Nieuwe standaard om HCS/Hazcom af te stemmen op GHSDe Amerikaanse Occupational Safety and Health Administration (OSHA) stelt een regel voor om de huidige norm bij te werken.

De Occupational Safety and Health Administration (OSHA) van het Amerikaanse ministerie van Arbeid heeft zojuist een Notice of Proposed Rulemaking (NPRM) uitgegeven om de Hazard Communication Standard – HCS (§ 1910.1200) te wijzigen.

Nieuwe standaard om HCS/Hazcom af te stemmen op GHS

Classificering en toegankelijkheid

Het doel van de nieuwe verordening is ervoor te zorgen dat de beroepsrisico’s die gepaard gaan met het gebruik van gevaarlijke chemicaliën – zowel voor producten die in de Verenigde Staten zijn vervaardigd als voor producten die zijn geïmporteerd – correct worden geclassificeerd en dat de relevante informatie gemakkelijk toegankelijk is voor werkgevers en werknemers.

 

Verschillende doelen

De nieuwe vereisten van de Hazard Communication Standard (HCS of HAZCom) zijn ook een poging om de overeenstemming te handhaven met het Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) van de Verenigde Naties (revisie 7). Een ander doel is bepaalde bepalingen in overeenstemming te brengen met Canada en andere Amerikaanse agentschappen en om problemen te adresseren die zich hebben ontwikkeld sinds de implementatie van de norm uit 2012.

 

Basisregelgevingskader

Het basisregelgevingskader van de HCS blijft hetzelfde:

  • Producenten en importeurs van chemicaliën zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over de identiteit en gevaren van chemicaliën die ze produceren of importeren.
  • Alle werkgevers met gevaarlijke chemicaliën op hun werkplekken zijn verplicht om een ​​gevarencommunicatieprogramma te hebben en informatie te verstrekken aan werknemers over hun gevaren en bijbehorende beschermende maatregelen.

 

Verschillende actielijnen

De nieuwe voorgestelde regel wil echter via verschillende actielijnen de bescherming van werknemers die met gevaarlijke chemicaliën omgaan, verbeteren en vergroten, met als doel:

  1. Bijkomende verduidelijking van bestaande wettelijke vereisten
  2. Opnemen van nieuwe gevarenklassen en categorieën
  3. Verbetering en stroomlijning van veiligheidsaanbevelingen
  4. Vergemakkelijking van de internationale handel door meer afstemming

 
Lees hier het volledige document van de nieuwe voorgestelde bepaling.

 
Lees ook: Beperking gevaarlijke chemicaliën beschermt miljoenen Europeanen tegen ernstige ziekten

 
Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!