ECHA-verzendportaal bijgewerkt met systeem-naar-systeem service

ECHA-verzendportaal bijgewerkt met systeem-naar-systeem service – Er is een bijgewerkte versie van de ECHA-verzendportaal vrijgegeven. Het introduceert een aantal verbeteringen voor bedrijven die informatie indienen bij de gifcentra van de EU. De belangrijkste updates zijn:

  • Systeem-naar-systeemdienst, waarmee bedrijven die hebben besloten hun kennisgevingen in hun eigen IT-systemen op te stellen, hun indiening bij de instanties van de lidstaten via het portaal kunnen automatiseren.
  • Upgrade van het PCN-formaat om bijvoorbeeld nieuwe EU-gevarenaanduidingen en ontvlambare gascategorieën op te nemen en de talen bij te werken om de ISO 639-codes weer te geven.
  • Nieuwe functies in het dossiervoorbereidingstool, waaronder het markeren van een aantal verplichte velden, nieuwe reden voor het bijwerken ‘correctie van fouten’ en een nieuw contacttype ‘Dossier contact’.

Om toegang te krijgen tot de systeem-naar-systeem-service, moeten bedrijven eerst contact opnemen met ECHA om de juiste verbindingen tot stand te brengen.

Voor de meest recente informatie over de huidige functionaliteiten van het ECHA-verzendportaal en de systeem-naar-systeem-service, zie de respectieve webpagina’s: ECHA-verzendportaal | Systeem-naar-systeem service.

Houd er rekening mee dat inzendingen die zijn ingediend via het ECHA-verzendportaal alleen mogen worden gedaan aan lidstaten die hebben aangegeven bereid te zijn om inzendingen in het nieuwe formaat te accepteren.

Handleiding voor het opstellen en indienen van een dossier

Bron: Website Poison Centres
Lees ook: ‘Uitstel datum aanlevering rapportage gifcentra

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld uit verschillende informatiebronnen, maar (interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!