Schoon leidingwater voor alle EU-burgers. Start nieuwe richtlijn ECHADe herziene drinkwaterrichtlijn treedt vandaag in werking. Het heeft tot doel mensen te beschermen, de toegang tot water te verbeteren en uniforme veiligheidsnormen voor de industrie te waarborgen. Het is de taak van ECHA om lijsten op te stellen van chemicaliën die veilig kunnen worden gebruikt in materialen die in contact komen met drinkwater.

 
ECHA ondersteunt de Europese Commissie om EU-brede positieve lijsten te ontwikkelen van chemicaliën, samenstellingen of bestanddelen die veilig kunnen worden gebruikt om materialen te produceren die in contact komen met drinkwater tussen de waterbron en de kraan.

Schoon leidingwater voor alle EU-burgers

Beschikbaarheid lijsten

De eerste lijsten zijn gebaseerd op bestaande nationale lijsten en omvatten naar verwachting ongeveer 1 500 chemicaliën voor verschillende soorten materialen. De Europese Commissie neemt ze tegen 2025 aan. Na goedkeuring worden alle vermeldingen in de lijsten binnen 15 jaar herzien. Het Agentschap geeft prioriteit aan stoffen voor beoordeling op basis van hun gevaarlijke eigenschappen en de relevantie van hun risicobeoordelingen. Het zal ook vervaldata voor hen aanbevelen.

 

Nationale goedkeuringssystemen op één lijn

Directeur Prioritering en Integratie van ECHA Jack de Bruijn: ‘De toekomstige werkzaamheden van ECHA brengen de nationale goedkeuringssystemen op één lijn. Dit verbetert de kwaliteit van drinkwater in de hele EU. Bovendien biedt het een gelijk speelveld op de EU-markt voor bedrijven die materialen produceren voor de drinkwaternetwerken en -systemen.’

 

Ondersteunimng Europese Commissie

Het Agentschap ondersteunt de Commissie ook bij het ontwikkelen van informatievereisten voor aanvragers en beoordelingsmethoden. Dit werk wordt gedaan in nauwe samenwerking met de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) vanwege de links met wetgeving inzake materialen die met levensmiddelen in aanraking komen.
Meer informatie over het werk van ECHA op het gebied van drinkwater en de rollen voor verschillende actoren onder de richtlijn is nu online beschikbaar.

 

Doel drinkwaterrichtlijn

De drinkwaterrichtlijn beoogt een hoog niveau van bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid tegen de negatieve effecten van vervuild drinkwater te waarborgen. Het actualiseert de waterkwaliteitsnormen en introduceert een risicogebaseerde benadering voor het monitoren van water. Het verbetert ook de informatie over waterkwaliteit en waterdiensten die aan consumenten worden verstrekt, evenals de toegang tot schoon water. De EU-lidstaten hebben twee jaar de tijd om de richtlijn in hun nationale wetgeving op te nemen.

 

Meer informatie

 
Bron: ECHA
Lees ook: Eerste resultaten SCIP-plicht

 
Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!