#UFIMattersEU

#UFIMattersEU: – ECHA’S nieuwe socialemediacampagne over belang van de UFI-code. Vorig jaar behandelden antigifcentra in heel Europa ongeveer 600.000 telefoontjes over accidentele vergiftiging, en bijna de helft van hen meldde incidenten met jonge...

Omgekeerde ontwikkeling van import en export

Omgekeerde ontwikkeling van import en export – De uitvoer van gevaarlijke chemicaliën neemt toe, terwijl de invoer blijft afnemen. EU-exporteurs meldden een toename van 8% in hun export van bepaalde chemicaliën die in de EU verboden of beperkt zijn. Dit...

Glyfosaatconsulten: meer dan 400 inzendingen verzameld

Glyfosaatconsulten: meer dan 400 inzendingen verzameld – De parallelle raadplegingen over glyfosaat van de EFSA en ECHA zijn op 22 november 2021 afgesloten. Tijdens de twee maanden durende raadpleging hadden alle belanghebbende partijen toegang tot de...

Hoogtepunten van Handhavingsforum november 2021

Hoogtepunten van Handhavingsforum november 2021 – Het Handhavingsforum stemde ermee in om in de toekomst een proefproject uit te voeren voor het beheersen van het op de markt brengen en het gebruik van dichloormethaan (DCM) in verfafbijtmiddelen en...