ECHA stroomlijnt raadplegingen over biociden

ECHA stroomlijnt raadplegingen over biociden
ECHA stroomlijnt raadplegingen over biocidenGeïnteresseerde partijen kunnen binnenkort in één keer informatie verstrekken over alternatieven voor biocide werkzame stoffen. De impact ervan op de samenleving en andere relevante factoren voor derogatievoorwaarden. Dit zal de technische beoordeling verbeteren van de omstandigheden waaronder zeer gevaarlijke stoffen in de EU kunnen worden goedgekeurd.

23 mei 2024 – Tijdens de gecombineerde raadpleging van derden door ECHA wordt informatie verzameld over alternatieven voor werkzame stoffen die door de beoordelende nationale autoriteit zijn geïdentificeerd als kandidaten voor vervanging. Dergelijke informatie is van belang voor de vergelijkende beoordeling die nodig is voor de toelating van biociden die deze stoffen bevatten.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
Gronden voor afwijking

Als de nationale autoriteit concludeert dat een werkzame stof zeer gevaarlijk is en voldoet aan de uitsluitingscriteria van de Biocidenverordening (BPR), wordt bij de consultatie ook informatie ingewonnen over de vraag of de stof nog steeds aan de afwijkingscriteria zou kunnen voldoen. De BPR staat afwijkingen toe voor maximaal vijf jaar. Bijvoorbeeld wanneer de werkzame stof essentieel is voor de volksgezondheid en er geen alternatieven beschikbaar zijn. Daarom is het essentieel om informatie te verzamelen over mogelijke alternatieven en rechtvaardigingen voor een afwijking voor elk van de ondersteunde vormen van gebruik zoals beschreven in de aanvraag voor de werkzame stof.

 

Zorgvuldig beoordelingsproces

Het overleg zal doorgaans plaatsvinden tijdens het beoordelingsproces van de werkzame stof. Zij zullen de beoordelende nationale autoriteit voorzien van aanvullende informatie naast de aanvraag. Hierdoor wordt de beoordeling van alternatieven en de vraag of er afwijkende voorwaarden van toepassing kunnen zijn vergemakkelijkt. Bovendien krijgt de aanvrager feedback op zijn aanvraag en zal het Biocidencomité deze alomvattende beoordeling in zijn wetenschappelijk advies over de stof meenemen.

 

Verwachte start

De eerste gecombineerde consultaties zullen naar verwachting eind mei van start gaan over een aantal werkzame stoffen.

 

Achtergrond

Een werkzame stof kan als kandidaat voor vervanging worden beschouwd als:

  • het voldoet aan ten minste één van de uitsluitingscriteria, maar kan op grond van een afwijking worden goedgekeurd;
  • het is geclassificeerd als inhalatieallergeen;
  • de toxicologische referentiewaarden van de stof zijn aanzienlijk lager dan de waarden voor de meeste goedgekeurde werkzame stoffen van hetzelfde producttype en met dezelfde toepassingen;
  • het voldoet aan twee van de criteria om een ​​persistente, bioaccumulerende en toxische (PBT) stof te zijn;
  • het baart zorgen, zelfs met zeer restrictieve risicobeheersmaatregelen; of
  • het bevat een aanzienlijk deel niet-actieve isomeren of onzuiverheden.

Werkzame stoffen die aan de uitsluitingscriteria voldoen zijn:

  • geclassificeerd als kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch volgens de classificatie-, etiketterings- en verpakkingsverordening;
  • hormoonontregelaars;
  • persistente, bioaccumulerende en toxische (PBT) stoffen; of
  • zeer persistente en zeer bioaccumulerende (vPvB) stoffen.

 

Verdere informatie

 

Bron: ECHA
Lees ook: EU lidstaten missen de kans om speelgoed veiliger te maken

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!