Richtlijnen voor gifcentra bijgewerktOm bedrijven te helpen bij het melden.

Het bijgewerkte richtsnoer voor bijlage VIII bij CLP (versie 4.0) behandelt problemen die door bepaalde bedrijfstakken zijn geïdentificeerd als gevolg van de vereisten voor kennisgevingen van gifcentra zoals in 2017 ingevoerd. Sectorspecifieke oplossingen zijn opgenomen voor brandstof, aardolie en bouwproducten. Omdat mengsels die in deze sectoren worden gebruikt vaak een hoge of onvoorspelbare variabiliteit in de samenstelling hebben, helpen de oplossingen bedrijven om het aantal vereiste kennisgevingen en unieke formule-identificatoren (UFI’s) te verminderen. Soortgelijke ondersteuning wordt geboden aan degenen die te maken hebben met op maat gemaakte verven die in winkels zijn samengesteld om aan de vraag van de klant te voldoen.

Richtlijnen voor gifcentra bijgewerkt

De update schetst ook sectoroverschrijdende oplossingen voor bedrijven die meerdere leveranciers gebruiken voor de componenten van een bepaald mengsel. Deze kunnen worden toegepast wanneer de componenten voldoende vergelijkbaar zijn om hun toxicologische profielen en technische functies als gelijkwaardig te beschouwen.

 

Afstemming

De richtsnoeren zijn afgestemd met een speciale Partner Expert Group (PEG), nationale handhavingsautoriteiten, de Europese Commissie en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten. De ontwerprichtsnoeren die tijdens het updateproces zijn herzien en feedback van de verschillende consultatierondes zijn beschikbaar op de website van ECHA.

 

Richtlijnen voor etikettering en verpakking

Ook de richtlijnen voor etikettering en verpakking zijn bijgewerkt om veranderingen met betrekking tot op maat gemaakte verven weer te geven.

 

Bijgewerkte begeleiding en ondersteuning:

Bron: Poison Centre
Lees ook: Nieuwe eisen treden in werking: meld in het geharmoniseerde formaat en voeg een UFI op het label toe 

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!