Informatie

Europese Commissie dringt aan op​ …
Europese Commissie dringt aan op uitbreiding chemische verbod op medische verpakkingen

uitbreiding chemische verbod op medische verpakkingen. Internationale organisaties dringen er bij de Europese Commissie (EC) op aan om polyvinylchloride (PVC) in verpakkingen te verbieden. Hoewel de huidige beperkingen op de schadelijke chemische stof beperkt zijn tot voedselverpakkingen, benadrukt milieurechtorganisatie Client Earth het belang van het opnemen van medische verpakkingstoepas- …  <Lees Meer>

Onderzoeksbehoeften voor reguleren …
Onderzoeksbehoeften voor reguleren gevaarlijke chemicaliën bijgewerkt

… gevaarlijke chemicaliën bijgewerkt. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft zijn rapport over de belangrijkste uitdagingen op het gebied van de regelgeving bijgewerkt. Het rapport geeft nu meer gedetailleerde informatie over de gebieden waarop wetenschappelijk onderzoek nodig is om mens en milieu te beschermen tegen gevaarlijke chemicaliën. Om de regulering van gevaarlijke chemische stoffen in de EU te blijven verbeteren, …  <Lees Meer>

Hoe middelgrote bedrijven zich …
Hoe middelgrote bedrijven zich voorbereiden op het PFAS-verbod

voorbereiden op het PFAS-verbod. Regeldruk vanuit de EU en de impact op de afdichtingsindustrieet. Het initiatief van de Europese Unie, dat tot doel heeft om van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te maken en de economische groei los te koppelen van het gebruik van hulpbronnen, bestaat uit een breed wetgevingspakket. Dit strekt zich uit over talloze regelgevingsgebieden,  …  <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Beperkingsvoorstel voor chroom (VI) uitgebreid

De Europese Commissie heeft ECHA verzocht de reikwijdte van het REACH-beperkingsvoorstel uit te breiden tot ten minste twaalf chroom (VI) stoffen. ECHA heeft een geactualiseerd mandaat van de Commissie ontvangen om een ​​voorstel op te stellen voor een mogelijke beperking van chroom (VI) stoffen. Deze update is een aanvulling op het oorspronkelijke verzoek uit september 2023, dat zich richtte op twee vermeldingen die …  <Lees Meer>

Nieuwe CLP-gevarenklassen in IUCLID​
Nieuwe CLP-gevarenklassen in IUCLID

Bedrijven kunnen binnenkort beginnen met het opnemen van informatie over nieuwe gevarenklassen in hun IUCLID-dossiers, na de wijziging van de verordening inzake indeling, etikettering en verpakking (CLP). 9 april 2024 – De nieuwe gevarenklassen voor het indelen, etiketteren en verpakken van stoffen en mengsels worden vanaf 29 april 2024 opgenomen in de IUCLID-software. Dit zijn: hormoonontregelaars (ED) voor de menselijke gezondheid of het milieu;  …  <Lees Meer>

Hoogtepunten van RAC- en SEAC- …
Hoogtepunten van RAC- en SEAC-bijeenkomsten dit voorjaar

… bijeenkomsten dit voorjaarDe Comités voor Risicobeoordeling (RAC) en voor Sociaal-Economische Analyse (SEAC) zijn het eens geworden over twintig adviezen over autorisatieaanvragen van bedrijven voor het gebruik van chroom(VI)-stoffen. De meeste daarvan hebben betrekking op toepassingen in de lucht- en ruimtevaart- en defensiesector. RAC heeft overeenstemming bereikt over 24 en het SEAC over 25 ontwerpadviezen over autorisatie- …  <Lees Meer>

ECHA handhavingsautoriteiten controleren …
ECHA handhavingsautoriteiten controleren meldingen gifcentra

… meldingen gifcentra. Het handhavingsforum van ECHA bereidt een project voor om te controleren of leveranciers gevaarlijke chemische mengsels bij de gifcentra hebben gemeld. De meldingen van het gifcentrum maken passende noodhulp mogelijk. Het doel van de controles is het beschermen van de menselijke gezondheid door het afdwingen van de eis dat leveranciers van chemicaliën informatie over gevaarlijke mengsels  …  <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

21e ATP van de CLP-verordening van kracht!​
21e ATP van de CLP-verordening van kracht!

De 21e ATP van de CLP-verordening introduceert 28 nieuwe vermeldingen in de lijst van gevaarlijke stoffen en herziet de classificatie van nog eens 24. De nieuwe regelgeving is op 25 januari van kracht geworden, maar de toepassing is vrijwillig tot 5 september 2025. De nieuwe verordening is op 25 januari in werking is getreden, maar de toepassing ervan is vrijwillig tot 5 september 2025. De verordening vertegenwoordigt de eenentwintigste aanpassing aan de technische vooruitgang …  <Lees Meer>

Volgende stappen voor voorstel voor …
Volgende stappen voor voorstel voor PFAS-beperking

… PFAS-beperking. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) schetst hoe zijn twee wetenschappelijke comités vooruitgang zullen boeken bij de evaluatie van het voorstel om per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) in Europa te beperken. Na de screening van een groot aantal opmerkingen die tijdens de raadpleging zijn ontvangen, verduidelijkt ECHA de volgende stappen voor het voorstel om …  <Lees Meer>

Hoe de UFI-code levens kan redden​
Hoe de UFI-code levens kan redden

Bij medische noodsituaties veroorzaakt door gevaarlijke mengsels is snelle toegang tot relevante informatie over deze stoffen van cruciaal belang. Om ervoor te zorgen dat deze informatie effectief kan worden verstrekt, is in de Europese Unie een uniform informatiesysteem voor spoedeisende gezondheidszorg opgezet. Volgens artikel 45 van de CLP-verordening zijn lidstaten verplicht specifieke instanties aan te wijzen die ver- …  <Lees Meer>

Alles wat u altijd heeft willen …
Alles wat u altijd heeft willen weten over microplastics ...

… weten over microplastics … Kunststoffen maken ons leven in veel opzichten gemakkelijker en zijn vaak lichter of goedkoper dan alternatieve materialen. Als ze echter niet op de juiste manier worden weggegooid of gerecycled, kunnen ze in het milieu terechtkomen waar ze eeuwenlang blijven en in steeds kleinere stukjes worden …  <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Ruim 5.600 reacties op ECHA voorstel …
Ruim 5.600 reacties op ECHA voorstel voor PFAS-beperking

… voor PFAS-beperking. Ruim 4 400 organisaties, bedrijven en individuen dienden opmerkingen en informatie in over het voorstel om per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) in de Europese Economische Ruimte te beperken. Aan het einde van de raadpleging op 25 september had ECHA meer dan 5.600 reacties ontvangen van meer dan 4.400 organisaties, bedrijven en individuen. De opmerkingen …  <Lees Meer>

Vergiftigingencentra en …
Vergiftigingencentra en de verplichting om te updaten?

… de verplichting om te updaten? Notificaties zijn verplicht om de ingediende informatie te allen tijde actueel te houden. Bestaande kennisgevingen moeten mogelijk indien nodig worden bijgewerkt. Relevante wijzigingen die leiden tot de verplichting tot actualisering worden beschreven in bijlage VIII van de CLP-verordening. Artikel 45 en bijlage VIII bij de CLP bepalen dat alle marktdeelnemers …  <Lees Meer>

IUCLID bijgewerkt met nieuwe …
IUCLID bijgewerkt met nieuwe REACH-informatievereisten

… REACH-informatievereisten. De laatste update van de International Uniform Chemical Information Database (IUCLID) weerspiegelt de gewijzigde informatie-eisen voor het registreren van chemische stoffen onder de REACH-verordening. De bijgewerkte formaten en volledigheidscontroleregels ondersteunen bedrijven bij het melden van hun naleving van de REACH-vereisten. Helsinki, 22 mei 2023 – In 2021 en 2022 heeft de Europese …  <Lees Meer>

ECHA verwijdert lijst van stoffen​ …
ECHA verwijdert lijst van stoffen die niet profiteren van verminderde informatie-eisen

… die niet profiteren van verminderde informatie-eisen. De lijst met stoffen die waarschijnlijk voldoen aan de criteria van bijlage III bij REACH is verwijderd van de website van ECHA. De lijst is in 2016 opgesteld om registranten te helpen bij het interpreteren van de criteria van bijlage III van REACH bij het voorbereiden van hun registraties voor de registratiedeadline van 2018. Aangezien de deadline is verstreken …  <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Goedkeuring van werkzame stoffen

Werkzame stoffen moeten worden goedgekeurd voordat een toelating kan worden verleend voor een biocide dat deze bevat. De werkzame stoffen worden eerst beoordeeld door een beoordelende bevoegde instantie van een lidstaat. De resultaten van deze beoordelingen worden doorgestuurd naar het Biocidencomité van ECHA, …  <Lees Meer>

ECHA beveelt acht stoffen aan​​ …
ECHA beveelt acht stoffen aan voor REACH-autorisatie

… voor REACH-autorisatie. Om werknemers en het milieu te beschermen, beveelt ECHA de Europese Commissie aan om acht stoffen toe te voegen aan de REACH-autorisatielijst. Lood is één van die stoffen. Zodra stoffen aan de lijst zijn toegevoegd, moeten bedrijven autorisatie aanvragen om ze te mogen blijven gebruiken. De 11e aanbeveling van ECHA omvat de volgende stoffen zijn: ethyleendiamine; 2-(4-tertbutylbenzyl) …  <Lees Meer>

Volgende IUCLID-release uitgesteld tot 22 mei​
Volgende IUCLID-release uitgesteld tot 22 mei

De volgende IUCLID-release bevat formaatwijzigingen en aanvullende verbeteringen. Oorspronkelijk was de releasedatum gepland voor 24 april. De nieuwe releasedatum is 22 mei. Het IUCLID-team werkt momenteel aan de volgende IUCLID-release. In de afgelopen maanden zijn de formaatwijzigingen en de bijbehorende migratie doorgevoerd, samen met aanvullende verbeteringen aan de IUCLID- …  <Lees Meer>

ECHA werkt aanbevelingen bij om​ …
ECHA werkt aanbevelingen bij om REACH-registraties te verbeteren

… REACH-registraties te verbeteren. De bijgewerkte aanbevelingen zullen bedrijven helpen om te voldoen aan de REACH-vereisten en het veilige gebruik van chemicaliën te waarborgen. Ze richten zich op het vermijden van dierproeven, met name middels het geven van advies over read-across. Er zijn ook statistieken vrijgegeven over de voortgang van de beoordeling van geregistreerde stoffen in …  <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

ECHA werkt richtlijnen monomeren en …
ECHA werkt richtlijnen monomeren en polymeren bij

… polymeren bij. De beslissing van de kamer van beroep heeft gevolgen voor de registratievereisten voor importeurs en fabrikanten van monomeren en polymeren. Op 29 juni 2021 heeft de kamer van beroep (BoA) van ECHA een besluit genomen over een nalevingscontrole (A-001-2020) met betrekking tot registratieverplichtingen …  <Lees Meer>

ECHA publiceert PFAS-beperkingsvoorstel

ECHA publiceert PFAS-beperkingsvoorstel

De details van de voorgestelde beperking van ongeveer 10 000 per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS’s) zijn nu beschikbaar op de website van ECHA. De wetenschappelijke comités van ECHA zullen nu beginnen met de beoordeling van het voorstel in termen van de risico’s voor mens en milieu, en de gevolgen voor de samenleving. Het voorstel is … <Lees Meer>

De spotlight op Biociden
De spotlight op Biociden

Biociden worden gebruikt om mens en dier te beschermen tegen schadelijke organismen, zoals ongedierte of bacteriën. Elk biocide bevat een of meerdere werkzame stoffen die ontworpen zijn om virussen, schimmels en andere microben te bestrijden voordat ze schade aanrichten. In sommige gevallen zijn biociden ontworpen om organismen, zoals insecten, af te weren …  <Lees Meer>

ECHA voegt 9 chemische stoffen toe …

ECHA voegt 9 chemische stoffen toe aan REACH SVHC-lijst

… aan REACH SVHC-lijst. Wat betekent het voor u? Op 17 januari 2023 heeft het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) negen extra stoffen toegevoegd aan de kandidatenlijst onder Verordening (EG) 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH). … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Toegang tot ECHA tools met …

… ECHA-accounts en EU-login. Als u de tools als REACH-IT, R4BP 3, ePIC, het ECHA-indieningsportaal of ECHA-clouddiensten, of als u bepaalde bestanden van ECHA-websites wilt downloaden, hebt u een ECHA-account nodig. Met een ECHA-account kunt u zich ook …  <Lees Meer>

Eén gevaarlijke chemische stof toegevoegd …​

Eén gevaarlijke chemische stof toegevoegd aan kandidatenlijst

… aan kandidatenlijst. De kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen bevat nu 224 items. Bestaande uit chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mens of milieu. Bedrijven zijn verantwoordelijk voor het beheer van de risico’s … <Lees Meer>

EU onthult plan voor ‘grootste verbod …
Echa ziet eerste verbetering in voortgang van biocidenherzieningsprogramma

… voortgang van biocidenherzieningsprogramma. Volgens het laatste jaarverslag beginnen Echa’s inspanningen om zijn notoir vertraagde beoordelingsprogramma voor biociden te versnellen vruchten af ​​te werpen. In het op 2021 betrekking hebbende verslag zegt dat …  <Lees Meer>

Revolutie in de Europese industrie

Revolutie in de Europese industrie

Tot de families van chemische stoffen behoren PVC – de moeilijkst te recyclen kunststoffen – en brandvertragers. Als ze uiteindelijk worden verboden, zal dat een ware revolutie betekenen in de Europese industrie, omdat ze op grote … <Lees Meer>

EU onthult plan voor ‘grootste verbod …
EU onthult plan voor 'grootste verbod ooit' op gevaarlijke chemische stoffen

… ooit’ op gevaarlijke chemische stoffen. Brussel geeft startschot voor proces om duizenden chemische stoffen die schadelijk zijn voor gezondheid en milieu te beperken. De Europese Commissie publiceert routekaart met verbindingen in alledaagse producten die de komende jaren …  <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Een ingediende PCN kennisgeving uitschakelen

Een nieuwe manier om meldingen van antigifcentrum voor te bereiden

In december 2021 heeft het ECHA de ‘PCN: een praktische gids’ bijgewerkt tot versie 5.0. Deze versie bevat een stapsgewijze uitleg van de nieuwe functionaliteit voor het deactiveren van ingediende kennisgevingen via het ECHA-indieningsportaal, die werd geïntroduceerd in … <Lees Meer>

Nieuwe release IUCLID service

Nieuwe release IUCLID service

Een nieuwe service release van IUCLID 6 (versie 6.8.0) bevat verbeteringen en fixes die van belang zijn voor SCIP-gebruikers, zoals: Aanpassing van de validatieassistent aan de officiële update van de Kandidatenlijst op 17 januari. Een fix op de gebruikersinterface …  <Lees Meer>

17 juli deadline REACH-registratienummers NONS-meldingen

17 juli deadline REACH-registratienummers NONS-meldingen

Bedrijven die nog steeds registratienummers willen claimen die zijn toegekend aan hun NONS-meldingen – voor stoffen die eerder zijn aangemeld op grond van de richtlijn gevaarlijke stoffen – moeten dit vóór 17 juli 2022 doen. Daarna … <Lees Meer>

#UFIMattersEU:​ …

#UFIMattersEU

… ECHA’S nieuwe socialemediacampagne over belang van de UFI-code. Vorig jaar behandelden antigifcentra in heel Europa ongeveer 600.000 telefoontjes over accidentele vergiftiging, en bijna de helft van hen meldde incidenten met jonge kinderen. Die incidenten  …  <Lees Meer>

Beperkte gegevens nanomaterialen in afval …

Beperkte gegevens nanomaterialen in afval toch waardevol voor afvalverwerkers

… toch waardevol voor afvalverwerkers. Uit een nieuw rapport blijkt dat er beperkte gegevens beschikbaar zijn over de hoeveelheid afvalstromen die nanomaterialen bevatten in de EU. Desondanks zijn bestaande openbare … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Nieuwe ECHA richtlijn ‘dierproeven …

Nieuwe ECHA richtlijn 'dierproeven vermijden en allergieën verminderen'

… vermijden en allergieën verminderen’. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen heeft samen met de OESO, het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie en andere organisaties uit de Verenigde Staten en Canada alternatieve methoden te ontwikkeld om …  <Lees Meer>

Twijfels over de indeling en etikettering …
Twijfels over de indeling en etikettering van titaniumdioxide (TiO2)

… van titaniumdioxide (TiO2) volgens Verordening (EU) 2020/2017? Nieuwe HELP-GIDS gepubliceerd! De indelings- en etiketteringsvereisten voor titaniumdioxide (TiO2) zijn in februari 2020 gewijzigd als gevolg van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/2017, die op 1 oktober 2021 van kracht … <Lees Meer>

Gebruik PFCA’s vanaf 23 februari 2023 wettelijk beperkt

Gebruik PFCA's vanaf 23 februari 2023 wettelijk beperkt

4 Augustus 2021 heeft de Europese Commissie VERORDENING (EU) 2021/1297 gepubliceerd. Hierin staat het besluit tot wijziging van bijlage XVII bij REACH met de beperking van perfluorcarbonzuren (PFCA’s) met 9 tot 14 koolstofatomen in de keten (C9-C14 PFCA’s), hun zouten en stoffen. … <Lees Meer>

EU geeft database vrij van​​​ giftige …

Blijvende bezwaren van EU-lidstaten tegen resorcinol SVHC-voorstel

… chemicaliën in producten. Een ontwerp-uitvoeringsbesluit van de EU dat resorcinol – op basis van hormoonontregelende effecten- identificeert als een SVHC, zit vast als gevolg van van aanhoudende bezwaren van verschillende lidstaten. … <Lees Meer>

Nieuwe deal voor bestuivers besproken​ …

Nieuwe deal voor bestuivers besproken tijdens de EU Pollinator Week 2021

… tijdens de EU Pollinator Week 2021. De EU Pollinator Week – die wordt gehouden van 27 tot 30 september 2021 – is een evenement dat zich richt op het belang van bestuivers voor gezonde ecosystemen, welzijn en … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

EU geeft database vrij van​​​ giftige, … chemicaliën in producten

EU geeft database vrij van giftige chemicaliën in producten

… giftige chemicaliën in producten. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) maakte op op 14 september bekend dat consumenten in de Europese Unie hebben nu toegang tot een database van giftige chemicaliën in … <Lees Meer>

ECHA kondigt acht nieuwe zeer zorgwekkende stoffen aan​ …

ECHA kondigt acht nieuwe zeer zorgwekkende stoffen aan

De kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) werd in juli uitgebreid met acht nieuwe stoffen en staat nu op 219 genoemde stoffen, de onderverdelingen niet meegerekend. De lijst is een belangrijk onderdeel van de EU-verordening inzake … <Lees Meer>

Inmiddels een miljoen succesvolle meldingen​​ …

Inmiddels een miljoen succesvolle meldingen van een antigifcentrum ingediend

… van een antigifcentrum ingediend. Bedrijven hebben nu met succes meer dan 1 miljoen meldingen ingediend bij de meldingsdatabase van antigifcentra. … <Lees Meer>

Geactualiseerde IT-hulpmiddelen …

Geactualiseerde IT-hulpmiddelen voor de melding van gifcentra

… voor de melding van gifcentra.
De volgende nieuwe functies zijn beschikbaar voor gebruikers die hun meldingen online voorbereiden met behulp van de IUCLID Cloud-dienst en voor gebruikers die de desktop- of serverversies … <Lees Meer>

Bedrijven moeten uit Verenigd Koninkrijk​ …

Bedrijven moeten uit Verenigd Koninkrijk overgedragen registraties herzien

… overgedragen registraties herzien. … Alle overdrachten van registraties na de terugtrekking van het VK uit de EU zijn nu voltooid. Meer dan 8000 in het VK gevestigde registraties zijn met succes overgedragen aan ondernemingen in de … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Het chemische universum in kaart

Het chemische universum in kaart

De belangrijkste informatiebron voor het chemische universum is de database van ECHA. Die bevat informatie uit het REACH-registratieproces, de lopende, geplande en voltooide regelgevende maatregelen onder REACH en CLP, en  … <Lees Meer>

Best practice webinar ‘opstellen melding antigifcentrum’

Best practice webinar opstellen melding antigifcentrum

Van start tot markt. Datum webinar 31 maart 2021 11:00 – 13:00 EET, GMT +2. Dit webinar geeft advies over het opstellen van een melding aan antigifcentrum. Het is vooral handig als: U nog onbekend bent met dossiervoor- … <Lees Meer>

Richtlijnen voor gifcentra bijgewerkt …

Richtlijnen voor gifcentra bijgewerkt

… Om bedrijven te helpen bij het melden. Het bijgewerkte richtsnoer voor bijlage VIII bij CLP (versie 4.0) behandelt problemen die door bepaalde bedrijfstakken zijn geïdentificeerd als  … <Lees Meer>

Nieuwe eisen treden in werking: …

Nieuwe eisen treden in werking

Meld in het geharmoniseerde formaat en voeg een UFI op het label toe. … Sinds 1 januari 2021 zijn importeurs en downstreamgebruikers verplicht om hun mengsels in een geharmoniseerd formaat aan te melden en moeten unieke … <Lees Meer>

Aftellen naar CLP-conformiteit:

Aftellen naar CLP-conformiteit

Inzicht in de unieke formule-identificatie. Van oppervlakte-reiniger en dik bleekmiddel tot insectenverdelger en afvoerontstopper. Er zijn duizenden alledaagse producten op de markt die chemicaliën bevatten die gevaarlijk kunnen … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Nieuwe SCIP-meldingsvereisten …

Rapportageverplichting SCIP-database komt in 2021!

… chemische stoffen van kracht in EU. Vanaf 5 januari 2021 moeten alle EU-leveranciers van voorwerpen die een stof uit de REACH-kandidatenlijst bevatten in een concentratie van meer dan 0,1% een kennisgeving indienen … <Lees Meer>

Publicatie tweede wijziging bijlage VIII

Publicatie tweede wijziging bijlage VIII

De tweede wijziging van bijlage VIII gepubliceerd om te helpen voldoen aan de vereisten. Het recente voorstel voor de tweede wijziging van bijlage VIII bij de CLP is op 13 november 2020 in het Publicatieblad gepubliceerd en is op 14 november 2020 in werking … <Lees Meer>

SCIP-database klaar voor gebruik

Rapportageverplichting SCIP-database komt in 2021!

Opsporen van zorgwekkende chemicaliën in producten. De industrie kan nu informatie over zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) in hun producten indienen bij de SCIP-database van ECHA. Het doel is om het recyclen van producten veiliger te … <Lees Meer>

Gifcentra webinar: Nadering nalevingsdatum

In de webinar van 4 november 2020 presenteren de gifcentra de nieuwe informatievereisten en oplossingen die zijn geïntroduceerd in de tweede wijziging van bijlage VIII. Ook wordt getoond hoe de IT-tools van ECHA de … <Lees Meer>

Voortgang controles meldplicht mengsels aan gifcentra

Voortgang controles meldplicht mengsels aan gifcentra

Het Handhavingsforum heeft ermee ingestemd om de naleving te controleren van bedrijven die de plicht hebben om mengsels te melden aan het portaal van het Poison Centre Notification (PCN). Het Forum … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

PCN-formaat bijgewerkt en IT-tools verbeterd

PCN-formaat bijgewerkt en IT-tools verbeterd

Een nieuwe release van de IUCLID-software omvat een bijgewerkt formaat voor de kennisgeving van het antigifcentrum dat de oplossingen ondersteunt die zijn geïntroduceerd door de tweede wijziging van bijlage VIII bij de CLP … <Lees Meer>

Termijnen voor bijwerken registratiedossiers verduidelijkt

De Europese Commissie heeft verduidelijkt wanneer bedrijven hun REACH-registratiedossiers moeten bijwerken. De vereiste om ‘zonder onnodige vertraging’ bij te werken, wordt in de meeste gevallen gespecificeerd als drie … <Lees Meer>

Obstakels voor gifcentrum-meldingen wegnemen

De geharmoniseerde vereisten voor kennisgevingen van gifcentra volgens bijlage VIII bij de verordening classificatie, etikettering en verpakking worden vanaf 1 januari 2021 … <Lees Meer>

Deadlines voor update van registratie verduidelijkt

De Europese Commissie heeft een ontwerp van uitvoeringsverordening gepubliceerd. Hierin wordt de betekenis van het uitgangspunt ‘zonder onnodige vertraging’ met betrekking tot … <Lees Meer>

Industrie vraagt uitstel deadline aanmelding SCIP-database

Maandag 21 september heeft een coalitie van 40 brancheorganisaties een brief geschreven aan de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen waarin wordt opgeroepen … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Webinar voor gifcentra: de eerste nalevingsdatum nadert

Tijdens dit webinar staan ​​staan de Poison Centres experts klaar om regelgevende vragen te beantwoorden en om u te ondersteunen bij eventuele problemen bij het voorbereiden of … <Lees Meer>

Upgrade nu voor recente versie system-to-system meldingen

De nieuwste API-update heeft voornamelijk betrekking op meldingen van zorgwekkende stoffen in producten (SCIP). Maar ECHA moedigt bedrijven die de … <Lees Meer>

UFI-beheer – genereren, volgen en decoderen​

Beheer: Een UFI (Unique Formula Identifier) ​​kan alleen worden geassocieerd met één formulering. Twee producten met verschillende samenstellingen … <Lees Meer>

Praktisch voldoen aan geharmoniseerde informatievereisten

De tweede wijziging van bijlage VIIIzal naar verwachting begin november 2020 in werking treden, na een controleperiode van twee maanden door het Europees Parlement en de Raad. Het is bedoeld … <Lees Meer>

API-update voor geautomatiseerde inzendingen! ​

De nieuwste API-update heeft voornamelijk betrekking op meldingen van zorgwekkende stoffen in producten (SCIP), maar we moedigen bedrijven die de system-to-system- … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Veranderingen in productcategorisatie voor het melden aan gifcentra

Veranderingen in productcategorisatie voor het melden aan gifcentra

Het Europese productcategorisatiesysteem (EuPCS) is bijgewerkt met … <Lees Meer>

Een nieuwe manier om …

Wanneer moet u aan nieuwe EU-verplichtingen voldoen?

… meldingen van antigifcentrum voor te bereiden. Na de nieuwe release van IUCLID hebben gebruikers die hun antigifcentrummeldingen (PCN’s) voorbereiden in de datasetmodus, nu een … <Lees Meer>

Bent u klaar om uw meldingsdossiers in te dienen bij gifcentra?

Webinar: Gifcentrummeldingen 2020

Bij veel bedrijven in de chemische industrie was er een zucht van verlichting toen de initiële deadline voor meldingen van antigifcentra (PCN’s) werd … <Lees Meer>

Wanneer moet u aan nieuwe EU-verplichtingen voldoen?

Wanneer moet u aan nieuwe EU-verplichtingen voldoen?

Weet u hoe de nalevingsdata van invloed zijn op uw mengsels en wat u moet doen om aan de nieuwe EU-verplichtingen te voldoen? Bijvoorbeeld, wanneer moet u voldoen … <Lees Meer>

Conferentie over veiligere chemicaliën 2020

Conferentie over veiligere chemicaliën 2020

Hoe leveren we veiligere chemicaliën? Hoe kunnen bedrijven zich voorbereiden op de nieuwe EU-verplichtingen inzake chemische stoffen die volgend jaar … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Webinar: Gifcentrum meldingen 2020

Update over de laatste en komende ontwikkelingen voor het melden van uw gevaarlijke mengsels aan gifcentra. Dit zijn onder andere … <Lees Meer>

Wordt uw bedrijfsgrootte correct aangegeven?

Wordt uw bedrijfsgrootte correct aangegeven?

ECHA verifieert binnenkort de omvang van micro-, kleine en middelgrote bedrijven (MKB) die tussen 2016 en 2019 onder REACH stoffen hebben … <Lees Meer>

Nieuwe verbeteringen aan het ECHA-indieningsportaal

Nieuwe verbeteringen aan het ECHA-indieningsportaal

Er is een bijgewerkte versie van het ECHA-indieningsportaal uitgebracht, met een aantal verbeteringen in de tool voor online dossiervoorbereiding … <Lees Meer>

Eerste wijziging van bijlage VIII gepubliceerd

Gifcentra: belangrijke stappen voor de industrie

De onlangs gewijzigde bijlage VIII heeft de eerste nalevingsdatum voor geharmoniseerde rapportage aan gifcentra voor mengsels die bestemd zijn voor gebruik door de consument  … <Lees Meer>

Webinar: Gifcentrummeldingen 2020

Webinar: Gifcentrummeldingen 2020

Neem deel aan onze webinar voor een update over de nieuwste en aankomende ontwikkelingen voor het melden van uw gevaarlijke mengsels  … <Lees Meer>

Beschikbare vertalingen voor ECHA’s leidraad

Gifcentra: belangrijke stappen voor de industrie

Het Richtsnoer voor geharmoniseerde informatie met betrekking tot noodhulp bij gezondheid – Bijlage VIII bij CLP – is nu … <Lees Meer>

Huidige status UFI-code

Logo UFI code

Op 29 november werd de resolutie van de laatste vergadering tussen de bevoegde autoriteiten voor REACH en CLP (CARACAL) gepubliceerd. De Europese commissie… <Lees Meer>

Kennisgevingsdatabase gifcentrum gereed instap lidstaten

Kennisgevingsdatabase gifcentrum gereed instap lidstaten

Benoemde instanties en gifcentra beschikken over zoekcriteria zoals de  unieke  … <Lees Meer>

Wijziging eerste aanleveringsdatum rapportage goedgekeurd

Wijziging eerste aanleveringsdatum voor rapportage gifcentra goedgekeurd

De Europese Commissie heeft een gedelegeerde handeling tot wijziging … <Lees Meer>

Hoe werkt de systeem-naar-systeem-service?

Hoe werkt de systeem-naar-systeem-service

De systeem-naar-systeem-service (S2S) is beschikbaar voor de industrie die een vergiftigingscentrum-meldingsdossier (PCN) … <Lees Meer>

ECHA-verzendportaal bijgewerkt

ECHA-verzendportaal bijgewerkt met systeem-naar-systeem service

Met systeem-naar-systeem service. Het introduceert een aantal verbeteringen voor  … <Lees Meer>

Uitstel datum aanlevering gifcentra

Uitstel datum aanlevering rapportage gifcentra

De CARACAL (CLP groep van deskundigen) heeft unaniem ingestemd met de door de Europese Commissie … <Lees Meer>

Houd uw informatie up-to-date!

Houd uw informatie up-to-date!

De informatie in een inzending aan een aangewezen instantie moet het product op de markt te … <Lees Meer>

Indiening dossier voorbereiden

Indiening dossier voorbereiden

ECHA heeft een geharmoniseerd formaat opgesteld voor de kennisgeving van gifcentra … <Lees Meer>

Verzamelen informatie voor effectieve indiening gifcentra

Verzamelen informatie voor effectieve indiening gifcentra

Overzicht van de taken om alle vereiste informatie te kunnen indienen voor effectief gebruik door gifcentra … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Generereer uw UFI codes

Logo UFI code

De unieke formule-identificatie (UFI) is een unieke code die zowel bij het indienen van informatie als op het etiket, of in sommige gevallen de verpakking, van de producten … <Lees Meer>

Ken uw productportfolio

Ken uw productportfolio

Zodra u een verplichting hebt geïdentificeerd en bekend bent met de standaardinformatie-eisen, is het tijd om uw productportfolio te bekijken. … <Lees Meer>

De Standaard informatie-eisen PCN Dossier

De Standaard informatie-eisen PCN Dossier

Harmonisatie van informatie-eisen houdt in dat bestaande nationale eisen in de EU zijn vervangen door één set informatie-eisen en één vorm van gegevensverzending …… <Lees Meer>

Gifcentra: belangrijke stappen voor de industrie

Gifcentra: belangrijke stappen voor de industrie

Op grond van artikel 45 hebben de nieuwe bepalingen betrekking op producenten, importeurs en downstreamgebruikers van gevaarlijke… <Lees Meer>

Per lidstaat afzonderlijke modaliteiten

Per lidstaat afzonderlijke modaliteiten vergoedingen, acceptatiecriteria en -tijden

Hoewel de voorbereiding van dossiers volledig is geharmoniseerd op basis van het PCN-formaat, is het  … <Lees Meer>

Welke talen zijn vereist voor meldingen?

Welke talen zijn vereist voor meldingen?

Volgens bijlage VIII bij de CLP-verordening moeten opmerkingen worden ingediend in de officiële talen van de lidstaten waar het mengsel in de… <Lees Meer>

Hoe dient u een PCN dossier in?

Hoe dient u een PCN dossier in?

Een dossier kan op twee manieren via het ECHA-indieningsportaal worden ingediend: Online via ECHA en via system-2-system … <Lees Meer>

Hoe moet je een PCN voorbereiden?

Hoe moet je een PCN voorbereiden?

Een PCN dossier kan op verschillende manieren worden opgesteld. Welke het meest geschikt is, hangt af van uw specifieke bedrijfsbehoeften en van uw IT-systemen. … <Lees Meer>

Hoe stel je een PCN Dossier op?

Wat zijn nu precies gifcentra?

Het ECHA-indieningsportaal is een online tool die zowel gebruikers in de industrie als bij autoriteiten … <Lees Meer>

Wat is de UFI generator?

Wat is de unieke formule-identificatie generator van ECHA?

De unieke formule-identificatie (UFI) van Echa is ontworpen om een ​​veiligere relatie te ontwikkelen tussen … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!