SCIP-database klaar voor gebruikOpsporen van zorgwekkende chemicaliën in producten. De industrie kan nu informatie over zeer zorgwekkende stoffen in hun voorwerpen indienen bij de SCIP-database van ECHA. Het doel is om het recyclen van producten veiliger te maken en de informatie over gevaarlijke chemicaliën in producten te verbeteren.

De SCIP-database is vandaag gelanceerd en bedrijven kunnen gegevens indienen over zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) in hun artikelen. De Kaderrichtlijn afvalstoffen verplicht bedrijven hun gegevens in te dienen vanaf 5 januari 2021. Consumenten en afvalverwerkers hebben toegang tot de gegevens en kunnen deze gebruiken vanaf februari 2021.

SCIP-database klaar voor gebruik

De EU Green Deal

‘We moeten meer weten over de gevaarlijke chemicaliën in producten, zodat ze veilig kunnen worden gerecycled. Dit is essentieel voor een betere circulaire economie en essentieel om de EU Green Deal te laten werken. De toegenomen kennis beschermt werknemers, burgers en het milieu, helpt consumenten om veiligere keuzes te maken en moedigt de industrie aan om gevaarlijke chemicaliën te vervangen door veiligere. We roepen de industrie op om nu te beginnen met het indienen van de gegevens bij ons en we staan ​​klaar om hen te ondersteunen’, zegt Bjorn Hansen, uitvoerend directeur van ECHA.

 

Totstandkoming en werking

De database is ontwikkeld in nauwe samenwerking met belanghebbenden en een toegewijde IT-gebruikersgroep van meer dan 60 leden. Op basis van feedback uit de branche bevat de database mechanismen die het werk voor bedrijven vereenvoudigen. Een systeem-naar-systeem-indieningsfunctie helpt bedrijven bijvoorbeeld om op een geautomatiseerde manier meldingen in te dienen. Het stelt hen ook in staat om samen te werken, zodat ze meldingen kunnen indienen door te verwijzen naar gegevens die al zijn ingediend.

 

Ondersteuning

Voor ondersteuning kunnen bedrijven het materiaal raadplegen dat op de website van ECHA is gepubliceerd of contact opnemen met de helpdesk van ECHA. Op 19 november vindt een webinar over SCIP plaats, inclusief een demo van de tools en nieuwe features.

 

Verdere informatie

SCIP is de databank voor informatie over zorgwekkende stoffen in voorwerpen als zodanig of in complexe voorwerpen (producten) die is vastgesteld onder de kaderrichtlijn afvalstoffen (KRW).

De database zorgt ervoor dat de informatie over artikelen met SVHC’s op de kandidaatslijst van ECHA beschikbaar is gedurende de hele levenscyclus van producten en materialen, inclusief de afvalfase. De informatie in de database wordt ter beschikking gesteld van afvalverwerkers en consumenten.

Bron: ECHA
Lees Meer: Gifcentra webinar: nadering nalevingsdatum

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!