Obstakels voor gifcentrum-meldingen wegnemen

Obstakels voor gifcentrum-meldingen wegnemen – De geharmoniseerde vereisten voor kennisgevingen van gifcentra volgens bijlage VIII bij de verordening classificatie, etikettering en verpakking worden vanaf 1 januari 2021 stapsgewijs van toepassing. Als reactie op...

Reach: Het doel van beperking en autorisatie

Reach: Het doel van beperking en autorisatie – Volgens REACH zijn autorisatie en beperking twee krachtige instrumenten die zijn ontworpen om het gebruik en het op de markt brengen van schadelijke chemicaliën te controleren. Hoewel hun mechanismen anders werken,...