Gezamenlijk actiekader vijf EU-agentschappen

Gezamenlijk actiekader vijf EU-agentschappen

Foto: PxHere

Gezamenlijk actiekader vijf EU-agentschappenOp 7 mei 2024 hebben het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), het Europees Milieuagentschap (EEA), de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een gezamenlijk actiekader gepubliceerd om de samenwerking te versterken ter ondersteuning van de uitvoering van de One Health-agenda in de Europese Unie (EU).

3 redenen om voor Siam software te kiezen
One Health erkent de complexe wisselwerking tussen de gezondheid van mens, dier en plant, voedselveiligheid, de klimaatcrisis en ecologische duurzaamheid. Het implementeren van deze aanpak in verschillende sectoren is van cruciaal belang zijn om de EU en haar lidstaten beter toe te rusten om gezondheidsbedreigingen te voorkomen, te voorspellen, op te sporen en om er erop te reageren. Het zal de impact en de maatschappelijke kosten van dergelijke bedreigingen verzachten, of zelfs het ontstaan ​​ervan voorkomen, terwijl het ook helpt de menselijke druk op het milieu te verminderen en belangrijke maatschappelijke behoeften zoals voedselzekerheid en toegang tot schone lucht en water veilig te stellen.

 

Vijf strategische doelen

Een taakgroep die de komende drie jaar (2024-2026) zal werken aan de implementatie van het gezamenlijke actiekader. Daarbij ligt de nadruk op vijf strategische doelstellingen: strategische coördinatie, onderzoekscoördinatie, capaciteitsopbouw, betrokkenheid van belanghebbenden en gezamenlijke activiteiten tussen instanties. Dit zal ervoor zorgen dat het wetenschappelijke advies van de agentschappen steeds meer wordt geïntegreerd, dat de wetenschappelijke basis voor One Health wordt versterkt en dat de agentschappen met een gemeenschappelijke stem kunnen bijdragen aan de One Health-agenda in de EU.

 

Gezamenlijke verklaring 2023

In november 2023 hebben de vijf EU-agentschappen – die wetenschappelijk advies geven over onderwerpen op het gebied van milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid – een gezamenlijke verklaring uitgegeven waarin zij hun gedeelde inzet uitspreken om de One Health-agenda in Europa te ondersteunen.
Ter gelegenheid van de lancering van het gezamenlijke actiekader hebben de uitvoerend directeuren van de vijf EU-agentschappen in een gezamenlijke videoverklaring hun inzet voor de One Health-aanpak versterkt.

 

Verdere informatie

 

 
Bron: ECHA
Lees ook: EU-agentschappen: meer werk nodig om chemicaliën veilig en duurzaam te maken

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!