Omgekeerde ontwikkeling van import en exportDe uitvoer van gevaarlijke chemicaliën neemt toe, terwijl de invoer blijft afnemen. EU-exporteurs meldden een toename van 8% in hun export van bepaalde chemicaliën die in de EU verboden of beperkt zijn. Dit doorbreekt de trend van de afgelopen twee jaar toen de export van deze PIC-chemicaliën daalde. De totale invoer daalde voor het tweede jaar op rij.

Het laatste jaarverslag over export en import onder de PIC-verordening laat een stijging van 47% zien van de export van ethyleendichloride (1,2-dichloorethaan) in 2020. Ongeveer 262.000 ton ethyleendichloride werd geëxporteerd naar niet-EU-importerende landen en was daarmee de voor het tweede jaar op rij het meest uitgevoerde PIC-materiaal. Deze industriële chemische stof wordt voornamelijk gebruikt voor de productie van PVC en als oplosmiddel, maar ook voor analytisch onderzoek en ontwikkeling.

 

Tweede meest geëxporteerde PIC-chemicaliën

Chloraat bleef de op één na meest geëxporteerde PIC-stof, ondanks een daling van 12% tot ongeveer 106.000 ton. Chloraat wordt meestal gebruikt als desinfectiemiddel of bleekmiddel.

Omgekeerde ontwikkeling van import en export
3 redenen om voor Siam software te kiezen
chemical-goods.com

Creosoot verdringt benzeen van derde plaats

Met een exportstijging van slechts 1% ten opzichte van 2019 verdringt creosoot benzeen naar de derde plaats. Creosoot wordt voornamelijk gebruikt als vuurvast of houtverduurzamingsmiddel. De export van benzeen daalde in 2020 met 18%.

 

Globaal genomen

Over het algemeen bedroeg de export van PIC-chemicaliën in 2020 ongeveer 667.000 ton, een stijging van 8%. Er werd export gerapporteerd voor 102 PIC-chemicaliën – 15 meer dan in 2019.

 

De drie meest geëxporteerde PIC-chemicaliën:

StofHoeveelheid in 2020 (ton) / verandering t.o.v. 2019
Ethyleendichloride (1,2-dichloorethaan)262 182 (+47%)
Chloraat106 817 (-12%)
Creosoot en stoffen die creosoot bevatten94 032 (+1%)

 

Totale invoer weer gedaald

Volgens berichten van importeurs is de totale invoer op EU-niveau voor het tweede jaar op rij gedaald.

 

Daling van de invoer van benzeen

Net als de export daalde ook de import van benzeen met 18% tot circa 325.000 ton. Echter, goed voor 81% van de totale invoer van PIC-chemicaliën in 2020, blijft het de meest geïmporteerde PIC-chemicaliën.

 

Ethyleendichloride

Ethyleendichloride (1,2-dichloorethaan) was opnieuw de op één na meest geïmporteerde PIC-stof, hoewel de invoer ook met 35% daalde tot bijna 58 000 ton.

 

Loodverbindingen

Loodverbindingen waren de op twee na meest geïmporteerde PIC-chemicaliën in 2020, waarbij de invoer met 14% toenam in vergelijking met 2019. De invoer van loodverbindingen vertegenwoordigde slechts 2% van de totale invoer van PIC-chemicaliën in 2020.

 

Geïntroduceerde PIC-chemicaliën in 2020

De totale hoeveelheid PIC-chemicaliën die in 2020 werd geïmporteerd, bedroeg ongeveer 401.000 ton, een daling van 20% ten opzichte van 2019. Er werden 75 PIC-chemicaliën geïmporteerd, 8 meer dan in 2019.

 

De drie meest geïmporteerde PIC-chemicaliën:

StofHoeveelheid stof in 2019 (ton) / verandering tov 2018
Benzeen325 396 (-18%)
Ethyleendichloride (1,2-dichloorethaan)57 901 (-35%)
Loodverbindingen7 535 (+ 14%)

 

Voorafgaande goedkeuring na kennisgeving

De Prior Informed Consent (PIC)-verordening is de bijdrage van de EU aan het VN-Verdrag van Rotterdam. Het stelt de getroffen landen in staat om weloverwogen veiligheidsbeslissingen te nemen over de handel in zeer gevaarlijke chemicaliën. Dit helpt de emissies en blootstelling aan gevaarlijke chemicaliën in derde landen te verminderen.

 

Informatieplicht voor exporteurs en importeurs

Volgens artikel 10 van de PIC moeten exporteurs en importeurs hun Designated National Authorities (DNA) uiterlijk op 31 maart van het volgende jaar informatie verstrekken over de jaarlijkse handel in chemicaliën van bijlage I. Elke EU-lidstaat moet vervolgens de geaggregeerde informatie bij ECHA indienen, zodat deze op het niveau van de Unie kan worden samengevat en niet-vertrouwelijke informatie openbaar kan worden gemaakt.

22 lidstaten hebben ECHA gegevens verstrekt over de EU-export van PIC-chemicaliën in 2020 van 501 exporteurs. Vijf lidstaten en het Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland) meldden dat zij geen PIC-chemicaliën uitvoerden.

20 lidstaten meldden invoer van PIC-chemicaliën in de EU door 137 importeurs in 2020. Zeven lidstaten en het Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland) gaven aan dat zij geen PIC-chemicaliën invoerden.

 

Verdere informatie

Bron: ECHA
Lees ook: Glyfosaatconsulten: meer dan 400 inzendingen verzameld

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!