Beschikbare vertalingen voor ECHA's leidraad bij bijlage VIII

Beschikbare vertalingen voor ECHA’s leidraad bij bijlage VIIIHet Richtsnoer voor geharmoniseerde informatie met betrekking tot noodhulp bij gezondheid – Bijlage VIII bij CLP – is nu beschikbaar in 23 EU-talen.

De bijlage VIII-leidraad is ontwikkeld om bedrijven die gevaarlijke mengsels op de markt brengen te helpen hun verplichtingen na te komen. Versie 2 is in juli 2019 in het Engels gepubliceerd. Inclusief een afwijkende verklaring betreffende de definitie van ‘plichthouder’. De leidraad is nu beschikbaar in 23 EU-talen.

 

Recente wijzigingen niet meegenomen

In deze versie van de leidraad zijn de recente wijzigingen in bijlage VIII niet meegenomen. Dat betreft de wijzigingen die de eerste nalevingsdatum voor mengsels bestemd voor gebruik door de consument uitstellen. Zoals bekend van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021. Versie 3 van het richtsnoer – wordt gepubliceerd in 2020 – bevat deze wijzigingen wel.

 

Document in eigen taal

Raadpleeg het gedeelte Begeleiding op de website van ECHA om het document in uw eigen taal te raadplegen.

 
Lees ook:De huidige status UFI code’
Bron: Poison Centres