Verzamelen informatie voor effectieve indiening gifcentra

Verzamelen informatie voor effectieve indiening gifcentra U moet een aantal andere taken uitvoeren om alle vereiste informatie bij de hand te hebben en te kunnen indienen voor effectief gebruik door gifcentra.
Controleer de formulering en componenten van al uw mengsels waarop uw verplichtingen betrekking hebben. Begin met het toewijzen van exacte concentraties of geschikte concentratiebereiken. Bedenk daarbij dat er onderscheid wordt gemaakt tussen componenten van groot belang en andere componenten. Zie ‘Concentraties declareren onder bijlage VIII bij de CLP-verordening’ voor meer informatie over het leveren van componentconcentraties.

 

Enkele uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen voor parfums en geuren waarvoor u mogelijk geen informatie over de concentratie hoeft te verstrekken. De uitzondering kan worden toegepast als de componenten niet of enkel zijn geclassificeerd voor sensibilisatie van de huid of aspiratietoxiciteit. De totale concentratie bedraagt ook niet meer dan 5%.
Bovendien kunnen generieke productidentificaties (GPI’s) worden gebruikt om componenten van een mengsel te identificeren, in het geval ze uitsluitend als parfum, geurstof of kleurstof in het mengsel worden gebruikt. Dit is alleen mogelijk als ze niet zijn geclassificeerd als gevaarlijk voor de menselijke gezondheid en hun totale concentratie niet hoger is dan 5% voor parfums of 25% voor kleurstoffen.

 

Mengsels in mengsels

Specifieke regels zijn vastgesteld voor mengsels die zijn opgenomen in andere mengsels. De zogenaamde mengsels in mengsels (MiM’s). Informatie over stoffen in de MiM’s die in het uiteindelijke mengsel worden gebruikt, moet net als voor andere samenstellende stoffen van het uiteindelijke mengsel worden verstrekt.
Het verkrijgen van deze informatie kan een verbeterde communicatie in de toeleveringsketen vereisen, omdat veiligheidsbladinformatie in de meeste gevallen niet voldoende is. Indien de volledige samenstellingsinformatie van de MiM niet beschikbaar is, kunt u de UFI van de MiM gebruiken die door uw leverancier is verstrekt. Samen met de informatie over de bekende componenten in uw inzending. U moet ervoor zorgen dat uw leverancier deze UFI heeft opgenomen in een inzending aan de relevante aangewezen instantie.
Als de UFI afwezig is, kan het veiligheidsinformatieblad van de MiM worden gebruikt samen met de naam en contactgegevens van de leverancier, maar dit moet alleen als laatste redmiddel worden gedaan.

 

Toxicologische informatie

Toxicologische informatie over het mengsel moet als vrije tekst worden ingevoerd. Het kan daarmee niet automatisch in andere EU-talen worden vertaald op dezelfde manier als alle gestructureerde informatie. Bekijk voor dit doel de kwaliteit van de informatie in sectie 11 van het veiligheidsinformatieblad. Het is namelijk mogelijk dat u de relevante informatie moet extraheren en opnieuw bewerken om ervoor te zorgen dat gifcentra er gemakkelijk toegang toe hebben tijdens noodsituaties. De informatie mag bijvoorbeeld geen kruisverwijzingen naar andere rubrieken van het veiligheidsinformatieblad bevatten.
Omdat het veiligheidsinformatieblad geen informatie-eis is, moeten alle gegevens rechtstreeks in het PCN-formaat worden verstrekt, niet in bijlagen.

 

Unieke formule-identificatie (UFI)

Wees bereid om UFI’s aan uw klanten te leveren en om UFI’s bij uw leveranciers op te vragen. In het geval van een MiM kunt u de UFI aan uw downstream-formulator verstrekken, net zoals u een UFI van uw upstream-leverancier kunt ontvangen. Dit helpt om vertrouwelijke bedrijfsinformatie te beschermen, aangezien er geen informatie over de volledige samenstelling van de MiM wordt bekendgemaakt. Het is mogelijk om UFI’s op deze manier ook te gebruiken voor niet-gevaarlijke mengsels en mengsels geclassificeerd als gevaarlijk voor het milieu.
Wanneer u een UFI in de toeleveringsketen communiceert in plaats van informatie over de samenstelling, moet de UFI al bekend zijn bij gifcentra als onderdeel van een inzending.

 

Aanvullende productinformatie

Stel uw gegevensbeheersysteem in of pas dit aan door aanvullende productinformatie die vereist is voor de indiening en mogelijk nieuw is voor u in kaart te brengen. Bijvoorbeeld:

  • De productcategorie is één van de nieuwe informatie-eisen. De productcategorie is gebaseerd op het belangrijkste beoogde gebruik van het product. Dit moet worden aangegeven volgens het geharmoniseerde Europese productcategorisatiesysteem (EuPCS). Een systeem dat ongeveer 250 categorieën omvat. Zowel de EuPCS zelf als een praktische gids zijn beschikbaar om u te helpen bij het selecteren van de juiste productcategorieën voor uw mengsels.
  • Hoewel kleurinformatie relatief eenvoudig is, moet u mogelijk een ’tussenweg’ vinden tussen de kleurbeschrijvingen die door uw bedrijf worden gebruikt en de 14 kleuren die beschikbaar zijn in het PCN-formaat. Deze informatie moet nuttig zijn voor noodhulp en een realistische weergave zijn van de kleuren die een persoon die contact opneemt met een gifcentrum zou kunnen beschrijven.
  • Voor producten voor consumenten en professioneel gebruik kan verpakkingsinformatie ook wat werk op bedrijfsniveau vereisen. Een set lijst van verschillende verpakkingstypes en -groottes is beschikbaar voor selectie in het PCN-formaat.

Bron: Poison Centres

Lees ook: ‘Genereer uw UFI codes