Gemengde gevoelens Brexit-deal bij chemische bedrijven – Risico ‘enorme kosten’ onopgeloste regelgevingskwesties.

Volgens sectorale handelsgroepen worden de chemische sectoren in de VK en EU de komende jaren geconfronteerd met “enorme kosten” bij de implementatie van de Brexit-handelsovereenkomst, die op 1 januari van kracht wordt.

De deal werd op 24 december gesloten toen een naderende eindejaarsdatum naderde. Het VK heeft in januari 2020 officieel de EU verlaten, maar bleef tijdens een overgangsperiode lid van de interne markt. De deal maakte een einde aan jaren van onzekerheid voor de Britse en EU-chemische industrie. Een brijfstak waarvan de toeleveringsketens sterk met elkaar verweven zijn na meer dan vier decennia EU-lidmaatschap van de Britten.

Gemengde gevoelens Brexit-deal bij chemische bedrijven

De onzekerheid blijft

Het handelspact van 1246 pagina’s lost echter niet alle aspecten op voor toekomstige handel binnen de chemicaliën en bredere productiesectoren. Maar liefst 80% van de Britse dienstensectoren blijft in onzekerheid, ook na het sluiten van de deal. De deal moet nog worden geratificeerd door het VK en de EU-parlementen; in Londen stemt het House of Commons woensdag (30 december). Het Europees Parlement zal dit in het nieuwe jaar doen en naar verwachting zullen beide kamers de deal goedkeuren.

 

‘Obstakels’

De Britse regering waarschuwde maandag voor mogelijke ‘obstakels’ bij het handelen of reizen in de EU. Voor zowel bedrijven in alle sectoren als voor burgers. ‘De aard van onze nieuwe relatie met de EU – buiten de interne markt en douane-unie – betekent dat er praktische en procedurele veranderingen zijn waar bedrijven en burgers zich op moeten voorbereiden’, vertelde minister Michael Gove aan de BBC. We weten dat er enige verstoring zal zijn als we ons aanpassen aan nieuwe manieren om zaken te doen met de EU. Het is dus van vitaal belang dat we nu allemaal de nodige actie ondernemen.’

 

Toekomst van de financiële dienstverleners in GB

De financiële dienstverleningsbedrijven in het hart van de City of London waren jarenlang de groeimotor van het VK. Vanaf 1 januari echter verliest deze sector z’n ‘paspoortrecht’ om actief te zijn op de interne EU-markt.

 

Statement Chemicals Industries Association

De belangrijkste chemische handelsgroep in het VK – de Chemicals Industries Association (CIA) – daarentegen zei dat de deal in deze sector ieder geval voor ‘enige opluchting’ zorgde. Met name omdat het potentiële bedrag van £ 1,0 miljard (€ 1,1 miljard) per jaar aan tarieven voor chemicaliën is met dit bedrag van de baan. En dat was een van de belangrijkste eisen van de Britse industrie. CEO Steve Elliott voegde hier echter aan toe dat er onzekerheid over het komende regelgevingskader voor Britse chemicaliën blijft. In de toekomst kunnen er namelijk nog steeds onvoorziene bijkomen.

 

Vooralsnog weinig geregeld

In een bijlage van amper twee pagina’s hebben het VK en de EU in het officiële document duidelijk gemaakt dat op het gebied van regelgevingeigenlijk alles nog geregeld moet worden. Het woord ‘chemicaliën’ komt in het hele – betrekkelijk lange – lange document slechts 20 keer voor.
‘De britse premier Boris Johnson heeft chemicaliën genoemd als een industrie waarin we het potentieel hebben om ons eigen ding te doen. Met dat in gedachten moeten we in het bijzonder kijken naar de mate van samenwerking op regelgevingsgebied die is overeengekomen met betrekking tot de verantwoordelijkheden van de sector voor Reach’, aldus Elliott.

 

Onnodige kostenpost

‘Wanneer de Britse chemische bedrijven geen toegang krijgen tot wat al een decennium aan investeringen in data voor EU Reach is, wordt deze industrie geconfronteerd worden met een rekening van meer dan £ 1,0 miljard (€ 1,1 miljard) omdat dat allemaal gedupliceerd moet worden voor een nieuw Brits regime.’ Een mening die wordt gedeeld door zijn ambtsgenoot bij de EU-handelsgroep Cefic. Directeur-generaal Marco Mensink juichte de tariefvrije regeling toe, maar waarschuwde voor het geval de overeenkomst niet veel details bevat over de regulering van chemicaliën.

 

Differentiëring vanaf begin baart zorgen

‘De specifieke chemische bijlage is erg mager en schiet duidelijk tekosrt met betrekking tot de beveiliging van de gegevenstoegang van Britse autoriteiten en bedrijven tot de Reach-database. Dit betekent dubbel werk en een potentiële rekening van meer dan € 1,0 miljard om het nieuwe Britse regime te vestigen’, aldus Mensink. ‘Terwijl de EU de chemische strategie voor duurzaamheid uitrolt, moet het VK beslissen of het deze nieuwe juridische ontwikkelingen in de EU volgt, vanaf de eerste dag dat de nieuwe handelsovereenkomst van kracht is. Het is waarschijnlijk dat de twee regelgevende regimes vanaf het begin zullen differentiëren en dat baart ons allemaal zorgen.’

 

Commentaar Duitse handelsgroep VCI

De president van de Duitse handelsgroep VCI werd maandag in Duitse nieuwsuitzendingen geciteerd met dezelfde zorgen. VCI reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar; De chemische industrie in Duitsland is de grootste in de EU, met een jaaromzet in 2020 van € 186,4 miljard en 464.000 werknemers.

 

Reacties op de beurzen

De Britse beurzen waren maandag gesloten vanwege een feestdag. In de EU was de Stoxx 600-index met 30 grote beursgenoteerde chemiebedrijven tegen 13.00 uur met ongeveer 1,4% gestegen. De DAX-index van Frankfurt steeg met ongeveer 1,50% toen fabrikanten in de Duitse exportintensieve economie de handelsovereenkomst verwelkomden.
De CAC 40 van Parijs daalde met 0,10%, terwijl de FTSE MIB van Milaan en de IBEX 35 van Madrid met ongeveer 0,50% en 0,90% stegen.

 

Samenwerking moet centraal staan

Het VK en de EU hebben eindelijk de zogenaamde ‘cliff-edge’ op 1 januari vermeden. In dat scenario zouden het VK en de EU op tarieven hebben geïmplementeerd op basis van de voorwaarden van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) voor de handel in goederen. Maar volgens de CEO van de CIA moet er nog veel werk moet worden verzet voor de twee partijen om andere handelsbelemmeringen te vermijden: ‘Al onze inspanningen moeten nu gericht zijn op het samenwerken met de autoriteiten van [het VK en de EU] om te komen tot een regelgevingskader voor chemische stoffen dat efficiënt, innovatievriendelijk en gevoelig is voor het internationale concurrentievermogen.’ En: ‘Hoewel deze vrijhandelsovereenkomst voor onze branche een allergaartje is, mogen we de enorme waarde die een deal op het gebied van zekerheid met zich meebrengt niet onderschatten … Een voorspelbare handelsomgeving met onze belangrijkste markt, gekoppeld aan de opkomst van de Covid-19-pandemie, zou 2021 een jaar moeten maken om naar uit te kijken.’

 

Streven naar ‘een gemeenschappelijke kennispool’

Uittreksel uit de vrijhandelsovereenkomst tussen het VK en de EU over regelgeving inzake chemische stoffen!

Artikel 7: Samenwerking

  1. De partijen erkennen dat vrijwillige samenwerking op het gebied van de regulering van chemische stoffen de handel kan vergemakkelijken op manieren die de consumenten, het bedrijfsleven en het milieu ten goede komen en die bijdragen tot een betere bescherming van de gezondheid van mens en dier.
  2. De partijen verbinden zich ertoe de uitwisseling van niet-vertrouwelijke informatie tussen hun verantwoordelijke autoriteiten te vergemakkelijken, onder meer door samenwerking op het gebied van elektronische formaten en instrumenten die worden gebruikt om gegevens op te slaan.
  3. De partijen werken waar nodig samen met het oog op het versterken, ontwikkelen en bevorderen van de aanneming en uitvoering van internationaal overeengekomen wetenschappelijke of technische richtlijnen, waar mogelijk onder meer door de presentatie van gezamenlijke initiatieven, voorstellen en benaderingen in de relevante internationale organisaties en instanties, in het bijzonder die bedoeld in artikel 4.
  4. De partijen werken, indien dit door beide partijen nuttig wordt geacht, samen met betrekking tot de verspreiding van gegevens over de veiligheid van chemische stoffen, en stellen deze informatie ter beschikking van het publiek met het oog op zorgen voor gemakkelijke toegang tot en begrijpelijkheid van die informatie voor verschillende doelgroepen. Op verzoek van een van de partijen verstrekt de andere partij de verzoekende partij beschikbare niet-vertrouwelijke informatie over de veiligheid van chemische stoffen.
  5. Indien een partij daarom verzoekt en de andere partij ermee instemt, treden de partijen in overleg over wetenschappelijke informatie en gegevens in het kader van nieuwe en opkomende kwesties in verband met de gevaren of risico’s die chemische stoffen met zich meebrengen voor de menselijke gezondheid of het milieu. , met het oog op het creëren van een gemeenschappelijke kennispool en, indien haalbaar en voor zover mogelijk, het bevorderen van een gemeenschappelijk begrip van de wetenschap met betrekking tot dergelijke kwesties.

Bron: ICIS
Lees Meer: Hangende registraties Britse bedrijven worden na overgangsperiode niet meer verwerkt

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!