Informatie en hulp bij BrexitHet Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) werkt zijn IT-tools en informatie over het vertrek van het VK uit de EU bij.

ECHA heeft zijn IT-tools en informatie op internet over de terugtrekking van het VK uit de EU bijgewerkt. Inclusief vragen en antwoorden met advies voor bedrijven.

Informatie en hulp bij Brexit

Aflopen overgangsperiode

De overgangsperiode voor het Verenigd Koninkrijk om te vertrekken loopt af op 31 december 2020 en het Protocol inzake Ierland en Noord-Ierland zal van toepassing zijn vanaf 1 januari 2021. REACH, CLP, de BPR, PIC en POP’s blijven na de overgangsperiode van toepassing in Noord-Ierland maar niet in de rest van het Verenigd Koninkrijk.

 

Veranderde regels

Downstreamgebruikers in de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) dienen de lijst van alleen in het VK geregistreerde stoffen op de ECHA-website te raadplegen om te zien of ze vóór het einde van de overgangsperiode actie moeten ondernemen. Als u van plan bent uw levering uit het VK te blijven betrekken na het einde van de overgangsperiode, moet u de stof zelf als importeur registreren, tenzij de registratie is overgedragen naar de EU/EER.

 

Oude registraties niet geldig

REACH-registraties die zijn gemaakt door fabrikanten, importeurs en in het VK gevestigde agenten zijn ongeldig als ze niet voor het einde van de overgangsperiode naar de EU/EER worden overgebracht. ECHA dringt er daarom bij bedrijven op aan om nu in actie te komen en niet tot het laatste moment te wachten.

 

Indienen eigen meldingen bij Antigifcentrum

Voordat mengsels uit het Verenigd Koninkrijk geïmporteerd kunnen worden moeten in de EU/EER gevestigde bedrijven na 1 januari 2021 hun eigen meldingen indienen bij Antigifcentrum (PCN’s) via het ECHA-indieningsportaal. U kunt niet vertrouwen op rapporten die eerder zijn ingediend door leveranciers in het VK. Eerder ingediende registraties van bedrijven in het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland blijven in de database en zijn beschikbaar voor de relevante EU/EER-autoriteiten. Bedrijven in Noord-Ierland kunnen nog steeds kennisgevingen indienen bij de EU/EER-autoriteiten via het ECHA-indieningsportaal. Er moet echter eerst een nieuwe rechtspersoon worden aangemaakt. Registraties voor het marktgebied van Noord-Ierland zijn niet mogelijk via het ECHA-indieningsportaal en moeten rechtstreeks bij de Britse autoriteiten worden ingediend.

 

Goedkeuringen volgens biocidenverordening

Productgoedkeuringen volgens de biocidenverordening van bedrijven gevestigd in het Verenigd Koninkrijk moeten tegen het einde van de overgangsperiode worden overgedragen aan een nieuwe goedkeuringshouder binnen de EU/EER.

 

PIC-exportkennisgevingen

Bovendien kunnen bedrijven die gevestigd zijn in de EU en Noord-Ierland vanaf 1 januari 2021 PIC-exportkennisgevingen indienen in ePIC voor niet-EU-landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk. Voor uitvoer van PIC-stoffen van de EU naar het Noord-Ierland is volgens de PIC-verordening geen melding vereist.

 

Extra informatie:

 
Foto: InspiredImages via Pixabay

 
Bron: Gefahrgut.de
Lees Meer: Wat vinden EU-burgers van nanomaterialen?

 
Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!