Chemisch transport: richtlijnen voor respons volgens de Cefic

Bedrijven die betrokken zijn bij de productie, het beheer en de distributie van chemicaliën zijn er verantwoordelijk voor dat hun systemen en processen bij een noodgeval snelle en effectieve reactie-interventie ondersteunen. Het regent op een woensdagochtend als rond...

Nieuwe Brexit-deal ‘kans om vast te grijpen’

Nieuwe Brexit-deal ‘kans om vast te grijpen’, aldus de Britse industrie bij monde van de CIA en de Cefic, hoewel ‘het niet perfect is’ Een nieuwe Brexit-deal die donderdag 17 oktober tussen de Britse regering en de Europese Unie is gesloten,...

Uitstel datum aanlevering rapportage gifcentra

Uitstel datum van aanlevering voor rapportage aan gifcentra – De CARACAL (CLP groep van deskundigen) heeft unaniem ingestemd met de door de Europese Commissie voorgestelde wijzigingen in bijlage VIII bij CLP. De Commissie is nu bezig met het aannemen van een...

Houd uw informatie up-to-date!

Houd uw informatie up-to-date! – De informatie in een inzending aan een aangewezen instantie moet het product op de markt te allen tijde nauwkeurig weergeven. Wanneer uw product verandert op een manier die informatie-eisen betreft, moet dit worden weerspiegeld...