Indiening dossier voorbereiden


ECHA heeft een geharmoniseerd formaat opgesteld voor de kennisgeving van gifcentra (PCN) voor het verstrekken van de vereiste informatie aan gifcentra. Dit formaat is online beschikbaar.

Het ECHA-indieningssportaal is een online tool voor het voorbereiden en verzenden van informatie volgens het geharmoniseerde formaat. ECHA biedt drie verschillende manieren om de verzending van informatie naar gifcentra voor te bereiden.

  •  Online geleid hulpmiddel voor het voorbereiden van dossiers voor gebruikers die zich via het ECHA-indieningsportaal willen voorbereiden en indienen bij alle relevante aangewezen instanties.
  • In IUCLID 6, met behulp van een specifieke PCN-interface. Deze interface helpt gebruikers om hun informatie offline voor te bereiden. Meldingen kunnen worden ingediend met behulp van de upload- en verzendfunctionaliteit in de ECHA-indieningsportaal.
  • Systeem-naar-systeem integratie voor gevorderde gebruikers die direct in XML-formaat willen bewerken. Een voorbeeld daarvan zijn de industriële systemen die de gegevens automatisch genereren. Meer informatie is beschikbaar op de speciale pagina met PCN-indeling.

 

ECHA-indieningsportaal

Uw dossier kan worden ingediend via het ECHA-indieningsportaal en beschikbaar gesteld aan de aangewezen instanties van de betreffende lidstaten. Sommige lidstaten bieden u ook de mogelijkheid om rechtstreeks informatie te verstrekken via hun eigen nationale indieningssystemen.

 

Hoe werkt de indiening?

Alle inzendingen moeten voldoen aan het geharmoniseerde PCN-formaat. Ongeacht de indieningsroute die wordt gebruikt. ECHA heeft informatie verzameld over de implementatie door de lidstaten van het indieningsproces. Hier kunt u ontdekken welke lidstaten alleen indieningen accepteren via ECHA, welke lidstaten een vergoeding heffen en wanneer u kunt beginnen met kennisgeving volgens de nieuwe regels. Zie het overzicht van de lidstaten Staatsbesluiten.

 

Indienen meerdere inzendingen

Het ECHA-indieningsportaal ondersteunt multimarkt-inzendingen. Dat betekent dat meerdere meldingen efficiënt kunnen worden gedaan met één indiening bij alle lidstaten waar het product op de markt wordt gebracht. Merk op dat u voor alle vrije tekstvelden – die betrekking hebben op toxicologische informatie – nog steeds handmatig informatie in alle relevante talen moet invoeren.

Lees ook: Verzamelen informatie voor effectieve indiening gifcentra