Termijnen voor bijwerken registratiedossiers verduidelijkt
Termijnen voor bijwerken registratiedossiers verduidelijkt – De Europese Commissie heeft verduidelijkt wanneer bedrijven hun REACH-registratiedossiers moeten bijwerken. De vereiste om ‘zonder onnodige vertraging’ bij te werken, wordt in de meeste gevallen gespecificeerd als drie maanden en, in meer complexe gevallen, tot twaalf maanden.

Betekenis ‘zonder onnodige vertraging’

De REACH-verordening vereist dat bedrijven hun registraties op eigen initiatief ‘zonder onnodige vertraging’ bijwerken wanneer hun gegevens over chemische stoffen, hoeveelheidsklasse of bedrijfsinformatie veranderen.
De betekenis van ‘zonder onnodige vertraging’ is samen met een toelichting op de uitgangspunten voor elke deadline verduidelijkt in de vandaag gepubliceerde uitvoeringsverordening.

  • Er geldt een deadline van drie maanden voor administratieve updates, zoals een wijziging in de status of identiteit van een registrant.
  • Voor complexere updates geldt een termijn van zes, negen of 12 maanden, bijvoorbeeld wanneer de indeling en etikettering van een stof zonder geharmoniseerde indeling verandert, of wanneer er wijzigingen zijn in het chemischeveiligheidsrapport of de richtlijnen voor veilig gebruik.
  • Als er meerdere redenen zijn om een ​​registratie bij te werken, is slechts één inzending vereist en geldt de langste deadline.
  • Er geldt een termijn van drie maanden om te melden dat de vervaardiging of invoer van een stof is gestopt.

 

Termijnen ook geldig voor eerder aangemelde stoffen

Deze termijnen gelden ook voor wijzigingen van stoffen die eerder zijn aangemeld onder de Gevaarlijke Stoffenrichtlijn (NONS) en die worden beschouwd als geregistreerd onder REACH.

 

Advies

Bedrijven wordt aangeraden ervoor te zorgen dat ze over monitoringsystemen beschikken waarmee ze snel de wijzigingen kunnen identificeren waarvoor ze hun registraties moeten bijwerken. Ze moeten ook een register bijhouden van deze wijzigingen, zodat ze hun nationale handhavingsautoriteiten kunnen laten zien dat voor al hun stoffen de nodige updates zijn uitgevoerd.

 

Wie is verantwoordelijk?

Het up-to-date houden van het gezamenlijk ingediende deel van de registratie is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle mederegistranten (hoofdregistrant en leden). Registranten moeten ervoor zorgen dat ze een overeenkomst hebben voor samenwerking en kostendeling voor deze activiteit.

 

Datum van activering

De uitvoeringsverordening treedt over 60 dagen vanaf de dag van publicatie – 12 oktober 2020 – in werking, zodat bedrijven zich kunnen aanpassen aan de nieuwe tijdlijnen.

 

Ondersteuning

Verdere ondersteuning is beschikbaar op de website van ECHA en in de update van de registratiehandleiding, die in de eerste helft van 2021 zal worden gepubliceerd. Bedrijven kunnen ook algemeen advies krijgen over de overgang naar de ECHA Cloud Services en helpen bij het migreren van hun datasets naar de nieuwste versie van IUCLID via de helpdesk van ECHA.

 

Opereren onder Reach

Onder de REACH-verordening zijn bedrijven verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie over de eigenschappen en toepassingen van de stoffen die ze produceren of importeren boven een ton per jaar. Ze moeten ook de gevaren en mogelijke risico’s van de stof beoordelen.

 

Registratie

Deze informatie wordt aan ECHA meegedeeld via een registratiedossier met de gevareninformatie en – waar relevant – een beoordeling van de risico’s die het gebruik van de stof kan opleveren en hoe deze risico’s moeten worden beheerst. Registratie is gebaseerd op het principe ‘één stof, één registratie’. Dit betekent dat fabrikanten en importeurs van dezelfde stof hun registratie gezamenlijk moeten indienen.

 

Verdere informatie:

Bron: ECHA
Lees ook: Obstakels voor gifcentrum-meldingen wegnemen

 
Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!