Glyfosaatconsulten: meer dan 400 inzendingen verzameldDe parallelle raadplegingen over glyfosaat van de EFSA en ECHA zijn op 22 november 2021 afgesloten.

Tijdens de twee maanden durende raadpleging hadden alle belanghebbende partijen toegang tot de wetenschappelijke evaluaties die zijn opgesteld door de nationale bevoegde autoriteiten van Hongarije, Frankrijk, Nederland en Zweden, gezamenlijk bekend als de Assessment Group on glyphosate (AGG).

 

Overzicht

Tijdens de twee raadplegingen kwamen in totaal 416 inzendingen van binnen en buiten de EU binnen, waarvan de meeste afkomstig waren uit Argentinië. Deze indieningen – sommige met meerdere opmerkingen – zijn openbaar beschikbaar en zijn te vinden op de EFSA- en ECHA-websites. Onderstaande grafieken geven een momentopname van de ontvangen inzendingen.

Glyfosaatconsulten: meer dan 400 inzendingen verzameld
3 redenen om voor Siam software te kiezen
chemical-goods.com

 

EFSA: totaal aantal ontvangen reacties per land

Glyfosaatconsulten: meer dan 400 inzendingen verzameld

 

EFSA: Type indieners

EFSA: Type indieners

 

ECHA: totaal aantal ontvangen opmerkingen per land

ECHA: totaal aantal ontvangen opmerkingen per land

 


EFSA: Type indieners

 EFSA: Type indieners

 

Volgende stappen in de EU-herevaluatie van glyfosaat

 

Opmerkingen en observaties

De opmerkingen en observaties die tijdens het overleg zijn ontvangen, zijn gedeeld met de AGG. De Group zal deze opmerkingen en observaties overwegen en beantwoorden.

 

Classificatieproces

Voor het classificatieproces zal de AGG zijn antwoorden verstrekken aan het Comité voor risicobeoordeling (RAC) van ECHA. Het RAC zal zijn advies uitbrengen over de classificatie van glyfosaat onder de Classification, Labelling and Packaging (CLP)-verordening. Dit wordt verwacht in mei/juni 2022.

 

Geactualiseerde beoordeling

Voor de beoordeling door de EFSA kan – na de evaluatie door de AGG van de opmerkingen die via de raadpleging zijn ontvangen – een klokstop worden toegepast om aanvullende informatie op te vragen bij de Glyphosate Renewal Group (GRG). Een geactualiseerde beoordeling (RAR) zal vervolgens door de AGG worden opgesteld en naar de EFSA worden gestuurd om door te gaan met de collegiale toetsing.

 

Advies verwacht tweede helft van 2022

De EFSA zal de uitkomst van het advies van ECHA meenemen in haar collegiale toetsing, die naar verwachting in de tweede helft van 2022 zal worden afgerond.

 

Regelmatige updates over het werk zijn te vinden op de EFSA– en ECHA-websites.

Foto: Maxmann Th G via Pixabay

Bron: efsa
Lees ook: Hoogtepunten van Handhavingsforum november 2021

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!