Hoe middelgrote bedrijven zich voorbereiden op het PFAS-verbod

Hoe middelgrote bedrijven zich voorbereiden op het PFAS-verbod
Hoe middelgrote bedrijven zich voorbereiden op het PFAS-verbodRegeldruk vanuit de EU en de impact op de afdichtingsindustrie.

28 mei 2024 – Het initiatief van de Europese Unie, dat tot doel heeft om van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te maken en de economische groei los te koppelen van het gebruik van hulpbronnen, bestaat uit een breed wetgevingspakket. Dit strekt zich uit over talloze regelgevingsgebieden, waaronder het PFAS-verbod, en heeft ook aanzienlijke gevolgen voor de afdichtingsindustrie.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
Veel ophef

Het geplande PFAS-verbod zorgt voor veel ophef over de hele linie. Het relevante dossier is opgesteld door de autoriteiten in Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen en Zweden en op 13 januari 2023 ingediend bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). Het doel is om de uitstoot van per- en polyfluorchemicaliën (PFAS) naar het milieu te verminderen en producten en processen veiliger te maken. Het omvat een algemeen verbod op alle PFAS, inclusief fluorpolymeren (FP), met uitzonderingen voor bepaalde toepassingen.

 

Beren op de weg

Het probleem van het dossier voor de afdichtinsindustrie – vooral voor middelgrote bedrijven – is het gebrek aan alternatieven voor bepaalde FP en de haalbaarheid van het verbod langs complexe toeleveringsketens. Ruim 5.600 opmerkingen die tijdens de zes maanden durende consultatiefase bij ECHA zijn ingediend, worden momenteel geëvalueerd voordat de Europese Commissie – met betrokkenheid van de lidstaten – een besluit neemt. Het laatste woord is dus nog niet gesproken.

 

Slechts het topje van de ijsberg

Het PFAS-beperkingsdossier staat echter niet op zichzelf, maar is slechts het topje van de ijsberg. De wetgevende macht houdt zich ook bezig met de regulering van bisfenolen, stelt wetten voor de toeleveringsketen vast en herziet de verpakkingsvoorschriften. Al deze veranderingen in de regelgeving zorgen voor onrust in de markt. Zo heeft een van de grootste FP-fabrikanten Dyneon 3M zich uit de markt teruggetrokken als reactie op het PFAS-verbod. De firma Solvay heeft aangekondigd dat het niet langer de FDA-goedkeuringen voor zijn FP zal bevestigen en dat de omschakeling naar fluorsurfactantvrije (FSF) elastomeren in volle gang is. Er heerst grote onzekerheid in de markt en de vragen aan de gebruikerskant nemen toe, wat vooral voor middelgrote bedrijven een grote uitdaging vormt.

 

Grote gevolgen

Hoe moeten we omgaan met deze nieuwe dynamiek? De chemische industrie roept nu al op tot meer evenwicht in het volgende mandaat van de Europese Commissie en streeft naar een industriële deal om de Europese Green Deal in evenwicht te brengen. Maar dat is iets van de toekomst en alleen is niet genoeg. Er is een fundamentele heroverweging nodig die middelgrote bedrijven in staat stelt zich structureel aan deze veranderingen aan te passen. Het is niet langer voldoende om simpelweg een marktspecialist te zijn; uw vaardigheden moeten worden uitgebreid. Het bedrijf Meweo heeft daarom besloten een nieuwe dienst aan te bieden genaamd MeweKomp. De ontwikkelingen op regelgevingsgebied worden nauwlettend gevolgd en structureel geïntegreerd in de dienstverlening van het bedrijf. De adviesdiensten zorgen niet alleen voor compliance, maar ook voor toekomstbestendige investeringsbeslissingen. 

Bron: ChemManager
Lees ook: Beperkingsvoorstel voor chroom (VI) uitgebreid

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!