Nieuwe Brexit-deal 'kans om vast te grijpen'

Nieuwe Brexit-deal ‘kans om vast te grijpen’, aldus de Britse industrie bij monde van de CIA en de Cefic, hoewel ‘het niet perfect is’

Een nieuwe Brexit-deal die donderdag 17 oktober tussen de Britse regering en de Europese Unie is gesloten, betekent ‘een kans die we moeten grijpen’, zei het hoofd van de UK Chemical Industries Association.

 

Commentaar CIA

In zijn commentaar zei Steve Elliott van de CIA dat hij het akkoord verwelkomde ‘zelfs als deze niet perfect is. Gezien het punt waarop we vorige week waren beland, verwelkom ik het akkoord dat nu is bereikt.’ Elliott merkte tevens op dat de deal zich verbindt tot een vrijhandelsovereenkomst die tarieven en niet-tarifaire belemmeringen vermijdt. De deal werd gesloten na 24-uurs gesprekken in aanloop naar de EU-top op 17-18 oktober. Verder zei hij op zoek te zijn naar geruststelling dat het Verenigd Koninkrijk ‘een sterke band met het regelgevingskader van onze grootste en belangrijkste markt handhaaft’.

 

De kwestie Noord-Ierland

De deal waarbij Noord-Ierland wordt afgestemd op de interne markt van de EU terwijl het deel blijft uitmaken van het douanegebied van het VK, moet nog worden goedgekeurd door het VK en de Europese parlementen. Die goedkeuring is verre van gegarandeerd, bleek dit weekend reeds. De voor de stemming zo belangrijke Democratische Unionistische Partij (DUP) uit Noord-Ierland heeft reeds aangegeven dat ze tegen gaan stemmen.

 

Het woord is aan de parlementen

‘Het is nu aan de parlementsleden en de parlementsleden om te beslissen wat er daarna gebeurt en ik hoop dat zij daarmee rekening houden met de punten die we de afgelopen drie jaar hebben gemaakt”, aldus Elliott.

 

Het woord is aan de parlementen

Een goedgekeurde deal betekent dat het VK zich tot eind 2020 – en mogelijk langer – aan de EU-regels moet houden. Om bedrijven in staat te stellen zich naar de nieuwe situatie te voegen, moeten de twee partijen overigens nog wel beginnen met wat naar verwachting lang moeizame onderhandelingen zullen zijn richting een handelsovereenkomst. Als onderdeel hiervan heeft de Britse regering eerder haar wens uitgesproken om geassocieerd lid van ECHA te blijven. Dit om te voorkomen dat een parallel UK REACH-regime wordt geïmplementeerd uit voorzorg inmiddels is opgezet ter voorbereiding op een no-deal Brexit. De vereiste voor dubbele gegevenssets onder UK REACH heeft de industrie gealarmeerd.

 

Cefic

Directeur-generaal Marco Mensink van Cefic, zei verheugd te zijn over de expliciete verwijzing van de deal naar het verkennen van samenwerking tussen de Britse autoriteiten en EU-agentschappen zoals ECHA. ‘Dit is iets waar we al heel lang voor pleiten als Cefic en CIA’, aldus Mensink. Eraan toevoegend dat Cefic ‘uitkijkt’ naar een ordelijke Brexit die voorziet in een overgangsperiode “gevolgd door een ambitieuze handelsovereenkomst.

 

Geen tarieven op producten die Noord-Ierland binnenkomen

In het kader van de nieuwe deal zal het VK geen tarieven toepassen op producten die Noord-Ierland binnenkomen, zolang deze niet bestemd zijn voor verder transport over de grens. Een gemengd EU / VK-comité zal beslissen welke goederen het risico lopen de interne markt te betreden en het VK zal namens de EU tarieven voor hen innen.

 

Brief vijf industriegroepen

Vijf industriegroepen, waaronder de CIA, stuurden vorige week een brief aan de ministers Michael Gove en Steve Barclay waarin ze aandrongen aan op sterkere garanties dat het Verenigd Koninkrijk zal streven naar aanpassing van de regelgeving in een toekomstige handelsovereenkomst met de EU na exit.

Bron: Chemical Watch
Lees ook: ‘Britse fabrikanten waarschuwen voor teruggang bij aanpassing EU-regelgeving’