De Standaard informatie-eisen PCN Dossier

De Standaard informatie-eisen PCN Dossier
 

Wat is er veranderd?

De harmonisatie van informatie-eisen houdt in dat de bestaande nationale eisen in de EU zijn vervangen door één set informatie-eisen en één vorm van gegevensverzending, de Poison Centres Notification (PCN) -indeling. Sommige informatieverplichtingen kunnen nieuw zijn in vergelijking met eerdere verplichtingen die op nationaal niveau van toepassing waren. Mogelijk moet u nieuwe informatie genereren of de bestaande informatie aanpassen aan het PCN-formaat.

 

In geval van nood!

De unieke formule-identificatie (UFI code) is een nieuwe indieningsvereiste en een nieuw labelelement dat in stap 4 gedetailleerd wordt beschreven. Een voorbeeld van een UFI in het juiste formaat is YV9K-3J9A-G209-C2T7. De UFI code legt een ondubbelzinnige koppeling tussen de informatie die u verstrekt over een mengsel via de kennisgeving en het bijbehorende product dat op de markt wordt gebracht. Daarmee kan in het geval van een incident met de stof snel en accuraat de juiste noodhulp kan worden vastgesteld.

 

De volledige Chemische samenstelling!

Voor de UFI code dient de volledige chemische samenstelling van het mengsel bekend te zijn. Dat betekent dat u als producent van de stof de exacte concentraties of concentratiebereiken voor zowel de gevaarlijke als  niet-gevaarlijke componenten moet aangeven. Let op: deze informatie gaat verder dan de gegevens die gewoonlijk aanwezig zijn in een veiligheidsinformatieblad.

 

Toxicologische informatie

Ook de toxicologische informatie voor het mengsel moet worden verstrekt. Deze informatie moet als vrije tekst worden verstrekt en is normaal beschikbaar in sectie 11 van een veiligheidsinformatieblad.

 

Eenduidig volgens De Poison Centres Notification

Een productcategorie moet aan het product worden toegewezen op basis van het beoogde gebruik. Denk bijvoorbeeld aan afwasmiddel, lijm, decoratieve verf. Uiteraard altijd in overeenstemming met het Europese productclassificatiesysteem (EuPCS).
Alle inzendingen moeten ook informatie bevatten ter identificatie van de indiener, het product  (handelsnaam, verpakking, kleur) en of het mengsel bestemd is voor consumenten-, professioneel of industrieel gebruik. Bovendien moet de informatie over de indeling en etikettering van het mengsel worden verstrekt volgens de CLP-verordening. De bestaande nationale eisen in de EU zijn vervangen door één set informatie-eisen en één vorm van gegevensverzending. De Poison Centres Notification (PCN) -indeling.

 

Mogelijk nieuwe info genereren of bestaande info aanpassen

Sommige informatieverplichtingen kunnen nieuw zijn in vergelijking met eerdere verplichtingen die op nationaal niveau van toepassing waren. Mogelijk moet u nieuwe informatie genereren of de bestaande informatie aanpassen aan het PCN-formaat.

Lees ook: ‘Per lidstaat afzonderlijke modaliteiten