Voorstel Biocidencommissie voor afkeuring vier zilverhoudende stoffenDe commissie heeft in totaal vijf adviezen uitgebracht, waaronder een over machtiging door de Unie. Het Comité voor biociden (BPC) van ECHA heeft geconcludeerd dat de beoordeling van de volgende werkzame stoffen hun goedkeuring voor productsoort 4 (voedsel- en diervoedergebied) niet ondersteunt:

  • zilver zink zeoliet;
  • zilver zeoliet;
  • zilver koper zeoliet; en
  • zilver natriumwaterstofzirkoniumfosfaat.

 

Voorstel Biocidencommissie voor afkeuring vier zilverhoudende stoffen

Risico’s voor de menselijke gezondheid onaanvaardbaar

Voor deze bestaande werkzame stoffen concludeerde de commissie dat de risico’s voor de menselijke gezondheid onaanvaardbaar zijn wanneer actief koolwaterfilters met zilverhoudende werkzame stoffen worden gebruikt. Mensen kunnen worden blootgesteld via drinkwater of voedsel dat is bereid in gefilterd water. De stoffen kunnen ook worden gebruikt om polymeren te behandelen, zoals keukengerei zoals snijplanken. De beoordelende bevoegde autoriteit voor de aanvragen is Zweden.

 

Positief Advies

De BPC heeft een positief advies uitgebracht over een aanvraag tot toelating tot de Europese Unie van een biocidefamilie op basis van perazijnzuur in productsoorten 2 (desinfecterende middelen en algiciden die niet bedoeld zijn voor directe toepassing op mens of dier), 3 (veterinaire hygiëne) en 4 ( voedsel- en voergedeelte).

 

​Bijeenkomsten Europese Commissie

De Europese Commissie zal samen met de EU-lidstaten het definitieve besluit nemen over de goedkeuring van werkzame stoffen en over de toelating door de Unie van biocidefamilies. De commissie kwam van 2 tot 5 maart 2021 bijeen. De adviezen zullen in de nabije toekomst op de webpagina van het BPC staan. De volgende bijeenkomst vindt plaats in juni 2021.

 

Verdere informatie

Bron: ECHA
Lees ook: Openbare raadpleging ECHA over afwijking van uitsluitingscriteria voor creosoot

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!