EU lidstaten missen kans om speelgoed veiliger te maken

EU lidstaten missen kans om speelgoed veiliger te maken

Foto: PxHere

EU lidstaten missen kans om speelgoed veiliger te makenOp 15 mei hebben de EU lidstaten een onderhandelingsmandaat aangenomen over de herziening van de speelgoedveiligheidsrichtlijn, die er niet in slaagt kinderen volledig te beschermen tegen schadelijke chemicaliën. Na het zeer ambitieuze standpunt dat het Europees Parlement eerder dit jaar heeft ingenomen, kon het mandaat van de Raad de uitdaging niet aan.

De lidstaten hebben geen groepsverbod opgenomen op bisfenolen en de ‘forever chemicaliën’ PFAS, dat door het parlement wél was aangenomen. Ook hebben ze de uitzonderingen op het generieke verbod niet aangescherpt; deze procedure zou ervoor gezorgd hebben dat chemicaliën onmiddellijk uit speelgoed worden geweerd zodra blijkt dat ze schadelijk zijn.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
Afwijkingen

De Raad volgde ook het standpunt van het Parlement niet door te besluiten dat alleen geclassificeerde chemische stoffen aan beperkingen zullen worden onderworpen onder de generieke verboden. Dit betekent dat stoffen eerst een classificatieproces moeten doorlopen onder een andere EU-wet (classificatie, etikettering en verpakkingsverordening). Dit wijkt af van de algemene verbodsprocedure onder de belangrijkste EU-wetgeving inzake de veiligheid van chemische stoffen (REACH). Deze procedure heeft betrekking op chemicaliën die ‘aan de criteria voldoen’ en staat in principe toe dat chemicaliën aan beperkingen worden onderworpen als ze door de industrie zelf worden geclassificeerd of als gegevens de schade ervan aantonen.

 

Hormoonontregelaars

De Raad handhaafde het voorstel van de Commissie om hormoonontregelende stoffen uit speelgoed te verwijderen, hoewel daarin werd gespecificeerd dat alleen hormoonontregelaars die gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid hieronder zouden moeten vallen.

 

CHEM Trust

De organisatie CHEM Trust dringt er bij de medewetgevers op aan om deze tekortkomingen in het mandaat van de Raad te verhelpen en tijdens de trialogen tot een ambitieus akkoord te komen, dat zo dicht mogelijk bij het standpunt van het Parlement moet liggen. De verwachting is dat de trialogen al in het vierde kwartaal van 2024 van start zullen gaan.

Bron: CHEM Trust
Lees ook: Gezamenlijk actiekader vijf EU-agentschappen

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!