Inspecteurs in de EU richten zich op REACH-autorisatieplichten

Inspecteurs in de EU richten zich op REACH-autorisatieplichten. Het handhavingsforum heeft besloten dat zijn volgende grote project zich zal concentreren op REACH-autorisatie. Het Forum is ook gestart met een proefproject voor teruggewonnen stoffen en heeft aangekondigd dat zijn proefproject voor de indeling van mengsels zich zal concentreren op wasmiddelen en schoonmaakmiddelen.

Helsinki, 12 november 2019 – Het Forum is overeengekomen dat zijn volgende grote handhavingsproject, REF-9, zich zal concentreren op bepalingen met betrekking tot REACH-autorisatie. Bedoeld om de veiligheid en gezondheid van werknemers en het milieu te beschermen.

Inspecteurs controleren of zeer zorgwekkende stoffen waarvoor autorisatie is vereist, zonder geldige autorisatie niet in de handel worden gebracht en – indien geautoriseerd – of ze worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden in het autorisatiebesluit.
Het handhavingsproject zal in 2020 worden voorbereid, inspecties zullen in 2021 worden uitgevoerd en het rapport zal naar verwachting eind 2022 worden gepubliceerd.

 

Stoffen uit afval

Het Forum is ook begonnen met de voorbereiding van het proefproject voor stoffen die uit afval worden teruggewonnen. Met name in verband met de vrijstelling van de registratiebelasting, maar kan ook betrekking hebben op andere taken in verband met chemische stoffen in afval. De reikwijdte en tijdlijnen van dit project zullen begin 2020 worden verfijnd.

 

Proefproject voor de indeling van mengsels

Het proefproject voor de indeling van mengsels zal zich concentreren op het gebruik van overbruggingsprincipes bij de classificatie van wasmiddelen en schoonmaakproducten. De voorbereiding van dit project begint tegen het einde van 2020, waarna de tijdlijnen voor het project worden bepaald.

 

Proefproject over rechten op stoffen in voorwerpen

Het rapport van het proefproject over de rechten op stoffen in voorwerpen is ook door het Forum goedgekeurd. De resultaten worden binnenkort meegedeeld bij de publicatie van het rapport.

 

Rapport CLP-mengsels en handboek analysemethoden

Verder heeft het Forum de resultaten van het REF-6-project over CLP-mengsels beoordeeld. Het rapport van dit project zal eind 2019 worden gepubliceerd.
Het Forum is tevens gestart met de eerste update van zijn handboek van analysemethoden die worden aanbevolen voor de handhaving van REACH-beperkingen. De input van derden voor deze updatecyclus is welkom.

 

De kwaliteit van SDS documenten

In zijn jaarlijkse open zitting heeft het Forum ook zijn gezamenlijke actie met belanghebbenden afgesloten over de kwaliteit van veiligheidsinformatiebladen (SDS documenten), waarbij inspecteurs frequent niet-naleving van SDS documenten hebben vastgesteld en met belanghebbenden hebben besproken hoe deze kunnen worden aangepakt. Het Forum bood aan om feedback te geven over standaardzinnen voor de SDS’s die de industrie gebruikt bij het genereren van SDS documenten. De geaccrediteerde belanghebbenden van ECHA hebben zich verbonden tot een aantal acties, zoals het identificeren van voorbeelden van best practice SDS documenten, het trainen van bedrijven over de kwaliteit van SDS documnten of het gebruik van sectorkaarten en het promoten van hun gebruik.

 

Zeer actieve sessie met 12 belanghebbenden

Als onderdeel van een zeer actieve open sessie hebben 12 belanghebbenden en het Forum een ​​aantal andere kwesties besproken. Variërend van industrie-initiatieven voor het bijwerken van registratiedossiers, discussies over handhaving van dossiernaleving en vragen over handhaving van REACH-plichten met betrekking tot dierproeven.

Het Forum voor informatie-uitwisseling over handhaving is op 4-7 november 2019 bijeengekomen en de Subgroep Biocidenverordening (BPRS) is op 7-8 november 2019 in Helsinki bijeengekomen.

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld uit verschillende informatiebronnen, maar (interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!

Bron: ECHA

Lees ook: ‘Nanomaterialen onder de biocidenverordening