Chemische strategie voor duurzaamheid

Chemische strategie voor duurzaamheid – De Europese Commissie heeft op 14 oktober 2020 haar Strategie voor duurzame chemische stoffen aangenomen. De strategie maakt deel uit van de nulvervuilingsambitie van de EU. Dit is immers een belangrijke verbintenis van de...

Publicatie 16e technische aanpassing van de CLP-verordening

Publicatie 16e technische aanpassing van de CLP-verordening – Op 20 april is in het Publicatieblad van de Europese Unie de GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 2021/643 VAN DE COMMISSIE van 3 februari 2021 bekendgemaakt. Deze komt overeen met de zestiende...

Bedrijven moeten uit VK overgedragen registraties herzien

Bedrijven moeten uit VK overgedragen registraties herzien – Alle overdrachten van registraties na de terugtrekking van het VK uit de EU zijn nu voltooid. Meer dan 8000 in het VK gevestigde registraties zijn met succes overgedragen aan ondernemingen in de EU, de...