Houd uw informatie up-to-date!Houd uw informatie up-to-date!De informatie in een inzending aan een aangewezen instantie moet het product op de markt te allen tijde nauwkeurig weergeven. Wanneer uw product verandert op een manier die informatie-eisen betreft, moet dit worden weerspiegeld in een update van de bestaande indiening.

 
Ontwikkel geschikte processen voor monitoring en verandermanagement en zorg ervoor dat alle informatie met betrekking tot wijzigingen in de productportfolio, formuleringen en classificatie en etikettering niet alleen in aanmerking wordt genomen voor de eerste indiening, maar ook voor toekomstige updates.

 

Vervangen oude informatie

In sommige gevallen zullen bijgewerkte updates verouderde informatie vervangen door nieuwe informatie, zoals wanneer:

  • u het 24/7 noodnummer wijzigt dat nodig is voor een beperkte indiening;
  • de classificatie van het mengsel is veranderd.

 

Informatie aanvullen

In andere gevallen zullen updates de reeds verstrekte en voor het gifcentrum relevante informatie aanvullen. Bijvoorbeeld in het geval:

  • u uw product hernoemt, maar de samenstelling van het mengsel hetzelfde blijft;
  • u uw product voorziet van een nieuw type verpakking;
  • er nieuwe toxicologische informatie beschikbaar komt.

 

Veranderde samenstelling

In het geval de samenstelling van het mengsel verandert, moet u:

  • een nieuwe UFI genereren;
  • de UFI op het product wijzigen;
  • een indieningsupdate met alle wijzigingen maken.

Lees ook: ‘Indiening dossier voorbereiden

 

Houd uw informatie up-to-date!