Uitstel datum aanlevering rapportage gifcentraUitstel datum van aanlevering voor rapportage aan gifcentraDe CARACAL (CLP groep van deskundigen) heeft unaniem ingestemd met de door de Europese Commissie voorgestelde wijzigingen in bijlage VIII bij CLP. De Commissie is nu bezig met het aannemen van een gedelegeerde handeling. Die zal onder andere de eerste nalevingsdatum voor geharmoniseerde rapportage aan gifcentra voor mengsels bestemd voor consumentengebruik uitstellen van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021. Inwerkingtreding wordt later dit jaar verwacht. Andere nalevingsdatums worden niet beïnvloed.

De Commissie komt eveneens tegemoet aan een aantal van de zorgen van belanghebbenden over de werkbaarheid van de kennisgevingsvereisten. Een nieuwe wijziging van bijlage VIII wordt in 2020 verwacht.

Ontwerp gedelegeerde verordening

Lees ook: ‘Hoe stel je een PCN dossier op?

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld uit verschillende informatiebronnen, maar (interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!