Verzamelen informatie voor effectieve indiening gifcentra

Verzamelen informatie voor effectieve indiening gifcentra – U moet een aantal andere taken uitvoeren om alle vereiste informatie bij de hand te hebben en te kunnen indienen voor effectief gebruik door gifcentra.Controleer de formulering en componenten van al uw...

Generereer uw UFI codes

Generereer uw UFI codes – De unieke formule-identificatie (UFI) is een unieke code die verplicht is bij het indienen van informatie over een gevaarlijk mengsel bij het gifcentrum. Deze UFI code dient te worden vermeld op op het etiket en in sommige gevallen op...

Ken uw productportfolio

Ken uw productportfolio Zodra u een verplichting hebt geïdentificeerd en bekend bent met de standaardinformatie-eisen, is het tijd om uw productportfolio te bekijken. Bepaal eerst welke producten eerder zijn aangemeld en in welke landen ze op de markt zijn. De taal...

De Standaard informatie-eisen PCN Dossier

De Standaard informatie-eisen PCN Dossier   Wat is er veranderd? De harmonisatie van informatie-eisen houdt in dat de bestaande nationale eisen in de EU zijn vervangen door één set informatie-eisen en één vorm van gegevensverzending, de Poison Centres...

Gifcentra: belangrijke stappen voor de industrie

Gifcentra: belangrijke stappen voor de industrie – Ter voorbereiding leggen we u enkele basisoverwegingen met betrekking tot uw marktrol voor.   Heeft het betrekking op mijn bedrijf? Op grond van artikel 45 hebben de nieuwe bepalingen betrekking op...