Eerste resultaten SCIP-plicht: 5 miljoen meldingen ontvangen voor schadelijke chemicaliën in productenSinds 5 januari moeten bedrijven – onder de Kaderrichtlijn afvalstoffen – bij ECHA gegevens indienen over zorgwekkende stoffen in hun producten. In de SCIP-database zijn al meer dan vijf miljoen meldingen ontvangen. De gegevens worden de komende maanden gepubliceerd. De nieuwe eisen gelden voor alle bedrijven die voorwerpen met SVHC’s uit de kandidaatslijst plaatsen op de EU-markt.

 

Consumenten helpen, recyclingprocessen verbeteren

Bedrijven hebben al meer dan vijf miljoen meldingen ingediend bij de database. ECHA publiceert deze gegevens in de komende maanden op zijn website. Deze functie wordt in de toekomst verder ontwikkeld. De grotere transparantie over zorgwekkende chemische stoffen moet de consumenten helpen beter geïnformeerde keuzes te maken en de recyclingprocessen van afvalverwerkers verbeteren.

Eerste resultaten SCIP-plicht

Toekomstgerichte bedrijven

Bjorn Hansen, uitvoerend directeur van ECHA: ‘Toekomstgerichte bedrijven hebben de gevraagde informatie al naar ons gestuurd en bijgedragen aan een veiligere circulaire economie. Ik moedig alle bedrijven aan om hun voorbeeld te volgen en hun steentje bij te dragen aan het vergroten van de kennis die we hebben over gevaarlijke chemicaliën in producten.’

 

ECHA IT-systemen zijn er helemaal klaar voor

De IT-systemen van ECHA zijn klaar om een ​​groot aantal kennisgevingen te blijven ontvangen. Om bedrijven te ondersteunen bij het garanderen van succesvolle indieningen, heeft ECHA handleidingen, webinars en tips voor succesvolle SCIP-kennisgevingen en voor het gebruik van de systeem-naar-systeem-service gepubliceerd. De helpdesk van het Agentschap staat klaar om individuele bedrijven te helpen met specifieke problemen.

 

Doel SCIP Databank

SCIP is de databank voor informatie over zorgwekkende stoffen in voorwerpen als zodanig of in complexe voorwerpen (producten) die zijn ingesteld onder de kaderrichtlijn afvalstoffen. De database zorgt ervoor dat de informatie over voorwerpen met zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) op de kandidaatslijst van ECHA beschikbaar is gedurende de hele levenscyclus van producten en materialen, inclusief de afvalfase.

 

Verdere informatie

Foto: analogicus op Pixabay

Bron: ECHA
Lees Meer: REACH-autorisatie heeft positieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!