Nieuwe EU-databank voor verontreinigende stoffen

Nieuwe EU-databank voor verontreinigende stoffen vanaf 2021: Impulsen voor recyclingbeheer – ‘Vanaf 5 januari 2021 moet informatie over producten die zeer zorgwekkende stoffen bevatten en die in de EU op de markt worden gebracht, worden gemeld aan het...

Publicatie tweede wijziging bijlage VIII

Publicatie tweede wijziging bijlage VIII – De tweede wijziging van bijlage VIII gepubliceerd om te helpen voldoen aan de vereisten.   Het recente voorstel voor de tweede wijziging van bijlage VIII bij de CLP is op 13 november 2020 in het Publicatieblad...

Informatie en hulp bij Brexit

Informatie en hulp bij Brexit – Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) werkt zijn IT-tools en informatie over het vertrek van het VK uit de EU bij. ECHA heeft zijn IT-tools en informatie op internet over de terugtrekking van het VK uit de EU...

Wat vinden EU-burgers van nanomaterialen?

Wat vinden EU-burgers van nanomaterialen? – Een recent onderzoek dat in vijf geselecteerde EU-landen is uitgevoerd, toont aan dat burgers een betere etikettering eisen van alledaagse producten die nanomaterialen bevatten. Ze willen een groter bewustzijn van de...

SCIP-database klaar voor gebruik

SCIP-database klaar voor gebruik – Opsporen van zorgwekkende chemicaliën in producten. De industrie kan nu informatie over zeer zorgwekkende stoffen in hun voorwerpen indienen bij de SCIP-database van ECHA. Het doel is om het recyclen van producten veiliger te...