Hoe werkt de systeem-naar-systeem-service

Hoe werkt de systeem-naar-systeem-service?De systeem-naar-systeem-service (S2S) is beschikbaar voor de industrie die een vergiftigingscentrum-meldingsdossier (PCN) op een meer geautomatiseerde manier wil voorbereiden en indienen. Wat is een PCN-dossier? Bekijk hier onze ECHA-termijnbank van meertalige chemische terminologie.

 

PCN-dossier rechtstreeks in eigen systeem maken

Onder de S2S-service kan een bedrijf een PCN-dossier rechtstreeks in hun eigen systemen maken met behulp van het IUCLID-compatibele notificatiecentrum voor gifcentra. Het PCN-formaat en de bijbehorende praktische en technische documentatie zijn te vinden op de Poison Centers Notification-formaatpagina.

 

automatische S2S-overdracht

Met een automatische S2S-overdracht kunnen bedrijven die PCN-dossiers in hun eigen systemen hebben gecreëerd, hun kennisgevingen indienen bij het ECHA-indieningsportaal. Dossiers worden vervolgens vanuit het portaal naar alle relevante lidstaten doorgestuurd, mits aan alle relevante taalvereisten is voldaan.

 

PCN-dossier rechtstreeks in eigen systeem maken

Voor bedrijven die de S2S-service gebruiken, is het mogelijk om een ​​connectiviteits- en beveiligingstest in testmodus uit te voeren. ECHA werkt aan uitbreiding van het huidige testbereik met als doel de industrie in de nabije toekomst een volledig end-to-end integratiescenario te bieden.

Als u toegang tot de S2S-service wilt aanvragen, bekijkt u het ondersteuningsmateriaal en gebruikt u het ECHA-contactformulier.

 

Voor meer informatie

Het ECHA-indieningsportaal vergemakkelijkt het indieningsproces, maar verdere informatie over nationale indieningsystemen, vergoedingen, acceptatiecriteria en tijdschema’s wordt door de lidstaten bepaald. Zie voor meer informatie het kerndocument Overzicht van de beslissingen van de lidstaten met betrekking tot de uitvoering van bijlage VIII bij de CLP-verordening.

Bron: Poison Centre
Lees ook: ‘ECHA-verzendportaal bijgewerkt met systeem-naar-systeem service

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld uit verschillende informatiebronnen, maar (interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!