Beperking gevaarlijke chemicaliën beschermt miljoenen Europeanen tegen ernstige ziektenEU-brede beperkingen beschermen de gezondheid van de burgers door vermindering risico op ernstige ziekten zoals kanker, seksuele ontwikkelingsstoornissen, astma en huidallergieën. Ze voorkomen ook dat jaarlijks 100.000 ton chemicaliën het milieu vervuilen.

 
Het beperken van de productie en het gebruik van chemische stoffen die een risico vormen in de EU, resulteert de komende decennia in gezondheidsvoordelen ter waarde van ongeveer 2,1 miljard euro per jaar. Dit schat ECHA in zijn nieuwe studie over de kosten en baten van REACH-beperkingen. De gezondheidsvoordelen omvatten bijvoorbeeld een verminderd risico op kanker, seksuele ontwikkelingsstoornissen, beroepsastma en allergische huid- of luchtwegaandoeningen. Doordat de daarmee gepaard gaande maatschappelijke kosten oplopen tot € 0,5 miljard per jaar, zijn de gezondheidswinst vier keer zo groot als de kosten.

Beperking gevaarlijke chemicaliën beschermt miljoenen Europeanen tegen ernstige ziekten

Gezondheidswinst van minimaal € 708 miljoen per jaar

Zodra alle beperkingen in het onderzoek van kracht worden, worden ten minste zeven miljoen EU-burgers op het werk of in hun dagelijks leven minder blootgesteld aan schadelijke chemicaliën. Er zijn bijvoorbeeld al vijf miljoen mensen die gevoelig zijn voor schadelijke chemicaliën in afgewerkte textiel- en lederen artikelen. Door het gebruik van huidsensibiliserende chemicaliën in deze artikelen te beperken, worden allergische reacties voor veel van deze artikelen voorkomen en worden bovendien tot 180.000 mensen per jaar beschermd tegen overgevoeligheid. Dit zal naar verwachting resulteren in gezondheidswinst van minimaal € 708 miljoen per jaar.

 

Minder schadelijke stoffen in milieu

Beperkingen voorkomen – naar schatting – ook dat jaarlijks meer dan 95.000 ton gevaarlijke stoffen in het milieu terechtkomen. De voorgestelde beperking op opzettelijk toegevoegde microplastics voorkomen de komende 20 jaar dat 500.000 ton microplastic in het milieu vrijkomt. Verminderde emissies bieden alle EU-burgers meerdere voordelen, zoals een schoner milieu en verminderde blootstelling aan chemicaliën via drinkwater, voedsel en lucht.

 

Jaarlijkse kosten

De geschatte kosten van de beperkingen met betrekking tot milieurisico’s bedragen € 1,2 miljard per jaar. De meeste van deze kosten ontstaan ​​omdat bedrijven hun beperkte chemicaliën moeten vervangen door veiligere of alternatieve technologieën.

 

Risicobeheersing chemicaliën

Directeur Risicobeheer Peter van der Zandt concludeert: ‘REACH-beperkingen zijn een krachtige en effectieve manier om de risico’s van chemicaliën op EU-niveau te beheersen en vervanging te stimuleren. Uit dit onderzoek blijkt dat de maatschappelijke baten van restricties aanzienlijk hoger zijn dan de bijbehorende kosten. Samen met classificatie en etikettering en REACH-autorisatie vormen beperkingen de ruggengraat van de regulering van schadelijke chemicaliën in de EU – ter bescherming van onze burgers en het milieu.’

 

Registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen

Beperkingen in het kader van de verordening inzake registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen (REACH) beschermen de menselijke gezondheid en het milieu tegen onaanvaardbare risico’s van gevaarlijke chemicaliën. Ze kunnen de productie en het gebruik van chemicaliën beperken of hun plaatsing op de EU-markt verbieden. Ze kunnen ook worden gebruikt om de invoer van gevaarlijke chemicaliën te controleren.

 

Analyse ECHA van effecten REACH beperingen

De op 16 februari 2021 gepubliceerde studie presenteert de analyse van ECHA van de effecten van REACH-beperkingen die in 2016-2020 zijn voorgesteld. Het aggregeert ook de algemene impact van beperkingen door de bevindingen van het eerste rapport – dat werd gepubliceerd in 2016 – over de kosten en baten van beperkingen op te nemen.
In januari werd een soortgelijk rapport over de sociaaleconomische gevolgen van REACH-autorisaties gepubliceerd.

 

Verdere informatie

Bron: ECHA
Lees ook: Routekaart om zeer zorgwekkende stoffen aan te pakken voltooid

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!