Hoogtepunten van RAC- en SEAC-bijeenkomsten dit voorjaar

Hoogtepunten van RAC- en SEAC-bijeenkomsten dit voorjaar

Foto: PxHere

Hoogtepunten van RAC- en SEAC-bijeenkomsten dit voorjaarDe Comités voor Risicobeoordeling (RAC) en voor Sociaal-Economische Analyse (SEAC) zijn het eens geworden over twintig adviezen over autorisatieaanvragen van bedrijven voor het gebruik van chroom(VI)-stoffen. De meeste daarvan hebben betrekking op toepassingen in de lucht- en ruimtevaart- en defensiesector. RAC heeft overeenstemming bereikt over 24 en het SEAC over 25 ontwerpadviezen over autorisatieaanvragen en beoordelingsrapporten voor chroom(VI)-stoffen. Deze ontwerpadviezen worden nu voor commentaar naar de aanvragers gestuurd en zullen later dit jaar formeel worden aangenomen. Daarnaast hebben zowel het RAC als het SEAC twee definitieve adviezen aangenomen over autorisatieaanvragen voor het gebruik van chroomtrioxide in hardchroom en functioneel verchromen.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
Tijdens de discussies over het voorstel om per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) te beperken, beraadslaagden het RAC en het SEAC over de risico’s die aan PFAS zijn verbonden. Evenals over de mogelijke impact van het voorstel op skiwax, cosmetica en andere consumentenmengsels. Het RAC besprak de gevaren van PFAS, inclusief het schatten van de hoeveelheden die mogelijk vrijkomen. Het SEAC op zijn beurt nam de algemene aanpak voor de evaluatie van de verschillende sociaal-economische elementen van het voorstel in overweging. Ook kregen de commissies een overzicht van de onderwerpen die gepland waren voor discussie in de vergaderingen van juni en september.

 

Herziening eerdere adviezen

Het RAC heeft gevolg gegeven aan twee verzoeken van de Europese Commissie om haar eerdere geharmoniseerde classificatie- en etiketteringsadviezen te herzien. Wat betreft drie lithiumzouten bevestigde het RAC bij consensus zijn eerdere advies. Met toegevoegd de aanbeveling om deze verbindingen in te delen op basis van reproductietoxiciteit (stoffen die de vruchtbaarheid en het ongeboren kind kunnen schaden). En voor effecten op of via de borstvoeding (stoffen die schade kunnen veroorzaken aan kinderen die met de borst worden gevoed). Voor methylmethacrylaat (MMA) heeft het RAC bij consensus een classificatie aanbevolen als inhalatieallergeen (een stof die bij inademing allergische of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden kan veroorzaken).

 

Andere uitkomsten van de bijeenkomsten in maart:
  • Het SEAC heeft zijn bijgewerkte aanpak aangenomen voor het aanbevelen van beoordelingsperioden in adviezen voor autorisatieaanvragen. Dit document zal binnenkort op de website van ECHA worden gepubliceerd;
  • Het RAC heeft 19 adviezen aangenomen over geharmoniseerde indeling en etikettering.

 

Verdere informatie

 

Bron: ECHA
Lees ook: ECHA handhavingsautoriteiten controleren meldingen gifcentra

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!