Publicatie tweede wijziging bijlage VIII – De tweede wijziging van bijlage VIII gepubliceerd om te helpen voldoen aan de vereisten.

 

Het recente voorstel voor de tweede wijziging van bijlage VIII bij de CLP is op 13 november 2020 in het Publicatieblad gepubliceerd en is op 14 november 2020 in werking getreden. Dit voorstel omvat zowel sectorspecifieke als sectoroverschrijdende oplossingen.

Publicatie tweede wijziging bijlage VIII

Bewustzijn groeit

Het tweede amendement komt tegemoet aan de bezorgdheid van de industrie over de administratieve lasten voor bedrijven, terwijl toch wordt voorzien in de informatiebehoeften van gifcentra.

 

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen betreffen de rapportage over de samenstelling van mengsels, zoals brandstoffen en aardolieproducten, evenals bepaalde bouwproducten die zeer variabel of soms onbekend kunnen zijn.

 

Bijgewerkte Richtsnoer in voorbereiding

Het bijgewerkte Richtsnoer voor geharmoniseerde informatie met betrekking tot de respons op de gezondheid in noodsituaties, inclusief de tweede wijziging van bijlage VIII, wordt momenteel voorbereid.

 

Publicatieblad:

 

Webinar gifcentra op 4 november 2020:

Bron: Poison Centres
Lees Meer: SCIP-database klaar voor gebruik

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!