Het chemisch universum in kaart

Het chemisch universum in kaart – De belangrijkste informatiebron voor het chemische universum is de database van ECHA. Die bevat informatie uit het REACH-registratieproces, de lopende, geplande en voltooide regelgevende maatregelen onder REACH en CLP, en de...

Best practice webinar opstellen melding antigifcentrum

Best practice webinar opstellen melding antigifcentrum – Van start tot markt.   Datum webinar 31 maart 2021 11:00 – 13:00 EET, GMT +2. Let op: deze webinar vindt plaats op de Homepage van de ECHA! Dit webinar geeft advies over het opstellen van een...

Richtlijnen voor gifcentra bijgewerkt

Richtlijnen voor gifcentra bijgewerkt – Om bedrijven te helpen bij het melden. Het bijgewerkte richtsnoer voor bijlage VIII bij CLP (versie 4.0) behandelt problemen die door bepaalde bedrijfstakken zijn geïdentificeerd als gevolg van de vereisten voor...