Schoon leidingwater voor alle EU-burgers

Schoon leidingwater voor alle EU-burgers. Start nieuwe richtlijn ECHA – De herziene drinkwaterrichtlijn treedt vandaag in werking. Het heeft tot doel mensen te beschermen, de toegang tot water te verbeteren en uniforme veiligheidsnormen voor de industrie te...

Nieuwe eisen treden in werking

Nieuwe eisen treden in werking: meld in het geharmoniseerde formaat en voeg een UFI op het label toe – Sinds 1 januari 2021 zijn importeurs en downstreamgebruikers verplicht om hun mengsels in een geharmoniseerd formaat aan te melden en moeten unieke...

Eerste resultaten SCIP-plicht

Eerste resultaten SCIP-plicht: 5 miljoen meldingen ontvangen voor schadelijke chemicaliën in producten – Sinds 5 januari moeten bedrijven – onder de Kaderrichtlijn afvalstoffen – bij ECHA gegevens indienen over zorgwekkende stoffen in hun producten....