Nieuwe EU-databank voor verontreinigende stoffen vanaf 2021: Impulsen voor recyclingbeheer‘Vanaf 5 januari 2021 moet informatie over producten die zeer zorgwekkende stoffen bevatten en die in de EU op de markt worden gebracht, worden gemeld aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen’, aldus milieudeskundige Axel Dick en deskundige op het gebied van de arbeidsveiligheid Eckehard Bauer. Beide zijn van het Oostenrijkse Quality Austria. Afvalverwerkingsbedrijven hebben toegang tot deze gegevens zodat deze stoffen niet onbedoeld worden gerecycled en verwerkt tot nieuwe producten. Ook de consument kan daar informatie krijgen. De deskundigen leggen uit wat er voor fabrikanten en consumenten in het verschiet ligt en hoe dit de circulaire economie een impuls zal geven.

Nieuwe EU-databank voor verontreinigende stoffen

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft een lange lijst van zeer zorgwekkende stoffen opgesteld. ‘Alle producten die in de EU worden aangeboden en een concentratie van meer dan 0,1 massaprocent van deze stoffen bevatten, moeten vanaf 5 januari 2021 verplicht worden geregistreerd in de SCIP-databank van ECHA’, aldus Eckehard Bauer. De database is toegankelijk via het webadres https://echa.europa.eu/de/scip. Een voorbeeld van veel van deze stoffen is het weekmaker diisobutylftalaat, dat onder andere in dispersielijmen te vinden is. Als kartons die na recycling worden verwerkt tot levensmiddelenverpakkingen ermee worden gelijmd, kan de stof mogelijk worden overgedragen op het voedsel en schadelijk zijn voor de gezondheid. De SCIP-database biedt een goed en snel overzicht van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC), vooral voor specialisten zoals veiligheidsdeskundigen die de risicobeoordelingen (werkplekevaluaties) voorbereiden.

 

Consumenten, SCIP en koopgedrag

Tal van actoren zijn verplicht om te melden: alle in de EU gevestigde fabrikanten, assemblagebedrijven, importeurs, dealers en andere bedrijven in de toeleveringsketen. Dit geldt niet voor retailers die rechtstreeks aan consumenten leveren. Het verzamelen van gegevens dient een aantal doelen. De hogere mate van transparantie helpt consumenten bij het nemen van aankoopbeslissingen, stimuleert de industrie om deze stoffen te vervangen door onschadelijke alternatieven en draagt ​​zo ook bij aan een betere circulaire economie. Enerzijds omdat deze data ook beschikbaar zijn voor afvalrecyclingbedrijven. Aan de andere kant, zodat deze stoffen idealiter tijdens de productontwikkeling worden vermeden en dus niet eens in de kringloop komen. “De circulaire economie is een van de belangrijkste projecten van de EU. Daarom moeten bedrijven nu circulair gaan werken en meer rekening houden met milieu- en veiligheidsaspecten ”, adviseert Axel Dick, Business Developer Milieu en Energie, CSR bij Quality Austria. Circulaire economie begint bij productontwerp. Volgens het advies van de deskundige kunnen de volgende punten positieve effecten hebben.

 

10 tips op weg naar circulariteit voor bedrijven:

Productontwikkeling: bedrijven moeten rekening houden met zeer zorgwekkende stoffen zoals B. Vermijd kankerverwekkende of mutagene stoffen tijdens productontwikkeling en vervang deze door andere stoffen. De producten moeten modulair zijn, gemakkelijk te repareren en gemakkelijk te demonteren.

Toeleveringsketen: in de loop van het inkoopproces moet meer gedetailleerde informatie over leveranciers of aangekochte halffabrikaten worden ingewonnen.

Levensduur: De geproduceerde goederen moeten duurzamer zijn.

Service: De producenten moeten steeds vaker onderhoud en reparaties aanbieden en de uitwisseling van individuele onderdelen vergemakkelijken door middel van modulaire productontwerpen.

Klantentrouw: als een product volledig onbruikbaar is, het terugnemen en z. Merkloyaliteit kan bijvoorbeeld worden bevorderd door kortingsbonnen uit te geven.

Kwaliteit: De secundaire grondstoffen moeten van hoge kwaliteit zijn zodat ze keer op keer kunnen worden ingezet in het belang van de circulaire economie.

Transportroutes: Inkoop bij lokale leveranciers zorgt voor korte transportroutes en beschermt het milieu.

Arbeidsveiligheid: Producten moeten niet alleen veilig zijn tijdens de fabricage en het gebruik, er mogen ook geen schadelijke stoffen vrijkomen als ze worden gerecycled en die een gevaar opleveren voor de werknemers of bijgevolg voor het milieu.

Beheersystemen: De implementatie van milieu- en energiebeheersystemen en bescherming van de veiligheid en gezondheid op het werk levert veel gegevens op die op feiten gebaseerde beslissingen mogelijk maken.

Certificering: Met het Cradle to Cradle-certificaat kan de recyclebaarheid en milieuvriendelijkheid van producten transparant worden aangetoond.

Klik hier voor meer informatie over de SCIP-database.
Klik hier voor meer informatie over Cradle to Cradle.

Bron: Option News
Lees Meer: Publicatie tweede wijziging bijlage VIII

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!