Bezuinigingen op begroting geen belemmering voor EU-toezichthouder Green Deal Volgens de uitvoerend ECHA directeur Bjorn Hansen kan de EU-regulator voor chemische stoffen na de pandemie en de toewijzingen van de Commissie voor aanvullende projecten zichzelf bedruipen. Ook na een jaarlijkse verlaging van 8% in de directe financiering. Hij stelde ondermeer dat de huidige EU-begroting voor 2021-2027 – het meerjarig financieel kader (MFK) – betekent dat het jaarlijkse budget van de toezichthouder 113 miljoen euro per jaar zal bedragen. Gecorrigeerd voor inflatie.

Ongeveer een derde van de inkomsten van ECHA is afkomstig van registraties van chemicaliën, die worden aangevraagd door bedrijven die chemicaliën willen produceren en verhandelen in het 27-landenblok. Zoals uiteengezet in het regelgevingsregime Reach. Details van de financiering van ECHA zijn te vinden op zijn website (https://echa.europa.eu/de/about-us/the-way-we-work/financial-management-and-budgetary-reporting/2021).

Bezuinigingen op begroting geen belemmering voor EU-toezichthouder Green Deal

Hansen blijft optimistisch

Hansen blijft echter optimistisch. Ondanks de diepe bezuinigingen op de EU-financiering blijft het ‘belangrijkste kroonjuweel van ECHA’ – het 600 man sterke personeelsbestand – ongewijzigd. Volgens hem zullen de besparingen afkomstig zijn van nieuwe post-pandemische werkmethoden, aangezien 50% van die 600 werknemers ook na de pandemie permanent thuis blijft werken.

 

Rol bij uitvoering Green Deal

Hansen sprak ook over de rol die de chemische industrie en haar toezichthouder kunnen spelen bij de uitvoering van de Green Deal van de EU. Deze Green Deal heeft tot doel de economie tegen 2050 koolstofvrij te maken. Tevens sprak hij over het regelgevende niemandsland waarin de VK zich na Brexit bevindt.

 

Thuiswerken na de pandemie?

Zoals veel particuliere bedrijven realiseerde ECHA zich in 2020 dat thuiswerken levensvatbaar is als een permanente optie. Het is niet alleen de thuiskantoren die de afgelopen 10 maanden wereldwijd snel zijn ontstaan, maar alles wat te maken heeft met vroegere werkgewoonten op kantoor, die nu al in de geschiedenis vervagen.

 

Meer permanent thuiswerken, minder presidentiële vergaderingen

Hansen zei dat niet alleen 50% van de ECHA-werknemers permanent thuis zal werken, maar ook dat de presidentiële vergaderingen met 50% zullen worden verminderd. Dit alles zal een domino-effect hebben op de uitgaven voor kantooronderhoud en het gemakkelijker zou maken om het hoofd te bieden aan de verlaging van 8% in het ECHA-budget.

 

Eindigen niet zo slecht als gevreesd

‘In het uiteindelijke MFK-resultaat eindigden we niet zo slecht als we hadden gevreesd. We kregen een forse financiële bezuiniging, maar we kregen geen korting op ons belangrijkste kroonjuweel: onze medewerkers en hun kennis. Aan de ene kant hebben we ons huiswerk gemaakt om te analyseren waar in de toekomst bezuinigd kon worden’, aldus Hansen.

 

Geldbesparingen dankzij pandemie

‘Aan de andere kant heeft de pandemie ons veel geld bespaard, omdat we niet reizen, geen fysieke vergaderingen houden – vluchten en hotels voor experts betalen – wat een aanzienlijke kostenbesparing betekent. In ons hoofdkantoor in Helsinki hebben we veel bespaard op zaken als catering, beveiliging, enzovoort.’

 

Helft besparingen permanent

Met de helft van het personeel op afstand en de helft van de vergaderingen die virtueel worden gehouden, zal de helft van die besparingen uiteraard een permanent onderdeel blijven van het dagelijkse beheer van ECHA.

 

Negatieve invloed op het werk

Inhoudelijk kan het werk van ECHA echter worden beïnvloed door de hoeveelheid uitbesteding aan contractanten die het heeft moeten verminderen. Hansen noemt ze ‘interim-personeelsleden’, of deskundigen die normaal gesproken voor een bepaalde periode worden ingehuurd om specifieke taken uit te voeren. Die groep mensen is met 40 personeelsleden verminderd.

 

Aanvullende financiering

Het MMF van de EU overweegt echter aanvullende financiering voor eventuele extra taken die ECHA wordt opgedragen. In een eerder interview met ICIS had Hansen geklaagd dat nieuwe instanties zoals het Observatorium voor Nanomaterialen (EU-ON) of de richtlijnen voor afval en microplastics druk zouden uitoefenen op een overbelaste toezichthouder. Hansen nu: ‘Er komen nu nieuwe middelen voor deze taken. Als we een extra taak krijgen, krijgen we meer personeel. De inkrimping van uitzendkrachten heeft echter gevolgen voor ons werk en we moesten een aantal activiteiten terugschroeven.’

 

Is alles en iedereen aan bood voor de Green Deal?

De door pandemie veroorzaakte economische neergang was voor de EU aanleiding om de uitvoering van de Green Deal te bespoedigen. In een poging die in veel kringen als onuitvoerbaar zou kunnen worden beschouwd, heeft het 27-landenblok het jaar 2050 vastgesteld als de datum waarop zijn economie ‘koolstofneutraal’ zal zijn.

 

De realiteit wringt

De economie echter is daar op dit moment verre van verwijderd. De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen voor de opwekking van energie blijft groot en om dat systeem in slechts 30 jaar koolstofarm te maken, zullen zware investeringen van zowel de particuliere als de openbare sector nodig zijn.

 

Oprichting Herstelfonds

De klap in de economieën van sommige landen tijdens de pandemie was ook aanleiding voor de oprichting van een Herstelfonds. De financiering daarvan is alleen bestemd voor groene en digitale projecten die gekoppeld zijn aan de doelstellingen van de Green Deal.

 

Een kans om koploper te worden

Met zijn gebruikelijke optimisme denkt Hansen dat dit een gouden kans is voor de EU om een ​​industriële voorsprong te herwinnen, waardoor het de koploper wordt van de nieuwe, groene economie in de komende decennia. En dat voor een continent dat decennialang heeft gefilosofeerd over zijn industriële teloorgang, dat wordt ingehaald door China en de VS. … Hetzou het een ware prestatie zijn om de schepper van een nieuw economisch model te worden.

 

Bedrijven steunen die het innovatieve voortouw nemen

Volgens Hansen is de sleutel hiertoe bedrijven en openbare instellingen te overtuigen dat dit de enige mogelijke weg vooruit is. ‘Ik denk dat we pioniers kunnen zijn in het koolstofarm maken van onze wereld. Maar de chemische industrie brengt alleen de innovatie en oplossingen om dat te bereiken als ze een duidelijk doel zien en dat hun investeringen iets oplevert. Instellingen [als ECHA – red.] kunnen bedrijven daarbij helpen door voorspelbaarheid te bieden over welke chemicaliën verboden zullen worden, welke we zullen promoten en wat de wetenschappelijke basis is om dat te doen’, aldus Hansen. ‘Ik ben het volledig eens met sommigen in de chemische industrie dat dit een risico is. Maar het is aan beleidsmakers om dat risico te bestrijden. De industrie kan die overgang niet alleen uitvoeren. We moeten die bedrijven steunen die het voortouw nemen in innovatie.’

 

Betere grenscontrole

Dit zou echter vereisen dat de EU haar grenzen beter controleert en precies weet welke materialen haar grondgebied binnenkomen. Hansen zei dat de inspanningen van de koplopers niet zouden lonen als de EU de invoer van bijvoorbeeld niet-circulaire materialen toestaat, die worden gebruikt bij de productie van eindproducten buiten haar grenzen. Wanneer een niet-circulair materiaal zich mengt met circulaire materialen, wordt het eindproduct niet-circulair en komt het meestal op stortplaatsen terecht.

 

De rol van chemie

Hansen: ‘Afval verbranden op stortplaatsen is ook niet het EU-beleid voor 2050. Als we in de EU een duurder materiaal maken dat circulair is, moet je de toegang tot niet-circulair materiaal verbieden. We hebben een sterkere handhaving van de grenzen nodig, zowel extern als intern.’ ‘Chemicaliën staan nog steeds centraal in onze productiemethoden. Je hebt ook ander beleid nodig dat de innovatie ondersteunt die nodig is voor circulariteit. CO2-neutraliteit in 2050 betekent dat we heel verschillende productiemethoden nodig hebben. Chemische fabrieken worden gebouwd voor twee of drie decennia: we hebben 30 jaar tot 2050 om deze verandering te realiseren.’

 

Het voordeel van Europa

Hansen zegt dat de voorbeelden van bedrijven die hierin het voortouw nemen al beschikbaar zijn, vooral in Europa en Azië. Volgens hem heeft EU het voordeel dat de verantwoordelijke mensen beter geïnformeerd zijn over klimaatverandering dan bijvoorbeeld in de VS. Daar hebben de krachten rondom ‘de oude economie’ nog steeds een belangrijke lobbykracht. ‘Maar er zal verandering komen. Als de veranderingen van de koplopers succes hebben, zullen degenen die in het midden staan volgen. Voor de achterblijvers hebben we regulering nodig om ze ofwel uit de markt te dwingen, ofwel om mee te doen’, aldus Hansen.

 

Wegnemen scepsis

‘Wat de koplopers doen, is erg bemoedigend. Er is veel innovatie en dat is wat de doelstelling voor 2050 voorschrijft’, aldus Hansen. En hij vervolgt: ‘Er is uiteraard ook veel scepsis onder veel industriële spelers. Niet omdat ze denken dat het niet mogelijk is, maar omdat ze op dit moment de weg niet zien voor hun bedrijven. Daar kan de regelgeving hen helpen te zien waar we heen gaan.’

 

Wetenschappelijke benadering

Volgens Hansen is de bewustwording over klimaat in Europa het resultaat van een goed geïnformeerde publieke opinie. In die zin zei hij blij te zijn dat de wetenschap centraal stond tijdens de pandemie. Die instelling zou ons ook moeten helpen duidelijker te zien wat de gevolgen van klimaatopwarming zijn. Met betrekking tot wetenschap zei Hansen dat de EU een sterke speler is in data, maar dat ze dat nog niet weet. Data is de belangrijkste grondstof geworden voor de nieuwe economie, net zoals ruwe olie dat was voor de oude economie. Maar de 27 landen in de EU gebruiken hun data niet om innovatie te ondersteunen. ‘Chemische gegevens komen hierin. Door die gegevens in het publieke domein te gooien, zouden bijvoorbeeld IT-start-ups de kennis kunnen extraheren zodat andere bedrijven kunnen innoveren: er zijn zoveel gegevens die moeten worden ontketend.’

 

BREXIT: nog steeds in nevelen gehuld

De EU en het VK kwamen op 24 december 2020 een last-minute handelsovereenkomst overeen die verlichting bracht voor een chemische industrie. Die was tot dan toe bang geweest dat ze onder de voorwaarden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO)hoge tarieven zou betalen voor handel. Hoewel de ‘cliff edge’ op handelstarieven werd vermeden, moet het VK nog beslissen wat voor soort chemicaliënregulering het wil en hoeveel het wil samenwerken met het ECHA: binnen, als partner of als derde land?

 

Voorzorgsmaatregelen Britse bedrijven

Hansen was opnieuw optimistisch, maar voegde eraan toe dat de meeste Britse bedrijven hun werk hadden gedaan om potentiële problemen te verlichten door dochterondernemingen in de EU op te richten. Als ze alleen in het VK waren gevestigd, zou het risico om opnieuw te moeten betalen voor registraties die al bij ECHA zijn ingediend, te groot zijn geweest. Hansen: ‘Het VK implementeert een versie van Reach. Maar de handelsovereenkomst geeft niet aan wat het VK kan doen met zijn versie van Reach. Bedrijven die al registratiedossiers in het VK hadden ingediend toen dit deel uitmaakte van de opdracht van ECHA, zullen op de een of andere manier opnieuw moeten worden ingediend’ ‘Wat we de afgelopen 10 dagen vóór 1 januari zagen, was echter dat veel bedrijven activa [registratiedossiers] van het VK naar de EU hebben overgedragen: grotendeels hebben chemische bedrijven die zich op de Britse markt bevonden filialen opgericht in een deel van de EU. 27 landen.’

Bron: I.C.I.S.
Lees ook: Schoon leidingwater voor alle EU-burgers

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!