Generereer uw UFI codes

Generereer uw UFI codes – De unieke formule-identificatie (UFI) is een unieke code die verplicht is bij het indienen van informatie over een gevaarlijk mengsel bij het gifcentrum. Deze UFI code dient te worden vermeld op op het etiket en in sommige gevallen op de verpakking van deze producten.

In combinatie met de handelsnaam van een product stelt de UFI code het gifcentrum in staat om in het geval van een vergiftigingsincident zowel het betrokken product als de samenstelling van het mengsel in dat product nauwkeurig te identificeren.

 

Verplichtingen

De UFI op het etiket of de verpakking moet worden voorafgegaan door het acroniem ‘UFI’ (afkorting die wordt uitgesproken als een woord) om de code te kunnen onderscheiden van andere identificatiegegevens. In gevallen waarin producten niet zijn verpakt of als alternatief voor het etiket voor producten die op industriële locaties worden gebruikt, moet de UFI beschikbaar zijn in sectie 1.1 van het veiligheidsinformatieblad.
De voorwaarde voor het toewijzen van een UFI is dat alle producten die zijn gelabeld met dezelfde UFI ook dezelfde mengselsamenstelling moeten hebben.

 

Verschillende benaderingswijzen toewijzen UFI

UFI’s kunnen op verschillende manieren worden toegewezen. Twee veelgebruikte benaderingen zijn mengselgericht en productgerichte. Maar het is ook mogelijk om andere benaderingen te gebruiken, bijvoorbeeld op basis van markt-, taal- of etiketteringsaspecten.

 
Mengselgerichte benadering.
Mengselgerichte benadering
Hierbij kunt u een UFI code per mengsel toewijzen, ongeacht hoeveel producten dat mengsel bevatten. Merk op dat alle producten die hetzelfde mengsel bevatten, worden gelabeld met dezelfde UFI.

 
Productgerichte aanpak.
Productgerichte aanpak
Hierbij kunt u een UFI per product toewijzen, zelfs als ze dezelfde samenstelling van het mengsel delen. Merk op dat hetzelfde mengsel verschillende UFI’s zal hebben.

 

Het beheren van UFI codes

Het beheer van UFI’s is de verantwoordelijkheid van het bedrijf dat de gevaarlijke stof vermarkt. Hoogstwaarschijnlijk gebruikt uw bedrijf al interne formuleringcodes. Als ze alleen numeriek zijn – tussen 0 en 268 435 255 – kunt u ze direct gebruiken om UFI’s te genereren. In andere gevallen moet u eerst een nieuw formuleringsnummer aan uw mengsels toewijzen. Het is essentieel dat u niet hetzelfde formuleringsnummer hergebruikt wanneer de mengsels verschillende samenstellingen hebben.

 

De UFI Generator-tool is al beschikbaar in uw taal. Om een ​​UFI te creëren heeft u nodig:
  • het btw-nummer van uw bedrijf; en
  • een mengsel-specifiek formuleringsnummer.

Als u een groot productportfolio beheert, wilt u misschien uw eigen generator in het IT-systeem van uw bedrijf ontwikkelen voor een efficiëntere bulkcreatie van UFI’s. Daarvoor moet u de UFI-ontwikkelaarshandleiding raadplegen.

 

Een nieuwe UFI en een nieuw label zijn elke keer nodig:
  • een mengselcomponent wordt toegevoegd, gesubstitueerd of verwijderd;
  • componentconcentraties veranderen voorbij de toegestane variaties;
  • de leverancier wijzigt de UFI van een ‘mengsel in mengsel’.

De timing voor UFI-opname op het label moet worden gepland om te passen in de planning van het bedrijf. In alle gevallen moet de UFI worden opgenomen als onderdeel van de productetikettering (of SDS in bepaalde gevallen) om samen te vallen met het indienen van informatie. Dit zorgt ervoor dat er altijd een link is naar de mengselinformatie in geval van een noodgeval.

 

Heretikettering

Voor producten die volgens de nationale wetgeving zijn aangemeld en al in de handel zijn, moet de heretikettering met de UFI code van tevoren worden gepland. Als uw mengsel niet verandert vóór het einde van de overgangsperiode, kunt u ervoor kiezen om op elk moment tot 2025 kennis te geven onder de nieuwe regels. Het wordt u ten zeerste aanbevolen uw product dienovereenkomstig opnieuw te etiketteren met de UFI, zodat dit samenvalt met de indienen van informatie.

 

Geen ‘lege’ UFI codes op het etiket

Het wordt niet aanbevolen om de UFI op uw productetiket op te nemen zonder een bijbehorende indiening bij de aangewezen instanties, omdat dit een ‘lege’ UFI creëert. Lege UFI’s kunnen bijvoorbeeld problemen veroorzaken met uw downstreamgebruiker die uw mengsel als een mengsel in mengsel (MiM) kan gebruiken en moet worden geïnformeerd dat de informatie over die MiM nog niet is ingediend. Als een UFI ‘leeg’ is, kunnen gifcentra bovendien geen koppeling maken naar de mengselinformatie in geval van nood.

Lees ook:Ken uw productportfolio’
Bron: website ECHA.