Overdracht Britse registraties naar EU moet eind maart 2021 zijn voltooidOngeveer 20% van de REACH-registraties in het Verenigd Koninkrijk is niet overgedragen naar de EU en zal worden ingetrokken. Om de lopende overdrachten te voltooien, moeten EU-bedrijven die de Britse registraties ontvangen, de overdrachten zo snel mogelijk accepteren.

 
Van de 2140 REACH-registranten in het VK startte of voltooide 80% de overdracht van hun registraties naar de EU tegen het einde van de overgangsperiode op 31 december 2020.

 
Als de overdracht nog niet is voltooid, worden EU-opvolgers eraan herinnerd de overdracht zo snel mogelijk te aanvaarden. Als de overdracht op 31 maart 2021 niet is afgerond, wordt de overdracht geannuleerd en wordt de registratie ingetrokken. Dit betekent dat de registranten de stof niet langer legaal op de EU-markt kunnen brengen.

Overdracht Britse registraties naar EU moet eind maart 2021 zijn voltooid

2900 Britse registraties ongeldig

Ten minste 2900 Britse registraties zijn nu ongeldig en zullen worden ingetrokken, aangezien de overdracht ervan naar de EU eind 2020 nog niet is gestart. Dit is ongeveer 3% van het totale aantal REACH-registraties.

 

Situatie einde overgangsperiode

Aan het einde van de overgangsperiode zijn 268 stoffen die alleen door een in het VK gevestigd bedrijf waren geregistreerd, niet naar de EU overgebracht en worden de bijbehorende registraties ingetrokken. Deze stoffen vertegenwoordigen ongeveer 1% van alle geregistreerde stoffen. Wat betreft de potentiële marktimpact, moet worden opgemerkt dat ongeveer 60% hiervan alleen voor intermediair gebruik was geregistreerd, wat betekent dat ze worden gebruikt bij de vervaardiging van andere stoffen en daarin worden omgezet.
Bovendien worden momenteel registraties voor 237 stoffen die alleen in het VK zijn geregistreerd, overgebracht van het VK naar de EU.

 

Bijgewerkte lijst Britse bedrijven beschikbaar

De lijst met stoffen die alleen door Britse bedrijven zijn geregistreerd, is nu bijgewerkt en is beschikbaar op de website van ECHA. De informatie in de Britse registraties blijft na de intrekking op de website van ECHA staan, maar de registratiestatus verandert.

 

Verdere informatie

Bron: ECHA
Lees ook: Gemengde gevoelens Brexit-deal bij chemische bedrijven

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!