Beperkingsvoorstel voor chroom (VI) uitgebreid

Beperkingsvoorstel voor chroom (VI) uitgebreid

Foto: PxHere

Beperkingsvoorstel voor chroom (VI) uitgebreidDe Europese Commissie heeft ECHA verzocht de reikwijdte van het REACH-beperkingsvoorstel uit te breiden tot ten minste twaalf chroom (VI) stoffen.

9 mei 2024 – ECHA heeft een geactualiseerd mandaat van de Commissie ontvangen om een ​​voorstel op te stellen voor een mogelijke beperking van chroom (VI) stoffen. Deze update is een aanvulling op het oorspronkelijke verzoek uit september 2023, dat zich richtte op twee vermeldingen die momenteel op de REACH-autorisatielijst staan. Namelijk chroomtrioxide (vermelding 16) en chroomzuren (vermelding 17).

3 redenen om voor Siam software te kiezen
Bijgewerkt mandaat

Het bijgewerkte mandaat omvat nu de chroom (VI) stoffen die zijn gespecificeerd in de vermeldingen 16 tot en met 22 en 28 tot en met 31 van de REACH-autorisatielijst. Daarnaast is ECHA verzocht om in het beperkingsvoorstel rekening te houden met andere chroom (VI) stoffen die niet op de autorisatielijst staan, met name bariumchromaat (EG-nummer 233-660-5). Deze stoffen kunnen risico’s opleveren voor werknemers en het publiek als ze worden gebruikt ter vervanging van chroom 6 stoffen waarvoor een vergunning vereist is.

 

Vervroegde indiening

Gezien de bredere reikwijdte zal ECHA het beperkingsvoorstel uiterlijk op 11 april 2025 indienen, in plaats van de oorspronkelijk geplande datum van 4 oktober 2024.

 

Eerste en tweede oproep voor bewijsmateriaal

ECHA zal in juni een tweede oproep voor bewijsmateriaal lanceren ter ondersteuning van de voorbereiding van het voorstel. De vragen zullen een breed scala aan onderwerpen bestrijken, zoals alternatieven voor chroom (VI) stoffen en hoe chroom (VI) wordt gebruikt in spuittoepassingen. Alle informatie die belanghebbenden tijdens de eerste oproep voor bewijsmateriaal verstrekken, wordt in overweging genomen en hoeft niet opnieuw te worden ingediend. ECHA zal op 6 juni 2024 een webinar organiseren om de belangrijkste uitkomsten van de eerste oproep voor bewijsmateriaal te bespreken en de aanvullende gegevens uit te lichten die in de tweede oproep worden gevraagd.

 

Standaard REACH-beperkingsproces

De voorbereiding van het beperkingsvoorstel en de evaluatie ervan door het RAC en het SEAC zullen het standaard REACH-beperkingsproces volgen. Bij het opstellen van het voorstel zal ECHA rekening houden met de kennis en ervaring die het heeft opgedaan bij het verwerken van autorisatieaanvragen voor deze stoffen.

 

Verdere informatie

 

Bron: ECHA
Lees ook: Nieuwe CLP-gevarenklassen in IUCLID

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!