Nieuwe eisen treden in werking

Nieuwe eisen treden in werking: meld in het geharmoniseerde formaat en voeg een UFI op het label toe – Sinds 1 januari 2021 zijn importeurs en downstreamgebruikers verplicht om hun mengsels in een geharmoniseerd formaat aan te melden en moeten unieke...

Aftellen naar CLP-conformiteit

Aftellen naar CLP-conformiteit: inzicht in de unieke formule-identificatie – Van oppervlaktereiniger en dik bleekmiddel tot insectenverdelger en afvoerontstopper. Er zijn duizenden alledaagse producten op de markt die chemicaliën bevatten die gevaarlijk kunnen...

Publicatie tweede wijziging bijlage VIII

Publicatie tweede wijziging bijlage VIII – De tweede wijziging van bijlage VIII gepubliceerd om te helpen voldoen aan de vereisten.   Het recente voorstel voor de tweede wijziging van bijlage VIII bij de CLP is op 13 november 2020 in het Publicatieblad...

SCIP-database klaar voor gebruik

SCIP-database klaar voor gebruik – Opsporen van zorgwekkende chemicaliën in producten. De industrie kan nu informatie over zeer zorgwekkende stoffen in hun voorwerpen indienen bij de SCIP-database van ECHA. Het doel is om het recyclen van producten veiliger te...