voor CoRAP 2023 tot 2025


… cosmetische stoffen voor CoRAP 2023 tot 2025. 10 jan. 2023 – Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft het concept communautair voortschrijdend actieplan (CoRAP) gepubliceerd dat bestaat uit 24 stoffen waarvan wordt vermoed dat ze een risico vormen voor de menselijke gezondheid of het milieu. Zeven cosmetische ingrediënten moeten nog worden … <Lees meer>

Gerapporteerde handel gevaarlijke​ …

Gerapporteerde handel gevaarlijke chemicaliën nam toe na Brexit

… chemicaliën nam toe na Brexit. Het gerapporteerde volume van chemicaliën dat werd geëxporteerd uit en geïmporteerd naar de Europese Unie (EU) onder de Prior Informed Consent (PIC)-verordening, is in 2021 aanzienlijk gestegen, grotendeels als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk. Uit het meest recente jaarverslag van ECHA over de handel … <Lees Meer>

Is titaandioxide kankerverwekkend of niet?

Is titaandioxide kankerverwekkend of niet?


Sinds oktober 2021 moet bij titaniumdioxide worden gewaarschuwd dat het mogelijk kankerverwekkend is bij inademing. Het Europese Hof van Justitie heeft deze classificatie nu ongeldig verklaard omdat dit voor deze stof nog niet helemaal duidelijk is. Op 23 november 2022 verklaarde het Europese Hof van Justitie (HvJ) dat titaandioxide ten onrechte als kankerverwekkend … <Lees meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

ECHA opent raadpleging over gevaren en …

ECHA opent raadpleging over gevaren en toxiciteit van theeboomolie

… toxiciteit van theeboomolie. Een raadpleging over de geharmoniseerde classificatie en etikettering van de theeboom, Melaleuca alternifolia-extract en etherische olie is door Polen ingediend voor herziening bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). Het land heeft een voorstel ingediend waarin de gevaarlijke effecten … <Lees Meer>

Knaagdiervallen kunnen effectief​​​ …

Knaagdiervallen kunnen effectief zijn bij bestrijden huismuizenplagen

… zijn bij bestrijden huismuizenplagen. Het Biocidencomité (BPC) van ECHA is van mening dat mechanische vallen geschikte alternatieven zijn voor antistollingsmiddelen voor het bestrijden van muizenplagen binnenshuis. Hun effectiviteit is echter onzeker voor … <Lees meer>

Volgend EU-breed REACH-handhavings- …

Volgend EU-breed REACH-handhavingsproject gericht op geïmporteerde producten

… project gericht op geïmporteerde producten. Het Enforcement Forum van ECHA was het erover eens dat het volgende REACH-handhavingsproject zal onderzoeken hoe bedrijven voldoen aan de registratie-, autorisatie- en beperkingsverplichtingen voor producten en chemicaliën die ze importeren van … <Lees Meer>

Een op de vier uit afval teruggewonnen​​ …

Een op de vier uit afval teruggewonnen stoffen voldoen niet aan REACH

… stoffen voldoen niet aan REACH. Uit de resultaten van een proefhandhavingsproject van het Forum over uit afval teruggewonnen stoffen blijkt dat 26 % van de gecontroleerde stoffen in strijd is met REACH. Inspecteurs hebben 46 gevallen gecontroleerd om na te gaan of uit afval teruggewonnen stoffen voldeden aan de voorwaarden voor vrijstelling van … <Lees meer>

De Europese Commissie overweegt​ …

De Europese Commissie overweegt de invoering van nieuwe gevarenklassen in CLP

… de invoering van nieuwe gevarenklassen in CLP. Benpat, 1,3-dioxolaan stoffenbeoordelingsconclusies beschikbaar. Echa heeft de Duitse conclusies voor de beoordeling van stoffen gepubliceerd voor 1,4-benzeendiamine, n,n’-gemengde fenyl- en tolylderivaten (benpat) en 1,3-dioxolaan. Het Duitse federale instituut voor … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

REACH-herziening uitgesteld onder​ …

REACH-herziening uitgesteld onder druk van industrie

… druk van industrie. Brancheverenigingen oefenen druk uit op leden van de Europese Commissie. Nu wordt de EU-chemicaliënverordening REACH pas eind 2023 herzien – of helemaal niet geïmplementeerd. Dit kan grote gevolgen hebben voor mens en milieu. Bedrijfs- … <Lees meer>

Hoogtepunten uit de BPC-vergadering …

Hoogtepunten uit de BPC-vergadering van september

… van september. Het Comité biociden (BPC) van ECHA steunt de goedkeuring van zwaveldioxide dat door verbranding uit zwavel ontstaat als werkzame stof voor het desinfecteren van wijnvaten. Het comité concludeerde ook dat jodium en polyvinyl-pyrrolidon … <Lees Meer>

EU breed verbod Kankerverwekkende PAK’s …

EU breed verbod Kankerverwekkende PAK's in kleiduiven nodig

… in kleiduiven nodig. Het Comité voor risicobeoordeling (RAC) van ECHA steunt het voorstel om polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) in kleiduiven voor beschietingen te beperken. De beperking is … <Lees meer>

ECHA nieuws update

ECHA nieuws update

Benpat, 1,3-dioxolaan stoffenbeoordelingsconclusies beschikbaar. Echa heeft de Duitse conclusies voor de beoordeling van stoffen gepubliceerd voor 1,4-benzeendiamine, n,n’-gemengde fenyl- en tolylderivaten (benpat) en 1,3-dioxolaan. Het Duitse federale instituut voor … <Lees Meer>

Europese Commissie publiceert langverwacht​​​ …

Europese Commissie publiceert langverwacht conceptvoorstel om microplastics aan banden te leggen

… conceptvoorstel om microplastics aan banden te leggen. Paper bevat voorgestelde overgangsperioden en vrijstellingen voor bepaalde producten. De Europese Commissie heeft haar langverwachte … <Lees meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

SVHC-kandidatenlijst uitgebreid tot 224 stoffen

SVHC-kandidatenlijst uitgebreid tot 224 stoffen

Aan de lijst is onlangs een nieuwe stof toegevoegd, N-(hydroxymethyl)acrylamide, wegens de carcinogene en mutagene eigenschappen daarvan. De kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen – SVHC – bevat een lijst … <Lees Meer>

Nieuwe Europese definitie van nanomaterialen

Nieuwe Europese definitie van nanomaterialen

De Commissie zal het in al haar regelgevende teksten gebruiken en het zal verplicht zijn in officiële documenten op Europees niveau. De Europese Commissie verduidelijkt de definitie van nanomaterialen in een nieuwe aanbeveling. De nieuwe aanbeveling is het resultaat van de Strategie <Lees meer>

Gevarenclassificatie Glyfosfaat niet gewijzigd

Echa ziet eerste verbetering in voortgang van biocidenherzieningsprogramma

In het laatste advies van het ECHA-comité risicobeoordeling (RAC) wordt aanbevolen de bestaande classificatie van glyfosaat te handhaven als een stof die ernstig oogletsel veroorzaakt en giftig is voor in het water levende organismen, … <Lees Meer>

Wijzigingen hoeveelheidsklasse kunnen​​ …

Wijzigingen hoeveelheidsklasse kunnen bij dossierbeoordeling in aanmerking worden genomen

… bij dossierbeoordeling in aanmerking worden genomen. Nadat ECHA het ontwerpbesluit aan heeft meegedeeld, moeten de bedrijven die de hoeveelheidsklasse in hun registraties verlagen, het volume van hun stof <Lees meer>

Dr. Sharon McGuinness gekozen als …

Dr. Sharon McGuinness gekozen als nieuwe uitvoerend directeur van ECHA

… nieuwe uitvoerend directeur van ECHA. De raad van bestuur van het Europees Agentschap voor chemische stoffen heeft dr. Sharon McGuinness geselecteerd als de volgende uitvoerend directeur van ECHA. In het kader van de … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

ECHA breidt verwerking registratiegegevens​ …

ECHA breidt verwerking registratiegegevens uit met risicobeheerproces

… uit met risicobeheerproces. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) wil een stap verder zetten dan het evaluatieproces – dat nog een groot deel van dit decennium zal duren – van de registratiegegevens voor chemische stoffen. <Lees meer>

ECHA’s RAC: Glyfosaat niet kankerverwekkend

Echa ziet eerste verbetering in voortgang van biocidenherzieningsprogramma

Het Comité risicobeoordeling (RAC) van het ECHA stemt in met de handhaving van de huidige indeling van glyfosaat als stof die ernstige oogletsels veroorzaakt en giftig is voor in het water levende organismen. Op basis van een brede evaluatie … <Lees Meer>

Beperking 34 bisfenolen vanwege​ …

Gevaarlijk voor de gezondheid en het milieu

… mogelijke hormonale of reprotoxische effecten. In de groepsevaluatie van bisfenolen van het ECHA zijn 148 verbindingen bestudeerd en is voor meer dan 30 bisfenolen aanbevolen beperkingen op te leggen vanwege hun <Lees meer>

Start Europees PARC-programma ter …

Start Europees PARC-programma ter verbetering chemische risicobeoordeling

… verbetering chemische risicobeoordeling. Het Europees Partnerschap voor de beoordeling van risico’s van chemische stoffen (PARC) is op 11 mei 2022 in Parijs (Frankrijk) van start gegaan en streeft naar de ontwikkeling … <Lees Meer>

Farmaceutische industrie verstrekt​ …

Farmaceutische industrie verstrekt niet-gepubliceerde gegevens over chemische stoffen

… niet-gepubliceerde gegevens over chemische stoffen. Voorheen niet-gepubliceerde gegevens over chemische stoffen die zijn getest om geneesmiddelen te ontwikkelen, zijn nu voor het publiek beschikbaar. De <Lees meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

SVHC kandidatenlijst bijgewerkt met​ …

SVHC kandidatenlijst bijgewerkt met 4 nieuwe gevaarlijke chemicaliën

… 4 nieuwe gevaarlijke chemicaliën. De kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) bevat nu 223 vermeldingen die chemische stoffen identificeren die mogelijk schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en  … <Lees Meer>

Inventarisatie van potentieel gevaarlijke​ …

Inventariatie van potentieel gevaarlijke chemische stoffen op schema

… chemische stoffen op schema. Het in kaart brengen van potentieel schadelijke chemische stoffen ligt op schema om de doelstelling voor 2027 te halen. In 2021 is het ECHA doorgegaan met het in kaart brengen van geregistreerde stoffen om  <Lees meer>

Voorstel EU-breed verbod …

Voorstel EU-breed verbod 'Forever Chemicals' in blusschuim!

… op ‘Forever Chemicals’ in blusschuim! Het Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA komt met een voorstel voor een EU-brede beperking van alle per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS’s) in blusschuim. … <Lees Meer>

Meeste online verkochte chemische producten …

Meeste online verkochte chemische producten voldoen niet aan regelgeving

… voldoen niet aan regelgeving! De meeste Europese producten die online worden verkocht, voldoen niet aan de regelgeving voor chemische producten. Het FORUM (Compliance <Lees meer>

Onrust industrie door EU-voorstel om loodverbod in batterijen

De batterij-industrie heeft haar krachten gebundeld om zich te verzetten tegen de opname van lood in een lijst van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), waardoor het gebruik van lood in batterijen zou kunnen worden verboden. ECHA wil namelijk loodmetaal opnemen in elfde aanbeveling voor de REACH-autorisatielijst.

De batterij-industrie heeft haar krachten gebundeld om zich te verzetten tegen de opname van lood in een lijst van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), waardoor het gebruik van lood in … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

ONE Conference 2022 registratie nu open!

ONE Conference 2022 registratie nu open!

Voedselsystemen bevinden zich op het kruispunt van de vele kritieke uitdagingen waarmee wij vandaag worden geconfronteerd: van het bestrijden van de klimaatverandering en het tot staan brengen van het verlies aan biodiversiteit tot en met de vermindering van verspilling. Om deze <Lees meer>

Vier gevaarlijke chemicaliën toegevoegd aan de kandidatenlijst

Vier gevaarlijke chemicaliën toegevoegd aan de kandidatenlijst

De kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen bevat nu 223 vermeldingen voor chemicaliën die schadelijk kunnen zijn voor mens of milieu. Bedrijven zijn verantwoordelijk voor het veilig beheren van de chemicaliën en het verstrekken van voldoende informatie … <Lees Meer>

Chemische recycling: uitdaging voor EU

Chemische recycling: uitdaging voor EU

Na REACH-registratie en het elimineren van SHVC’s uit plastic afvalstromen, sleutels tot niet-toxische recycling. Een nieuwe studie van het ECHA richt zich op de situatie in de Europese Unie en ontwikkelingen op het gebied van chemische recycling. Chemische recycling is een proces <Lees meer>

Omgekeerde ontwikkeling van import en export

Omgekeerde ontwikkeling van import en export

De uitvoer van gevaarlijke chemicaliën neemt toe, terwijl de invoer blijft afnemen. EU-exporteurs meldden een toename van 8% in hun export van bepaalde chemicaliën die in de EU verboden of beperkt zijn. Dit doorbreekt de trend van de afgelopen … <Lees Meer>

Glyfosaatconsulten: meer dan 400 inzendingen verzameld

Glyfosaatconsulten: meer dan 400 inzendingen verzameld

De parallelle raadplegingen over glyfosaat van de EFSA en ECHA zijn op 22 november 2021 afgesloten. Tijdens de twee maanden durende raadpleging hadden alle belanghebbende partijen toegang tot de wetenschappelijke <Lees meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Hoogtepunten van Handhavingsforum november 2021

Hoogtepunten van Handhavingsforum november 2021

Het Handhavingsforum stemde ermee in om in de toekomst een proefproject uit te voeren voor het beheersen van het op de markt brengen en het gebruik van dichloormethaan (DCM) in verfafbijtmiddelen en N-methylpyrrolidon (NMP) op werkplekken. Het Forum is ook … <Lees Meer>

NGO’s bekritiseren Echa-rapport over …

NGO's bekritiseren Echa-rapport over chemische recycling plastic afval

… chemische recycling plastic afval. Vragen over de rol van technologie bij het aanpakken van SoC’s. NGO’s hebben een recent Echa-rapport over de chemische recycling van plastic afval bekritiseerd omdat het de technologie een potentiële plaats in de circulaire economie geeft. <Lees meer>

Nanomaterialen op de werkplek: …

Nanomaterialen op de werkplek: onzichtbaar maar niet te verwaarlozen

onzichtbaar maar niet te verwaarlozen. Een paar jaar geleden waren nanomaterialen curiositeiten van wetenschappelijke laboratoria. Inmiddels is het vermogen om de structuur van materialen op nanoschaal te beheersen vertaald in tal van toepassingen.  … <Lees Meer>

EU-regelgeving verbiedt tatoeage-inkt vanaf januari​

EU-regelgeving verbiedt tatoeage-inkt vanaf januari

De naald zoemt, de pijn iriteert en aan het eind straalt een oogverblindende kleurrijke vogel uit de vers getatoeëerde huid. Tatoeages en de mensen die ze dragen zijn niet langer ongebruikelijk. Of het nu gaat om eenvoudige symbolen of slogans in de <Lees meer>

Ftalaten: ontwerpadvies en …

Ftalaten: ontwerpadvies en blootstellingsprotocol open voor openbare raadpleging

blootstellingsprotocol. De EFSA heeft raadplegingen gelanceerd over haar ontwerpadvies, de identificatie en de prioritering van de risicobeoordeling van weekmakers die worden gebruikt in materialen die met levensmiddelen in contact komen. En over … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

ECHA-beperkingsvoorstel PFAS in blusschuim vertraagd

ECHA-beperkingsvoorstel PFAS in blusschuim vertraagd

ECHA heeft aangekondigd dat de indiening van haar voorstel tot beperking van per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS’s) in blusschuim is uitgesteld tot 14 januari. Het voorstel – dat aanvankelijk in oktober 2021 werd <Lees Meer>

ECHA introduceert nieuwe format om chroomtrioxide …

ECHA introduceert nieuwe format om chroomtrioxide emissies en blootstelling van werknemers te rapporteren

… emissies en blootstelling van werknemers te rapporteren. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft een format gepubliceerd waarmee downstreamgebruikers in de galvaniseer- en oppervlaktebehande- … <Lees Meer>

Beperking van per- en polyfluorhoudende stoffen (PFAS)

Beperking van Per- en polyfluorhoudende stoffen (PFAS)

PFAS zijn een grote familie van duizenden door de mens gemaakte chemicaliën die op grote schaal worden gebruikt in de hele samenleving. Denk bijvoorbeeld aan textiel, elektronica, materialen die in contact komen met <Lees Meer>

Belangrijkste conclusies handhavingsforum-38

Het forum zal in 2022 een conceptherziening van het VIB voorbereiden, inspecties uitvoeren in 2023. De resultaten worden gerapporteerd in 2024. De 38e bijeenkomst van het Handhavingsforum bekrachtigde opnieuw de slechte kwaliteit … <Lees Meer>

Waarom zorgen maken over ‘forever chemicals’?

Waarom zorgen maken over 'forever chemicals'?

PFAS worden al sinds de jaren 1940 in consumentenproducten gebruikt. Ze zijn uiterst persistent, hopen zich op in het milieu en sommige ook in ons lichaam. Daarom worden ze vaak voor ‘forever chemicals’ genoemd. Tests wijzen uit dat  <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Publicatie 16e technische aanpassing van …

Publicatie 16e technische aanpassing van de CLP-verordening

… de CLP-verordening. Op 20 april is in het Publicatieblad van de Europese Unie de GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 2021/643 VAN DE COMMISSIE van 3 februari 2021 bekendgemaakt. Deze komt overeen met de zestiende aanpassing aan de technische en wetenschappelijke … <Lees Meer>

Maakt nieuwe EU-strategie voor​ …

Maakt nieuwe EU-strategie voor chemische stoffen onze wereld minder giftig?

… chemische stoffen onze wereld minder giftig? Doel is lacunes in de regelgeving voor chemische stoffen in producten op de EU-markt aan te pakken. Chemische stoffen zitten in bijna alles waarmee we in aanraking komen. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat de wereldwijde productie van chemische stoffen <Lees Meer>

Voorstel ECHA: toelating zeven stoffen …

Voortstel ECHA: toelating zeven stoffen ter bescherming mens en milieu

… ter bescherming van mens en milieu. Het ECHA beveelt de Europese Commissie aan om zeven stoffen – waaronder de cyclosiloxanen D4, D5 en D6 – aan de autorisatielijst toe te voegen. Zodra ze op de lijst staan, moeten bedrijven een vergunning aanvragen om ze te mogen blijven … <Lees Meer>

Voorstel Biocidencommissie voor afkeuring …

Voorstel Biocidencommissie voor afkeuring vier zilverhoudende werkzame stoffen

… vier zilverhoudende werkzame stoffen. De commissie heeft in totaal vijf adviezen uitgebracht, waaronder een over machtiging door de Unie. Het Comité voor biociden (BPC) van ECHA heeft geconcludeerd dat de beoordeling van de volgende werkzame <Lees Meer>

Openbare raadpleging ECHA over afwijking van …

Openbare raadpleging ECHA over afwijking van uitsluitingscriteria voor creosoot

… uitsluitingscriteria voor creosoot. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) is een openbare raadpleging begonnen over een afwijking van de uitsluitingscriteria voor creosoot voor productsoort 8 (PT 8; houtconserveringsmiddelen). Krachtens de biocidenverordening (BPR) … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Nieuwe standaard om HCS/Hazcom af te stemmen op GHS

Nieuwe standaard om HCS/Hazcom af te stemmen op GHS

De Amerikaanse Occupational Safety and Health Administration (OSHA) stelt een regel voor om de huidige norm bij te werken. De Occupational Safety and Health Administration (OSHA) van het Amerikaanse ministerie van Arbeid heeft zojuist een Notice of Proposed Rule-making <Lees Meer>

Beperking gevaarlijke chemicaliën …

Beperking gevaarlijke chemicaliën beschermt miljoenen Europeanen tegen ernstige ziekten

… beschermt miljoenen Europeanen tegen ernstige ziekten. EU-brede beperkingen beschermen de gezondheid van de burgers door vermindering risico op ernstige ziekten zoals kanker, seksuele ontwikkelings-stoornissen, astma en … <Lees Meer>

Routekaart om zeer zorgwekkende …

Routekaart om zeer zorgwekkende stoffen aan te pakken voltooid

… stoffen aan te pakken, voltooid. Als onderdeel van de SVHC 2020-routekaart – die in 2013 door de Raad van de EU is gelanceerd -, zijn alle relevante, momenteel bekende zeer zorgwekkende stoffen geïdentificeerd en opgenomen op de kandidaatslijst. Systematische screening <Lees Meer>

Ondersteuning ECHA aan EU-kankerbestrijdingsplan

Ondersteuning ECHA aan EU-kankerbestrijdingsplan

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie worden jaarlijks 3,7 miljoen Europeanen gediagnosticeerd met kanker en sterven 1,9 miljoen mensen eraan. Op basis van de ramingen in de routekaart voor kankerverwekkende stoffen is … <Lees Meer>

Bezuinigingen op begroting geen belemmering voor …

Bezuinigingen op begroting geen belemmering voor EU-toezichthouder Green Deal

… EU-toezichthouder Green Deal. Volgens de uitvoerend ECHA directeur Bjorn Hansen kan de EU-regulator voor chemische stoffen na de pandemie en de toewijzingen van de Commissie voor aanvullende projecten zichzelf bedruipen. Ook na een jaarlijkse verlaging van 8% … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Start nieuwe richtlijn ECHA: …

Schoon leidingwater voor alle EU-burgers

… Schoon leidingwater voor alle EU-burgers. De herziene drinkwaterrichtlijn treedt vandaag in werking. Het heeft tot doel mensen te beschermen, de toegang tot water te verbeteren en uniforme veiligheidsnormen voor de industrie te waarborgen. Het is de taak van ECHA … <Lees Meer>

Eerste resultaten SCIP-plicht: …

Eerste resultaten SCIP-plicht

… 5 miljoen meldingen ontvangen voor schadelijke chemicaliën in producten. Sinds 5 januari moeten bedrijven – onder de Kaderrichtlijn afvalstoffen – bij ECHA gegevens indienen over zorgwekkende stoffen in hun producten. In de SCIP-database zijn al meer dan vijf miljoen … <Lees Meer>

REACH-autorisatie heeft positieve gevolgen voor …

REACH-autorisatie heeft positieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu

… de gezondheid en het milieu. In het op 13 januari gepubliceerde studie presenteert de analyse van ECHA over de gevolgen van autorisatie. Het is gebaseerd op gegevens en kennis die zijn verzameld tijdens het vergunningsproces in de periode 2010-2020. De EU-brede … <Lees Meer>

Overdracht Britse registraties naar EU moet …

Overdracht Britse registraties naar EU moet eind maart 2021 zijn voltooid

… eind maart 2021 zijn voltooid. Ongeveer 20% van de REACH-registraties in het Verenigd Koninkrijk is niet overgedragen naar de EU en zal worden ingetrokken. Om de lopende overdrachten te voltooien, moeten EU-bedrijven die de Britse registraties ontvangen, de overdrachten zo snel … <Lees Meer>

Gemengde gevoelens Brexit-deal bij chemische bedrijven

Gemengde gevoelens Brexit-deal bij chemische bedrijven

Risico ‘enorme kosten’ onopgeloste regelgevingskwesties. Volgens sectorale handelsgroepen worden de chemische sectoren in de VK en EU de komende jaren geconfronteerd met “enorme kosten” bij de implementatie van de Brexit-handelsovereenkomst,  … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Hangende registraties Britse bedrijven worden …

Hangende registraties Britse bedrijven worden na overgangsperiode niet meer verwerkt

… na overgangsperiode niet meer verwerkt. Alle registratieprocessen voor dossiers die door Britse bedrijven zijn ingediend, worden beëindigd als ze niet volledig zijn afgerond voor het einde van de overgangsperiode op 31 december 2020. REACH-registraties … <Lees Meer>

EU-brede beperking beste manier vermindering …

EU-brede beperking beste manier vermindering microplastic vervuiling

… microplastic vervuiling. Het Comité sociaaleconomische analyse (SEAC) heeft zijn advies uitgebracht over een baanbrekend beperkingsvoorstel. Hierdoor zouden microplastics in producten zoals cosmetica, wasmiddelen en meststoffen … <Lees Meer>

Leveren bedrijven benodigde chemische informatie …

Leveren bedrijven benodigde chemische informatie om consument te beschermen?

… om consumenten te beschermen? Om Europese consumenten te beschermen tegen gevaarlijke chemische stoffen, hebben handhavingsinstanties meer dan 1400 stoffen gecontroleerd om te zien of bedrijven hun stoffen hebben geregistreerd en of ze  … <Lees Meer>

Brexit kan sommige chemicaliën buiten bereik …

Brexit kan sommige chemicaliën buiten bereik Groot-Brittannië brengen

… Groot-Brittannië brengen. De industrie vreest dat divergentie van Britse en EU-regelgeving een ramp zou kunnen betekenen voor de handel. Nu de moeizame Brexit-onderhandelingen een crisis doormaken, weten we nog steeds niet of de Britse regering een … <Lees Meer>

Podcast met ECHA directeur Bjorn Hansen

Uitvoerend directeur Bjorn Hansen van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), Lynn L. Bergeson, en Jane S. Vergnes, Ph.D., DABT® gingen zitten om van gedachten te wisselen. Over het naderende einde van de Brexit-overgangsperiode en over de zeer recente uitgifte van de EU-strategie voor chemische stoffen voor duurzaamheid naar een milieu zonder gifstoffen. Als uitvoerend directeur van de regelgevende instantie die belast is met het beheer van de wetenschappelijke, technische en administratieve aspecten van chemische managementprogramma's in de EU, geeft Hansen leiding aan ongeveer 600 werknemers. Velen daarvan bevinden zich in Helsinki, waar de kantoren van ECHA zijn gevestigd.

Laten we het over Europa hebben. Uitvoerend directeur Bjorn Hansen van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), Lynn L. Bergeson, en Jane S. Vergnes, Ph.D., DABT®  … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Nieuwe EU-databank voor verontreinigende stoffen …

Nieuwe EU-databank voor verontreinigende stoffen

… vanaf 2021: Impulsen voor recyclingbeheer. ‘Vanaf 5 januari 2021 moet informatie over producten die zeer zorgwekkende stoffen bevatten en die in de EU op de markt worden gebracht, worden gemeld aan het … <Lees Meer>

Informatie en hulp bij Brexit

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) werkt zijn IT-tools en informatie over het vertrek van het VK uit de EU bij. ECHA heeft zijn IT-tools en informatie op internet over de terugtrekking van het VK uit de EU … <Lees Meer>

Wat vinden EU-burgers van nanomaterialen?

Wat vinden EU-burgers van nanomaterialen?

Een recent onderzoek dat in vijf geselecteerde EU-landen is uitgevoerd, toont aan dat burgers een betere etikettering eisen van alledaagse producten die nanomaterialen bevatten. Ze willen een groter bewustzijn van de … <Lees Meer>

Reach: Het doel van beperking en autorisatie

Volgens REACH zijn autorisatie en beperking twee krachtige instrumenten die zijn ontworpen om het gebruik en het op de markt brengen van schadelijke chemicaliën te controleren. Hoewel hun mechanismen … <Lees Meer>

ECHA waarschuwt: Bereid je voor op Brexit!

VK naar verwachting los van ECHA en EU Reach

ECHA herinnert chemische bedrijven eraan dat de overgangsperiode voor Brexit – de formele terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (EU) – op 31 december 2020 afloopt. Het agent- … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

23% geïmporteerde producten niet in overeenstemming met REACH en CLP!

Uit een proefproject van het handhavingsforum van ECHA waarin de invoer van producten in de EU werd onderzocht, blijkt dat 23 % van de geïnspecteerde producten niet in overeenstemming is met REACH en CLP. … <Lees Meer>

Meer chemicaliën beoordelen op hormoonontregelende effecten

Een Europees richtsnoer dat gericht is op het identificeren van hormoonontregelende pesticiden kan – met enkele aanpassingen – worden gebruikt om de hormoonontregelende effecten van andere chemicaliën te … <Lees Meer>

EU-debat over uitbannen vervuilende microplastics gaat door

Bedrijven lobbyen bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) om te voorkomen dat het microplastics verbiedt. Microplastics zijn plastic deeltjes die in de natuur terecht- … <Lees Meer>

Voorstel ECHA is ’s werelds breedste beperking …

opzettelijk gebruik microplastics. Na een uitgebreide raadpleging in 2019 heeft het Agentschap zijn voorstel geactualiseerd, terwijl het onafhankelijk bleef en een transparante en … <Lees Meer>

Delen van informatie over export schadelijke …

 … chemicaliën blijft toenemen. Meldingen van EU-bedrijven om bepaalde gevaarlijke chemicaliën buiten de Unie te exporteren, zijn de afgelopen drie jaar gestaag blijven stijgen. In 2019 werden meer dan 10 000 meldingen verwerkt. Dat is een … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Groot EU-project ontwikkelt REACH-compatibel …

nano-read-across-raamwerk. JCR, RIVM, BfR en BASF direct betrokken, met ECHA in adviesraad. Een EU-project waarbij ECHA als adviseur betrokken is, heeft een raamwerk ontwikkeld voor het groeperen van nanomaterialen dat is ontworpen … <Lees Meer>

Rapportageverplichting SCIP-database komt in 2021!

Rapportageverplichting SCIP-database komt in 2021!

Het is duidelijk voor iedereen die artikelen met SVHC’s boven 0,1 massaprocent (massapercentage) produceert en/of verkoopt, dat de meldingsvoorschriften voor SVHC’s (Substances of Very High Concern) on-handig … <Lees Meer>

Komt er een wettelijk verbod op gebruik microkorrels in Europa?

Komt er een wettelijk verbod op gebruik microkorrels in Europa

Microkorrels zijn massieve plastic deeltjes met een diameter kleiner dan een millimeter. Patenten voor microkorrels in producten voor persoonlijke verzorging. Denk aan cosmetica,  … <Lees Meer>

PFAS-gemak dient de mens, maar tegen welke prijs?

PFAS-gemak dient de mens, maar tegen welke prijs?

Een klasse van synthetische chemicaliën, per- en polyfluoralkyl-stoffen (PFAS) genaamd, bestaat al sinds de jaren 40 van de vorige eeuw en maakt ons leven gemakkelijk met hun antikleef- en vlekbestendige … <Lees Meer>

22 gevaarlijke chemicaliën toegevoegd aan …

22 gevaarlijke chemicaliën toegevoegd aan EU-regelgeving

… voor import en export. Exporteurs van deze stoffen moeten nu hun aangewezen nationale autoriteit op de hoogte stellen alvorens ze uit te voeren. In de meeste gevallen is ook toestemming van het importerende land  … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Europese focus op PMG- en zPzM-stoffen neemt toe

Europese focus op PMG- en zPzM-stoffen neemt toe

Op 9 mei 2020 is de Europese Commissie (EC) een openbare raadpleging begonnen over een routekaart voor “Chemische strategie voor duurzaamheid”. In de routekaart staat dat het regelgevingskader voor chemicaliën moet … <Lees Meer>

Regelgeving is de belangrijkste motor voor vervanging

Regelgeving is de belangrijkste motor voor vervanging

Concludeert nieuwe ECHA-studie. In een nieuwe studie heeft het European Chemicals Agency (ECHA) brancheverenigingen en meer dan 80 bedrijven onderzocht om erachter te komen waarom bedrijven gevaarlijke chemicaliën vervangen door veiliger alternatieven. Het … <Lees Meer>

Vijf landen werken samen om belanghebbenden …

Vijf landen werken samen om belanghebbenden te informeren over hormoonontregelaars

… te informeren over hormoonontregelaars. Vijf EU-lidstaten werken samen aan een website om belanghebbenden binnen de EU te informeren over de status van stoffen die zijn geïdentificeerd als hormoonontregelende … <Lees Meer>

Beperking en autorisatie leiden tot vervanging schadelijke chemicaliën

Beperking en autorisatie leiden tot vervanging schadelijke chemicaliën

Vervanging van schadelijke chemicaliën door veiligere alternatieven en groenere technologieën wordt sterk gedreven door regelgeving, waarbij bedrijven melden dat beperkingen en autorisatie hun belangrijkste drijfveren … <Lees Meer>

CEO’s van Shell, Siemens, EDF en Vattenfall …

CEO's van Shell, Siemens, EDF en Vattenfall 'aan boord' EU initiatief voor schone waterstof

… ‘aan boord’ EU initiatief voor schone waterstof. Gelekt document over de nieuwe European Clean Hydrogen Alliance toont aan dat fossiele brandstof waterstof waarschijnlijk een belangrijke rol zal spelen in de … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

EU-inspecteurs controleren consumentenproducten op gevaarlijke stoffen

EU-inspecteurs controleren consumentenproducten op gevaarlijke stoffen

Het Handhavingsforum is intern overeengekomen dat het grote handhavingsproject voor 2022 zal zijn gericht op geïntegreerde controles … <Lees Meer>

UK bevestigt dat het zich niet aansluit bij ECHA

UK bevestigt dat het zich niet aansluit bij ECHA

De Britse regering heeft verklaard niet in overeenstemming te zijn met het EU-beleid inzake chemische stoffen en introduceert haar eigen controversiële systeem. Het Britse ministerie van Milieu, Voedsel en … <Lees Meer>


Blokkeringen en goedkeuringen ECHA Commissie biociden

Blokkeringen en goedkeuringen ECHA Commissie biociden

De ECHA commissie biociden (BPC) heeft een aanvraag voor de goedkeuring van de werkzame stof esbiothrin en een aanvraag voor toelating van de Unie voor … <Lees Meer>

4 chemicaliën toegevoegd aan kandidaatslijst ZZS

Vier chemicaliën toegevoegd aan kandidaatlijst zeer zorgwekkende stoffen

Drie van deze stoffen zijn giftig voor de voortplanting en één is een hormoon-ontregelaar. De Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) bevat nu 209 stoffen die ernstige … <Lees Meer>


Alternatieven voor dierproeven nog steeds veel gebruikt

Alternatieven voor dierproeven nog steeds veel gebruikt

Uit het meest recente rapport van ECHA blijkt dat aanpassingen nog steeds meer worden gebruikt dan experimentele studies, waarbij read-across de meest gebruikte optie is. Bij in-vitrotests … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

EU-lidstaten melden illegale en niet-effectieve ontsmettingsmiddelen

EU-lidstaten melden illegale en niet-effectieve ontsmettingsmiddelen

Verschillende EU-landen hebben aan ECHA en de Europese Commissie gemeld dat de COVID-19-pandemie heeft geleid tot een groter aantal niet-conforme (hand) desinfectiemiddelen op … <Lees Meer>

VK naar verwachting los van ECHA en EU Reach

VK naar verwachting los van ECHA en EU Reach

Het VK is niet langer op zoek naar geassocieerd lidmaatschap van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) nadat het volgend jaar de paraplu van de EU-douane-unie verlaat, wat betekent dat het land … <Lees Meer>

ZZS SCIP-database: meer informatie voor een betere recycling?

ZZS SCIP-database: meer informatie voor een betere recycling?

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) zet momenteel de nieuwe SCIP-database op. Het wil ‘zorgwekkende stoffen in producten’ opsommen … <Lees Meer>


Safer Chemicals Conference 2020

Een nieuwe manier om meldingen van antigifcentrum voor te bereiden

Hoe leveren we veiligere chemicaliën? Hoe kunnen bedrijven zich voorbereiden op de nieuwe EU-verplichtingen inzake het opstarten van chemicaliën volgend jaar? Kom naar ons evenement … <Lees Meer>

ECHA breidt de verificatie van registratiedossiers uit

ECHA breidt de verificatie van registratiedossiers uit

Volgens artikel 41, lid 5, van REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 moet het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) een bepaald deel van de registratiedossiers  … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Wereldwijde marktvoorspelling & …

29 april 2020: Webinar Chemical Watch

… industrieanalyse biogebaseerde epoxyharsen tot 2028. De impact van de COVID-19-pandemie is voelbaar in de chemische industrie. Het toenemende onvermogen in de productie- en … <Lees Meer>

Besluit mancozeb doorgeschoven naar juli

Besluit mancozeb doorgeschoven naar juli

Het besluit over de toelating van schimmelbestrijder mancozeb is uitgesteld tot juli. Het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff) heeft geen besluit genomen over het voorstel van … <Lees Meer>

Groeperen van chemicaliën versnelt regelgeving

Gifcentra: belangrijke stappen voor de industrie

Om het identificeren en beheersen van de risico’s van gevaarlijke chemicaliën te versnellen, screent ECHA structureel vergelijkbare stoffen in groepen. Vorig jaar beoordeelde het Agentschap s  … <Lees Meer>

De chemische uitdagingen van 2020!

De chemische uitdagingen van 2020!

Het jaar 2020 heeft tal van unieke uitdagingen gebracht voor EU-productimporteurs en -fabrikanten, waaronder die in de chemische sector. Net zoals de meeste bedrijven grip kregen op hun … <Lees Meer>

Waarom ‘forever chemicals’ belangrijk zijn …

Waarom ‘forever chemicals’ belangrijk zijn en waarom u dat ook zou moeten vinden

… en waarom u dat ook zou moeten vinden. PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) worden sinds de jaren veertig van de vorige eeuw gebruikt in consumentenproducten. Ze zijn buitengewoon … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Verlenging deadline evaluatie REACH-dossiercontroles

Verlenging deadline evaluatie REACH-dossiercontroles

Maatregel betreft deadlines tot eind mei! Echa heeft besloten om een aantal termijnen te verlengen om bedrijven te helpen tijdens de Covid-19-coronaviruspandemie, waaronder die met betrekking tot de … <Lees Meer>

Waterborne Coatings Market Research Report …

Het Waterborne Coatings Market Research Report voorspelt groei tot 2025

… voorspelt groei tot 2025. Het Waterborne Coatings Market-rapport bevestigt de toekomstige marktvoorspellingen met betrekking tot de marktgrootte, omzet, productie, consumptie, … <Lees Meer>

Webinar: op weg naar een veiligere circulaire economie

Naar een circulaire economie

Sectoroverschrijdende analyse van ECHA Scip-database. Deze eendaagse virtuele conferentie van Chemical Watch biedt de laatste … <Lees Meer>

Coatingsindustrie ondersteunt strijd …

Coatingsindustrie ondersteunt strijd tegen Corona-pandemie

… tegen Corona-pandemie. De internationale verf- en coatingsindustrie toont solidariteit en pragmatisme in tijden van nood. Talrijke leveranciers van grondstoffen en coatingsfabrikanten … <Lees Meer>

Verkoop van biogebaseerde epoxyharsen …

Verkoop van biogebaseerde epoxyharsen stijgt komende jaren spectaculair

… stijgt komende jaren spectaculair. Deze verkoopstijging is een direct gevolg van de groeiende toepassing over de hele wereld tijdens de pandemie van COVID-19. … <Lees Meer>

29 april 2020: Webinar Chemical Watch

29 april 2020: Webinar Chemical Watch

Covid-19-gerelateerde afwijkingen in het kader van de biocidenverordening (Biocidal Products Regulations). De Europese autoriteiten en de industrie bespreken Covid-19- … <Lees Meer>

Kunnen bestaande medicijnen Covid-19 vertragen?

Kunnen bestaande medicijnen Covid-19 vertragen?

De snelste weg naar behandelingen kan zijn om bestaande medicijnen een nieuwe bestemming te geven. Maar dan moeten ze wel ‘werken’ natuurlijk. Meer dan een dozijn … <Lees Meer>

Snel desinfecterende middelen …

Snel desinfecterende middelen op de markt brengen in EU en VS?

… op de markt brengen in EU en VS. Het gebruik van handontsmetters en desinfectie van oppervlakken is een manier om de pandemie van Covid-19 te bestrijden. De biociden- … <Lees Meer>

ECHA en FDA doen afstand van regels bij viruscrisis

ECHA en FDA doen afstand van regels bij viruscrisis

De coronavirus-epidemie onderbreekt de regulerende activiteit in zowel chemische als farmaceutische producten. Zowel het in Europa gevestigde … <Lees Meer>

ECHA ondersteunt EU-brede actie tegen COVID-19

ECHA ondersteunt EU-brede actie tegen COVID-19

ECHA zal samen met de Europese Commissie de lidstaten en de industrie ondersteunen bij het aanpakken van tekorten aan desinfecterende middelen. Het Agentschap zal ook … <Lees Meer>

Omdat Reach verder gaat dan registratie …

Omdat Reach verder gaat dan registratie, ontbreken er gegevens

… ontbreken er gegevens. Handhaving van de veeleisende regels van de Europese chemische wetgeving houdt toezichthouders en bedrijven scherp. Twee jaar geleden slaakte de chemische  … <Lees Meer>

EEB daagt ECHA uit tot 10 REACH-verbeteringen

EEB daagt ECHA uit tot 10 REACH-verbeteringen

EEB daagt ECHA uit tot 10 REACH-verbeteringen. Binnen 12 maanden! Het Europees Milieubureau heeft tien activiteiten voorgesteld die Echa tegen maart 2021 moet voltooien om de implementatie van REACH … <Lees Meer>

Hoe zit ‘t met glyfosaat?

Hoe zit ‘t met glyfosaat?

In maatschappij en media worden kritische vragen gesteld over de Europese beoordeling van de werkzame stof glyfosaat. Hoe gaat dit in de Europese Unie? Is glyfosaat  … <Lees Meer>

ECHA introduceert zoekapplicatie chemicaliën-wetgeving EU

EUCLEF biedt oriëntatie in jungle EU-wetgeving

‘MKB profiteert waarschijnlijk het meest van centrale systeem’, aldus het agentschap. De op 11 maart 2020 gelanceerde eerste versie van Echa’s EU-zoeker (EUCLEF) naar chemicaliënwetgeving bevat 35 wetgevingsstukken. … <Lees Meer>

ECHA verzamelt informatie over cadmium en asbest!

ECHA verzamelt informatie over cadmium en asbest!

Wat zijn de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan asbest, cadmium en de anorganische cadmium verbindingen? ECHA … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

ECHA stelt zeven nieuwe stoffen voor autorisatie voor

ECHA stelt zeven nieuwe stoffen voor autorisatie voor

ECHA beveelt aan om zeven gevaarlijke stoffen op te nemen in de autorisatielijst van REACH (bijlage XIV). Opmerkingen kunnen uiterlijk op 5 juni 2020 worden ingediend. Heeft u opmerkingen en  … <Lees Meer>

Strenger Brexit-standpunt EU

Strenger Brexit-standpunt EU

Afstemmingsvraag drijft Europese Unie en Verenigd Koninkrijk verder uiteen. Verenigd Koninkrijk wil chemische bijlage opnemen in uitgebreide vrijhandelsovereenkomst. EU-lidstaten hebben … <Lees Meer>

EUCLEF biedt oriëntatie in jungle EU-wetgeving

EUCLEF biedt oriëntatie in jungle EU-wetgeving

40 chemische voorschriften samen in één online service. De Europese wetgeving voor chemische wetgeving (EUCLEF) is een nieuwe online service van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). Als u chemicaliën … <Lees Meer>

ECHA controleert 50% meer dossiers op naleving in 2019

Gifcentra: belangrijke stappen voor de industrie

Er zijn belangrijke veiligheidsgegevens gevraagd om duidelijkheid te krijgen over de langetermijneffecten van chemische stoffen op de gezondheid van de mens en het milieu, met inbegrip van… <Lees Meer>

Bedrijven moeten meer gegevens over ‘nanovormen’ verstrekken

ECHA heeft tot nu toe een laag aantal registratiedossiers voor nanomaterialen ontvangen. Op 1 januari 2020 waren slechts 36 stoffen voor ‘nanovormen’ … <Lees Meer>

Bulk geïmporteerde goederen in EU niet-conform

Bulk geïmporteerde goederen in EU niet-conform

Volgens de industrie-instantie Cefic zijn geïmporteerde goederen de belangrijkste bron van niet-naleving van … <Lees Meer>

Veel Bisfenol A alternatieven hormonaal schadelijk?

Veel Bisfenol A alternatieven mogelijk hormonaal schadelijk

In de studie van het Duitse Federaal Agentschap voor het Leefmilieu (Umweltbundesamts oftewel UBA) werden 44 mogelijke alternatieve … <Lees Meer>

EP tegen meer schadelijk lood in PVC

Europees Parlement is tegen meer schadelijk lood in PVC

Het Europees Parlement heeft een stuk wetgeving van de Europese Commissie geblokkeerd dat waarschijnlijk tot schadelijker lood in PVC-producten … <Lees Meer>

Ongeschiktheid groepsbenadering stoffen

REACH: ZVO toont ongeschiktheid groepsbenadering stoffen aan!

REACH: ZVO toont ongeschiktheid groepsbenadering stoffen aan! De groepsbenadering is een herhaaldelijk besproken aanpak van de registratie van stoffen … <Lees Meer>

Brexit: Johnson en Barnier hebben posities ingenomen

Brexit: Johnson en Barnier hebben posities ingenomen

Verenigd Koninkrijk wil vrijhandel zonder aanpassing aan EU-normen. In de aanloop naar de intensieve besprekingen van volgende maand zijn er fundamentele … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

ECHA is sleutel voor EU Green Deal

ECHA is sleutel voor EU Green Deal

Maar financiering werpt schaduw vooruit. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) en de betrokken industrie, zijn belangrijke actoren voor de Green Deal van de. … <Lees Meer>

EC gaat strijd aan met gevaarlijke tatoeage-inkt

Europese Commissie gaat strijd aan met gevaarlijke tatoeage-inkt

De Europese Commissie wil een 4.000-tal gevaarlijke chemicaliën in tatoeage-inkt bannen. Dat bevestigt de Commissie aan het Duitse … <Lees Meer>

ECHA begint met het veiliger maken van drinkwater

ECHA begint met het veiliger maken van drinkwater

ECHA begint met het opstellen van een lijst van stoffen die veilig kunnen worden gebruikt in materialen die in contact komen met drinkwater. Het doel is de consu- … <Lees Meer>

Indeling en etikettering van mengsels klopt in veel gevallen niet!

Indeling en etikettering van mengsels klopt in veel gevallen niet!

Een derde van de onderzochte SDS documenten was niet in overeenstemming met de vereisten. Een EU-breed hand- … <Lees Meer>

Britse regering drong aan op aanpassing van EU-regelgeving

Britse regering drong aan op aanpassing van EU-regelgeving na Brexit

Harmonisatiecode om REACH en Echa-lidmaatschap te garanderen – De herkozen Britse regering wordt geconfronteerd met nieuwe oproepen … <Lees Meer>

Nieuws over watergedragen coatings!

Nieuws over watergedragen coatings!

‘Een belangrijke verbetering ligt in het ontwerpen van emulgatorvrije emulsies’. Watergedragen coatings zijn de belangrijkste component geweest  om op … <Lees Meer>

ECHA houdt geen rekening met updates tijdens evaluatie

ECHA houdt geen rekening met dossierupdates tijdens evaluatiebeslissingen

Zodra ECHA een ontwerpbesluit naar registranten heeft verzonden, houdt het geen rekening met dossierupdates tijdens de besluitvorming over evaluatie. Registranten moeten … <Lees Meer>

ECHA bewaart niet-overgedragen VK-registratiegegevens

Brexit: ECHA bewaart niet-overgedragen VK-registratiegegevens

In het geval van een een no-deal Brexit bewaart ECHA gegevens over alle Britse REACH-registraties die niet zijn overgedragen aan EU-entiteiten. Het agentschap stelt ze … <Lees Meer>

EU inspecteurs richten zich op REACH-autorisatieplichten

Inspecteurs in de EU richten zich op REACH-autorisatieplichten

Het handhavingsforum heeft besloten dat zijn volgende grote project zich zal concentreren op REACH-autorisatie. Het Forum is ook gestart met een proefproject voor … <Lees Meer>

Nanomaterialen onder de biociden-verordening

Nanomaterialen onder de biocidenverordening

EU roept bedrijven op zich voor te bereiden op nieuwe informatieverplichtingen met betrekking tot nanomaterialen! Het Europees Agentschap voor … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Achtste editie van GHS reeds verkrijgbaar

Nanomaterialen onder de biocidenverordening

Veel landen zijn nog druk bezig de zevende herziene editie van de GHS bij te werken en te implementeren. Terwijl het comité van deskundigen … <Lees Meer>

EU lidstaten evalueren 74 stoffen in 2020-2022

EU lidstaten evalueren 74 stoffen in 2020-2022

In het kader van het communautaire voortschrijdende actieplan (CoRAP) 2020-2022 heeft 74 stoffen voorgesteld voor evaluatie door … <Lees Meer>

Richtlijnen voor respons volgens de Cefic

Chemisch transport: richtlijnen voor respons volgens de Cefic

Bedrijven die betrokken zijn bij de productie, het beheer en de distributie van chemicaliën zijn er verantwoordelijk voor dat hun systemen en processen … <Lees Meer>

Nieuwe Brexit-deal ‘kans om vast te grijpen’

Nieuwe Brexit-deal 'kans om vast te grijpen'

Nieuwe Brexit-deal ‘kans om vast te grijpen’, aldus de Britse industrie bij monde van de CIA en de Cefic, hoewel ‘het niet perfect is’. Een nieuwe Brexit … <Lees Meer>

Waarschuwing Britse fabrikanten

Britse fabrikanten waarschuwen voor teruggang bij aanpassing EU-regelgeving

Britse fabrikanten waarschuwen voor teruggang bij aanpassing EU-regelgeving. De retoriek van ’taking back control’ over de Britse regelgeving is bron … <Lees Meer>

Deze website wordt gesponsord door Siam Northwest Europe.